..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Diþ Saðlýðý için yapýlmasý gerekenler

Diþ, Diþ Aðrýsý, Diþ Bakýmý, Diþ Bakýmý Nasýl Yapýlýr, Diþ eti hastalýðý, Diþ Saðliði, Diþ Saðlýðý Önerileri, Diþ Saðlýðýnýn Önemi, Diþ Sararmasý, Diþlerde Plak, Saðlýk- - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3945
islami sohbet

Günde iki defa diþleri fýrçalamak, diþ ipi kullanmak, diþ hekimine yapýlan ziyaretler saðlýklý diþler için iyi bir baþlangýç olabilir ama yeterli deðildir. Bunlarýn yanýnda saðlýklý beslenme, alkol ve sigara kullanýmýnýn da aðýz ve diþ saðlýðýmýzý etkilediðini belirten Diþ Hekimi Mehmet Zahid Kazandý bizi bu konuda aydýnlatýyor.

1. Yediklerimiz çok önemli; Bir ömür boyu saðlýklý diþlere sahip olmak için yediklerimizin de önemi azýmsanamayacak kadar çoktur. Yedikleriniz tüm vücudunuzu ne kadar etkliyorsa ayný kural diþler içinde geçerlidir.

* Kalsiyum Ýçeren Yiyecekler Tercih Edin; Fast food adý verilen aperatif yiyeceklerde az miktarda bulunan kalsiyum balýk, süt, peynir gibi yiyecekeler de bol miktarda bulunmaktdýr. Yiyecekler dýþýnda güneþinde D vitamini kaynaðý olduðunu belirten Diþ Hekimi Kazandý özellikle bu aylarda güneþten bol bol yararlanarak vücudumuzun kalsiyum ihtiyacýný biraz olsun karþýlayabiliriz diyor. Yediklerimizin diþlerimiz üzerinde etkisi olduðunu belirten Kazandý saðlýklý beslenme alýþkanlýðýnýn daha çocuk yaþlarda elde edildiðini bunun içinde çocuklarýnýzý bu duruma alýþtýrmanýz gerektiðini söylüyor.

* Þeker faktörü; Þeker tatlý bir besin maddesi olmasýna raðmen diþlerimize olan etkisi hiç de tatlý deðildir. Her yediðiniz ya da içtiðiniz þekerli besinden bir saat sonra diþleriniz asid saldýrýsýna maruz kalýr ki bu da zamanla diþler de çürüklere neden olur. Ancak sadece yenilen þeker deðil içinde þeker bulunan kekler, kurabiyeler hatta ekmek bile diþ çürüklerine neden olabilir. Bu durumdan daha az etkilenmek için þekerli þeylere karþý koymayý deneyin ya da þekerli bir þeyler yedikten sonra en azýndan aðýnýzý çalkalayýn.

* Asitli içecekler; Asitli içecekler ister þekerli ister þekersiz olsunlar diþleriniz için bir tehlikedirler. Bu tür içecekler zamanla diþ hassasiyetine ya da çürüklere neden olabilirler. Bunu engellemek için ise bu tür içeceklerden mümkün olduðunca uzak durun, içtiðiniz zaman ise pipet kullanýn.

2. Diþ eti hastalýðý; Tahmin edilenin aksine diþ kaybýnýn en önemli sebebi diþ çürükleri deðil diþ eti hastalýklarýdýr. Diþ eti hastalýklarýnýn ise en önemli sebebi diþ bakýmýnýn yeterince iyi yapýlmamasý ve aðýzda biriken plaklardýr.

3. Sigaraya hayýr deyin; Eðer saðlýklý bir yaþam ve de saðlýklý diþlere sahip olmak istiyorsanýz sigaraya kesinlikle hayýr demelisiniz. Sigara kullanýmý diþlerinizde renkleþmeye, aðýz kokusuna, diþeti hastalýðýna, akciðer kanserine neden olabilir. Eðer bir günde 20 ya da daha fazla sigara içiyorsanýz içmeyen birine oranla aðýz kanserine yakalanma oranýnýz 6 kat daha fazladýr.

4. Fazla alkol kullanýmý; Alkol balýmlýðýnýn vücuda bir çok kötü etkisinin olmasýnýn yanýnda aðýz ve diþ saðlýðýnda da önemli olumsuz etkileri vardýr. Bunlardan en önemlisi alkol baðýmlýsý olan kiþilerin aðýz kanserine yakalanma oranlarýnýn kullanmayanlara göre daha yüksek olmasýdýr.

 

...    Yorumlar

 
ResimLi SiirLer - SýrýL sýkLam yaLnýzým


Yolu Açýk Olsun


Gitme demem


SesLi þiir - TaLha BoRa öGe / Gittinde Bittin mi SanDýn ?


Grup Kýr Çiçekleri - Gurbet dinle


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe