..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Ask Sözleri
  Aska DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Sifali Bitkiler
  Siirler
  Sohbet odalari
  Son dakika haberleri
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Candan Ünal Ruh Eþini Arayanlara...

Candan Ünal Ruh Eþini Arayanlara... - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

2337
islami sohbet


En son cümlesi “ruh eþimi bulacaðým” oldu. Onu bir daha hiç görmedim. Sýradan bir hayat hikayesini, kitap olabilecek bir yaþam macerasýna dönüþtürecek yolculuðuna çýkýyordu.

Þimdi nerededir? Gerçekten bulmuþ mudur? Mutlu mudur? En önemli soru ise ruh eþi var mýdýr?
Sahnede þarký söylerken dikkatimi çekmiþti. Sarý uzun saçlarý, yemyeþil gözleri, gülümsemesi ile hoþ bir kadýndý. Adý önemli deðil. Bana sorsalardý, Destina koyardým. Bu hikayede adý öyle geçsin.
Ara verdiðim sýrada yanýma gelmiþ, tebrik etmiþti. Bazý þarkýlarda gözleri dolmuþtu, bazýlarýnda ise neþelenmiþti. “Þu kýsacýk sürede nerelere götürdünüz beni, bilseniz” demiþti. “Nerelere?” dedim. “Olmak istediðim yerlere” dedi. Anlatsýn istedim, uzun süreceðini, erkek arkadaþýnýn yalnýz kalmaktan sýkýlacaðýný söyledi. Ama bir gün sadece sohbet etmek için geleceðine söz vererek yerine oturdu. Gece bitti. Giderken tokalaþtýk. Tebessümünde hüzün saklýydý.
Aradan kaç gün geçti bilmiyorum. Bir akþam saati, programýn baþlamasýna vakit varken geldi. Kahve sözümü hatýrlattý, gülüþüp sohbete baþladýk. Hikayesi çok deðiþik deðildi. Neredeyse yolda çevirsek 10 kiþinin yarýsýnda hep ayný film vardý. Erken yaþta evlilik, umarsýz bir koca, çocuk ve ayrýlýk. Geldiði gecenin kendisi için çok önemli olduðunu söyledi. O gece þarkýlarý dinlerken, hayatýnýn sýkýcý olduðuna karar vermiþti. Yaptýðý hiçbir þeyin onu mutlu etmediðini anlattý. “Sizi izledim, ne büyük bir tutkuyla þarký söylediðinizi gözledim. Eminim, aþký da, acýyý da, her duyguyu en sonuna kadar yaþamýþsýnýzdýr. Sizin hayata tutunduðunuz yer burasý sanýrým. Düþündüm, bende tutunacak bir dal bile yoktu. Gerçek aþký aramaya karar verdim. Bunun için bir yolculuða çýkacaðým” dedi. Cesaretine hayran kaldým.
Çocuðunu ne yapacaðýný sordum. Annesine býrakacaktý. Yýllardýr biriktirdiði paralarý bu tatilde harcamaya ve aþký bulmaya karar vermiþti. Gece biterken sarýldýk birbirimize, güzel bir dostluðun baþlangýcý gibiydi. “Bir akþam, yanýmda ruh eþimle seni dinlemeye geleceðiz. Onu bulmadan dönmem” dedi. Bir daha Destina’yý hiç görmedim. Haber de almadým. Rüzgar onu nerelere sürükledi, gerçekten aradýðýný buldu mu, öðrenemedim. Ancak, bir kadýnýn bu büyük macerasýný hayranlýkla izledim. Peki, gerçekten ruh eþi var mýdýr?
Düþününce yokmuþ gibi geliyor. Bir iliþkide uyum ve süreklilik oraný %50’yi bulursa, öpüp baþýmýza koyuyoruz. Belki de þanslý insanlar karþýlaþýyordur. Öyle ya, dünya üzerinde her þeyin bir çifti varken, bireylerin de bir eþi olamaz mý? Dað, tepe, bayýr gezmek gerekiyordur, tüm caddeleri, sokaklarý, deniz kenarlarýný dolaþýp bulmak gerekiyordur. Dünya öyle büyük ki, nerede arayacaksýn? Belki dün yanýmýzdan yürüyüp geçmiþtir, yýllar önce ayný sokakta oturmuþuzdur, bir kafede sýrt sýrta deðmiþtir sandalyelerimiz veya marketin reyonlarýný saniye farkýyla dönmüþüzdür. Kaçýrmýþýzdýr belki, kim bilir?
Ruh eþi var mýdýr, bilmiyorum ama inancýn ve umudun mucizeler yarattýðýný daha önce gördüm. Eminim, bir gece Destina gelecek. Kolunda aþýk olduðu adam, yüzünde hýnzýr bir tebessüm ve gözlerinde hüzünden eser kalmamýþ haliyle, barýn kapýsýndan girecek. Ve geldiðinde de yazacaðým size, sadece ve sadece inancýn istediðimize ulaþmak için ne kadar büyük bir yardýmcý olduðunu görelim, amacýmýz için her türlü çabayý gösterecek azmi kaybetmeyelim diye. Bu gece Destina için dua edeceðim, onun ruh eþini bulduðunu düþüneceðim ve sanýrým bu düþünce yüzümde þu anda oluþan gülümsemeyi yaþatacak , çok huzurlu bir uykuya dalýp gideceðim. Destina’ya, Destinalara…..
Candan Ünal
 

...    Yorumlar

 
abdurrahman önül - veysel Karani


Bayram Þiiri - Bayram Þiirleri


Tarkan - Ýþim Olmaz Þarký Sözü


Ender Doðan - Edrikna Ya Allah


Bu Gözler SaNa Hasret - resimli Þiirler


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe