..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Ask Sözleri
  Aska DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Sifali Bitkiler
  Siirler
  Sohbet odalari
  Son dakika haberleri
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Türkiye Irak'a mý Giriyor?

Türkiye Irak'a mý Giriyor? Hakkari'deki çatýþmadan sonra bölgeye Genelkurmay Baþkaný'nýn ve Bakanlarýn hareket etmesi akýllara o soruyu getirdi - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3715
islami sohbet

Haber: Türkiye Irak'a mý Giriyor?

Hakkari'nin Çukurca Ýlçesi'nde 8 askerin þehit olmasý ve 16 askerin de yaralanmasýnýn ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Hakkari'ye doðru yola çýktý. Ankara'dan ilk önce Van'a gelen Bakanlar daha sonra muhtemelen kara yolu ile Hakkari'ye geçecekler.. Bakanlarýn yaný sýra Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel de þuan Hakkari'de yaþanan olayý yerinde inceliyor. Baþbakan'ýn da olayýn üzerinden uzunca bir süre geçmesine raðmen sessiz kalmýþ olmasý akýllara büyük bir operasyon mu yapýlacak sorularýný getirdi. Uzun süre sessiz kalan Baþbakan'ýn daha sonra "Terörle mücadeleye sonuna kadar sürdüreceðiz. Er veya geç bu iþi baþaracaðýz" demesi acaba bir operasyon yapýlabilir mi ihtimallerini güçlendiriyor. TSK EN SON 2008'DE IRAK'A GÝRMÝÞTÝ Güneþ Harekâtý veya diðer adýyla Güneþ Operasyonu, Türk Silahlý Kuvvetlerinin, 2007'nin ekim ayýnda Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen tezkereden aldýðý yetkiye dayanarak, 21 Þubat 2008'de Türkiye saati ile 19.00'da baþlattýðý Irak'ýn kuzeyine hava yoluyla da desteklenen sýnýr ötesi kara harekâtýydý. Harekât 29 Þubat 2008 tarihinde, Türk Silahlý Kuvvetlerine baðlý birliklerinin Türkiye sýnýrlarý içine dönmesiyle son bulmuþ, harekâtýn sonlandýðý Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan da doðrulanmýþtý. TSK'nýn 3 Mart günü yaptýðý basýn toplantýsýnda, ana hedefin PKK'nýn Zap kampý ana hedef olmak üzere Zap bölgesi olduðu, diðer kamplara þaþýrtma ve baský amaçlý hava indirme ve hava bombardýmaný yapýldýðý açýklanmýþtý. TSK operasyonu þu þekilde açýklamýþtý: "Harekat süresince bölgedeki 60 hedef grubuna (272 hedef) hava taarruzu icra edilmiþ; ayrýca Kara Kuvvetleri ateþ destek vasýtalarý tarafýndan 517 adet muhtelif hedef ateþ altýna alýnmýþtýr. Harekatýn baþýndan itibaren, manevra birlikleri ve uçaklar tarafýndan 126 maðara, 290 barýnak ve sýðýnak, 12 komuta merkezi, 11 muhabere tesisi, 6 eðitim tesisi, 23 lojistik tesis, 18 ulaþtýrma tesisi, 40 hafif silah mevzii ve 59 uçaksavar mevzii kýsmen ya da tamamen tahrip edilmiþtir." 28 Þubat günü ele geçirilen 3 PKK üyesi ile, bölgede 300 kiþi civarýnda kuvveti bulunan PKK'nýn verdiði kayýp sayýsý 240 olmuþtur.

 

...    Yorumlar

 
ResimLi SiirLer - Bazen oyLe bir düþerki akLina


beyaz niþanlýk tuvaletleri


Damar SözLer - Basit ÝnsanLarLa Uðraþma


Ne Para ÝstiYorum Ne De PuL


SECERE Aile Soyaðacý Programý 3.05


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe