..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Þebnem Ferah'ý Çok Kýskanmýþtým

Þarkýcý Funda Arar'dan itiraf, "Þebnem Ferah'ý çok kýskanmýþtým - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3681
islami sohbet

Haber: Þebnem Ferah'ý Çok Kýskanmýþtým

12 yýllýk müzik kariyerinin dokuzuncu albümü 'Sessiz Sinema'yý müzikseverlerin beðenisine sunan Funda Arar, kariyerinde emin adýmlarla ilerliyor. Albüme adýný veren ve bestesini eþi Febyo Taþel'in yaptýðý 'Sessiz Sinema' þarkýsýnýn sözleri, Yýldýz Tilbe imzasý taþýyor. Arar, albümüyle ve sanat hayatýyla ilgili samimi açýklamalar yaptý.... 12 senede dokuz albüm yapmýþsýnýz. Çok iddialý bir rakam deðil mi bu? Evet, 12 senede dokuz albüm, çok iyi bir rakam ama bu geçen sürede çok yoruldum. Albüm yapmak ve onun heyecanýný yaþamak çok güzel ama bir o kadar da zor. ZONA GEÇÝRDÝM Ne anlamda zor? Ýnsanlar senden güzel þarkýlar, iyi bir sahne performansý bekliyor. Dinleyicilerin çok yüksek beklentileri oluyor. Bu da bazen endiþe yaratabiliyor. Hatta bunalýma sokuyor, korkular yaþatýyor insana. Ne gibi korkular bunlar? Beðenilmeme, þarký sevildi mi sevilmedi mi endiþesi, eðlendiler mi vs... gibi her ayrýntý, ayrý bir stres. Paranoya durumu var. Bütün bu düþünceler, bu stres, bu korkular, çabuk sinirlenme hali, asabiyet ve duygusal gelgitler, psikolojik sýkýntýlar, kaþýntýlar, vücutta bazý kabarmalar yaþamamýza sebep oluyor. Siz ne sýklýkta yaþýyorsunuz bu psikolojik sýkýntý durumunu? Ýkinci albümüm 'Alagül' öncesi, stresten dolayý zona geçirdim. Çünkü benim için çok önemli bir dönemdi o. Kalýcý olduðumu ve baþarýmýn þans olmadýðýný ispatlamak zorundaydým ki; Allaha çok þükür o albüm çok sevildi. Hýrstan mý böyle oldunuz? O saydýðým endiþeleri hep içimde yaþarým. Kendi kendime çok konuþurum içimden. Küçücük þeyleri kafama takarým. Çok sakýncalý bir durum bu. Gamsýz insanlara o kadar imreniyorum ki... Bu sýkýntý ve stresi 'Sessiz Sinema' albümünüz öncesi de yaþadýnýz mý? 'Sessiz Sinema' öncesinde çok fazla sýkýntý yaþamadým. Çünkü artýk insanlarýn benden ne beklediðini, hangi þarkýlarý sevdiklerini, benim tarzýma neyin uyabileceðini kestirebiliyorum. BU KEZ OYNAK ÞARKI DA VAR Siz þöhretle baþa çýkabildiðinizi düþünüyor musunuz? Her yere þöhreti beraberinde götürürsen hayatý kendine zindan edersin. Sahnede Funda Arar iþini yapýyor ama sahneden inince Funda oluyorum. Herkesin kendisine göre egosu, kýskançlýðý vardýr. Çok iyi þarký yaptýðýnýzda da sizi kýskanabilirler. Örnek verebilir misiniz? Örneðin ben, Þebnem Ferah'ýn söylediði 'Sil Baþtan'ý çok kýskanmýþtým ama bunu hasetlikle, kin duyarak, kötü kalple yapmadým. "Vay be helal olsun; güzel þarký. Keþke ben de okusaydým" dedirtti bana. Ben zaten Þebnem Ferah hayranýyým. Hayranlarýnýz sizden neler bekliyor? Benden beklentileri, duygusal aþk þarkýlarý. Bu albümde 3 tane hareketli þarkýmýz var. Hatta 'Leblebi' diye orijini Lübnanca olan, Günay Çoban'ýn Türkçe sözler yazdýðý bir þarkýmýz var ki, ilk defa bu kadar oynak bir þarkýya yer verdim kariyerim boyunca. #Sayfa# PRAG SENFONÝ ÝLE ÇALIÞTIM Nasýl bir albüm oldu 'Sessiz Sinema'? Müzikleri, altyapýsý çok güzel bir albüm oldu. 10 þarký var. Aranjeleri eþim Febyo Taþel yaptý. Ýlk defa Yýldýz Tilbe ve Niran Ünsal'la paylaþým içine girdik. Uzun yýllardýr Günay Çoban'la çalýþýyorum. Febyo'nun erkek kardeþi Daniel'ýn 'Piþmaným' diye bir þarkýsý var. 'Bu ne? Sen nerdeydin þimdiye kadar?' dedim. Prag Senfoni Orkestrasý'yla çalýþma fikri nereden geldi aklýnýza? Ben hep ya Berlin Filarmoni Orkestrasýyla ya da Prag Senfoni Orkestrasýyla çalýþmanýn hayalini kurardým. Ýkisiyle de görüþmelerimiz oldu. O kadar yoðunlar ki... Prag'la bir þekilde zamanýmýzý uydurabildik ve 6 þarkýyý 6 saatte bitirdiler. YILDIZ BENÝ MAHVETTÝ Albümünüzde neden kendi þarkýlarýnýza yer vermediniz? Kendi þarkýlarým bir türlü içime sinmedi. Bu albümde yok ama bir baþka albümde sadece kendi yaptýklarýmý okuyabilirim. 'Sessiz Sinema'nýn sözlerinde Yýldýz Tilbe imzasý var. Nasýl oldu bu buluþma? Yýldýz beni mahvetti. (Gülüyor) Febyo'nun birkaç güçlü bestesi vardý. Yýldýz'a gönderelim bir denesin bakalým dedim. Beste üzerine þarký sözü yazmak da çok zordur. Melodinin üzerine söz yazabilmek çok iyi bir matematik gerektirir. Müziði çok iyi bilmen gerekir. Yýldýz'a 3 tane beste gönderdik. Yazdýktan sonra telefonda okudu. Kalakaldým. Çok saðlam bir þarký oldu.

 

...    Yorumlar

 
Gitmeyi Tercih EdenLerin Ardýndan El SaLLayýn


14 Þubat 2011 Mevlid Kandili


Perþembe Gününe Bismillah


Miraç Kandili Kutlama Tebriði


Çok ÖzLedim GeLLL


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe