..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 AþKTa MesafeniN Yeri YoKTuR- HikaYe

AþKTa MesafeniN Yeri YoKTuR- HikaYe - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3753
islami sohbet
HTML clipboard
Telefonda mesajlarla baþlayan bir iliþkiydi onlarýnki. Hiç seslerini duymadan ve birbirlerini bile görmeden tam 3 ay boyunca mesajlaþmýþlardý sadece.
Bir ortak arkadaþýn sayesinde baþlamýþtý her þey. Ýki arkadaþ ayný iþyerinde çalýþýyordu. Esas oðlan da arkadaþýnýn eþinin asker arkadaþýydý ve sürekli mesajlaþýyorlardý. Ve arkadaþý sürekli olarak bu esas oðlandan bahsediyordu.
Derken bir gün kýz bu arkadaþlarýný ne kadar merak ettiðini söyledi ve mesajlarýn yönü birden deðiþip kýza gelmeye baþladý. Ýþte ne olduysa o zaman oldu ve tam 3 ay süren bir mesaj trafiði baþladý.
Birbirlerini merak etmeye baþladýlar artýk. Her þey öylesine gizemli geliþiyordu ki. Birbirleri hakkýnda tek bildikleri arkadaþlarýnýn anlattýklarý idi.
Günlerden bir gün bu esas oðlan Antalya’dan Ýzmir’e çýkýp geldi. Ve o beklenen an… Inýnýn ýnýnýn… Karþýlaþma aný, ilk görüþme.
Kýzýn ayaklarý titriyordu, kapýyý açtý. Karþýsýnda iki genç erkek acaba hangisiydi? Kalbi duracaktý sanki. Koridorda yürürken heyecandan ayaðý kaymýþ düþmüþtü hatta.
Bu arada bu olaylar arkadaþlarýnýn evlerinde geçiyordu. Bizim esas oðlan yanýnda gelirken bir de baþka arkadaþýný getirmiþti. Kýz bunlarý görünce ilk etapta hangisi olduðunu þaþýrdý. Tabi ki tanýþtýrýlana kadar.
Muhabbet ortamý güzeldi, espiriler, kahkahalar havada uçuyordu. Samimi bir sohbet ortamý doðmuþtu bir anda. Arkadaþlarý ikisini de rahatlatmýþtý.
Aslýnda kýz oðlaný hiç beðenmemiþti ilk görüþte. Ama öyle sempatik tavýrlarý vardý ki etkilenmiþti.
O gün öyle güzel geçti ve geceyi arkadaþlarýnda geçirdiler. Sabah olduðunda ise ikisi de erkenden uyanmýþtý. Birer kahve içip arkadaþlarýnýn kalkmasýný beklediler.
Yine muhabbetle geçen bir kahvaltý. Ama her nedense ikisinin de birbirleriyle ilgili hiçbir söz çýkmýyordu aðýzlarýndan. Hatta bir ara yanlýz kaldýlar ama yok yani. Sanki o aþk, sevgi dolu mesajlarý birbirlerini yazan onlar deðillerdi.
Kýz için illaki bir iliþki baþlayýp, sürecek diye bir þey yoktu. Hem bakalým oðlan kýzý beðenmiþ miydi sanki. Ama güzel bir gün geçirmiþlerdi yine de. Her þey bu kadar olabilir ya da arkadaþ olarak kalabilirlerdi de.
O gün ikisi de ayrýlacaklardý. Oðlan Antalya’ya geri dönecekti. Vedalaþtýlar, hiç kimse bilmiyordu ne olacaðýný. Ama her þey baþladýðý gibi devam etti ve büyük bir aþk doðdu. Sadece telefonda ve mektuplarla süren bir aþk. Sadece 3-4 ayda bir ve bir gün yüzyüze görüþülen bir aþk.
Günümüz aþklarýndan çok uzak. Hiç kimse inanmýyordu onlara. Bir gün biteceðini sanýyorlardý. Oysa aradan geçen bir 3 ayýn sonunda bir evlilik teklifi almýþtý kýz. Sonra gelen bir 8 ay daha ve niþan.
Bu arada oðlan polislik sýnavlarýna girmiþti babasýnýn zoruyla ve kazanmýþtý da. Trabzon’da 2 yýl süren bir okul ayrýlýðý ve beklemek. Kýzýn kaderiydi bu. Hep ayrýlýk, hep bir özlem. Ama kendisi de böyle istemiyor muydu zaten? Hep demez miydi ”Ben sevgilimle her dakika beraber olmak istemem” diye. ”Sevmem öyle výcýk výcýk iliþkileri” diye.
Ýþte Allah da kabul etmiþti dualarýný, ama bu kadarý da fazlaydý. Gelen her mektubu açarken her uzvu titrerdi heyecandan. Ýþyerinde herkesin alay konusu olurdu.
”Evet, dokunmayýn, transa geçti yine” diye. Ama o mektuplar onun sevgilisiyle tek buluþma noktasýydý. Tabi bir de sabahlara kadar süren telefon konuþmalarý.
Hala daha aralarýnda espri konusudur. ”O telefon faturalarýna ödediðimiz paralarý biriktirseydik belki bir ev sahibi olurduk” diye.
Okul sonu mu? Okul bitti ve düðün, ev, kýsa bir süre sonra gelen bir çocuk. Þimdi ise güzel, mutlu bir yuva..

 

...    Yorumlar

 
ResimLi SiirLer - Günah


bedava chat odalari


Rüyada el sýkýþmak görmek


Resimli Komik Pazartesi Mesajlarý


Damar SözLer / Kum Saati Gibiyiz Yar !


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe