..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 2011 2012 Kurban Bayramý ve Bayram Mesajlarý Sms’leri

2011 2012 Kurban Bayramý ve Bayram Mesajlarý Sms’leri- 2011 Kurban Bayramý Mesajlarý, Kurban Bayramý Mesajlarý 2011, Yeni Kurban Bayramý Mesajý, Kurban Bayramý Mesaj Sözleri, Kurban Bayramý SMS leri, Kurban Bayramý SMS Mesajlarý Sözleri - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

5965
islami sohbet

Kurban Bayramýnýn ulusumuzun diriliðine, mazlumlarýn kurtuluþuna, insanlýðýn huzur, barýþ ve hidayetine vesile olmasýný dileriz Her þeye kadir olan Yüce Allah, bizleri Ýslam dininin gösterdiði doðru yoldan ve sevdiklerimizden ayýrmasýn! Hayýrlý ve bereketli Kurban Bayramlarý dileðiyle

- Bugün Kurban Bayramý, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler daðýtalacak herkese Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek Gökler rahmet bereketiyle yaðmurlar boþaltacak yeryüzüne Bugün hepimizin yüreði þenlenip bayram sevinciyle coþacak Hepimizin Kurban Bayramý kutlu olsun

- Kurban Bayramýnýz kutlu, yüreðiniz umutlu, umutlarýnýz atlý, sevdanýz kanatlý, mutluluðunuz katlý, sofranýz tatlý, mekânýnýz tahtlý, ömrünüz bahtlý olsun

- Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir Yarýnlar niyettir Kestiðiniz kurban ve dualarýnýz kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun Bayramýnýz mübarek olsun

- Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sýcak bir mesaj kapatýr mesafeleri, birleþtirir gönülleri, bir sýcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaþtýrýr bizi birbirimize

- Yüreðine damla damla umut, günlerine bin tatlý mutluluk dolsun Sevdiklerin hep yanýnda olsun, yüzün ve gülün hiç solmasýn Kurban Bayramýn kutlu olsun

- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel baþlangýçlarý müjdelemesi gibi, bu bayramýn da sana ve ailene mutluluk ve neþe getirmesi dileðimle Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara

- Bayramlar, dargýnlýklarýn unutulduðu, insanlarýn barýþtýðý, kardeþçe kucaklaþtýðý günlerdir Bayramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulandýðý bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileðiyle

- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel baþlangýçlarý müjdelemesi gibi, bu bayramýn da sana ve ailene mutluluk ve neþe getirmesini diliyorum Ýyi bayramlar!

- Dostluðu, sevgiyi ve geleceði Aþýmýzý, ekmeðimizi, soframýzý Hüznümüzü, acýmýzý, yalnýzlýðýmýzý paylaþtýðýmýz; birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum

- Hayýr kapýlarýnýn sonuna kadar açýk, kaza ve belalarýn bertaraf olduðu Kurban Bayramýnýn yaþadýðýnýz tüm sorunlarý alýp götürmesi dileðiyle Kurban Bayramýnýz mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun

- Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara

- Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramý diliyoruz Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz

- En delice esen seher yeli, en güneþli günler, en parlak gecedir bayramlar Yüreklerde bir esinti ve barýþ paylaþýmýna en sýcak “merhabadýr” bayramlar Kurban Bayramýnýz kutlu, her þey gönlünüzce olsun

- Tüm arkadaþlarýn Kurban Bayramýný en içten dileklerimle kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dilerim Her þey gönlünüzce olsun!

-En delice esen seher yeli, en güneþli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayramýnýz kutlu, her þey gönlünüzce olsun.

-Dostluðu, sevgiyi ve geleceði… Aþýmýzý, ekmeðimizi, soframýzý… Hüznümüzü, acýmýzý, yalnýzlýðýmýzý paylaþtýðýmýz; birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim.

-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sýcak bir mesaj kapatýr mesafeleri, birleþtirir gönülleri, bir sýcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaþtýrýr bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramýnýz bereketli olsun!

-Hayýr kapýlarýnýn sonuna kadar açýk, kaza ve belalarýn bertaraf olduðu Kurban Bayramýnýzýn yaþadýðýnýz tüm sorunlarý alýp götürmesi dileðiyle.. Kurban Bayramýnýz mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

-Hayýr kapýlarýnýn sonuna kadar açýk, kaza ve belalarýn bertaraf olduðu Kurban Bayramý.nýn, yaþadýðýnýz tüm sorunlarý alýp götürmesi dileðiyle…

-En delice esen seher yeli, en güneþli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barýþ paylaþýmýna en sýcak ‘merhabadýr’ bayramlar. Kurban Bayramýnýz kutlu, her þey gönlünüzce olsun!

-Birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim

-Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

-Damaðýnýzý, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandýran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.

-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel baþlangýçlarý müjdelemesi gibi, bu bayramýn da sana ve ailene mutluluk ve neþe getirmesini diliyorum… Ýyi bayramlar!

-Bayramlar, insanlar arasýndaki karþýlýklý sevgi ve saygýnýn perçinlendiði günlerdir. Bayramlar, insanlarýn birbirleriyle olan dargýnlýklarýný unuttuklarý, barýþtýklarý, kardeþçe kucaklaþtýklarý günlerdir. Bayramlar,milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileðiyle, Kurban Bayramýnýz kutlu olsun!

-Yüreðine damla damla umut, günlerine bin tatlý mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanýnda olsun, yüzün ve gülün hiç solmasýn. Bayramýn kutlu olsun…

-Bugün Kurban Bayramý, kurbanlar kesilecek, sevap niyetiyle etler daðýtalacakherkese.. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yaðmurlar boþaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreði þenlenip bayram sevinciyle coþacak. Kurban Bayramýnýz kutlu, yüreðiniz umutlu, umutlarýnýz atlý, sevdanýz kanatlý, mutluluðunuz katlý, sofranýz tatlý, mekânýnýz tahtlý, ömrünüz bahtlý, yuvanýz bereketli olsun…

-Kurban Bayramýnýz kutlu, yüreðiniz umutlu, umutlarýnýz atlý, sevdanýz kanatlý, mutluluðunuz katlý, sofranýz tatlý, mekânýnýz tahtlý, ömrünüz bahtlý olsun…

-Bayram sabahlarý, demli bir çay, su böreði, bayram þekerleri, þeker isteyen çocuklar, kurbanlýk hayvanlarýn sesleri, bir telaþ bir koþturmaca. Köprü hep kalabalýk, bayram programlarý, kolonya ikramlarý, bayram harçlýklarý, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, kýsa hal hatýr sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrýntý. Hayatýn üzerindeki ‘pause’ düðmesine dokunun… Kýsa bir süre için hayatý durdurun. Mutlu bayramlar…

-Küskünlerin barýþtýðý, sevenlerin bir araya geldiði, rahmet ve þefkat dolu günlerin en deðerlilerinden olan Kurban Bayramýnýz kutlu olsun.

-Kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz þükürler olsun! Kurban Bayramý bereketiyle, bolluðuyla gelsin, tüm insanlýk için hayýrlara vesile olsun.

-Her þeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doðru yoldan ve sevdiklerimizden ayýrmasýn! Hayýrlý ve bereketli Kurban Bayramlarý dileðiyle.

-Bu deðerli Kurban Bayramý.nda, kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi baðýþlayýcý ve acýyýcý yüce Allah tüm dualarýnýzý kabul etsin.

 

...    Yorumlar

 
Hiç AdiL DeðiL !!


Müslüm Gürses - Yýllar Utansýn Sözleri


Cengiz Kurtoðlu - Canýma Kadar


kurtlar vadisi pusu 97. yeni bölüm fragmaný izle


Hollanda Danimarka karþýsýnda


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe