..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Akýl Saðlýðý Dakika Diyeti

Akýl Saðlýðý Dakika Diyeti - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3651
islami sohbet

Akýl saðlýðý diyeti !
Hem akýl hem de beden saðlýðýný koruyan ve fazla kilo aldýrmayan beslenmede Somon baþrolde… Kilo almadan ruhsal ve bedensel saðlýðýmýzý koruyabilmek için, kalori ve saf niþastalý besinler açýsýndan kontrollü, ama besin kalitesi yüksek bir beslenme tarzý uygulamak mümkün.

Bilim adamlarýna göre akýl ve ruh saðlýðýnýn merkezi olan beyin, en ufak deðiþim ve eksiklikten anýnda etkileniyor. Besin ve mineral deðeri düþük, aþýrý mayalanmýþ hamurdan yapýlan ekmek, sinir sistemini bozuyor. Buna karþýn balýk gibi fosforlu gýdalar beyni ýþýldatýyor.

Omega-3 yað asitleri, özellikle beyin, retina ve kalpte yüksek oranlarda bulunuyor. Beynin birçok fonksiyonunda önem taþýyor.

Amerika'da yapýlan son araþtýrmalarda; Omega3, psikiyatrik rejimlerde kullanýlmýþ ve stresse karþý dirençli hale gelen bünyenin ileride oluþabilecek depresyon, intihar eðilimi ve manik depressif dahil bir çok psikolojik rahatsýzlýðý önlediði belirlenmiþ.

Amerikan Kalp Birliði ve Saðlýk Enstitüsü, bu yeni araþtýrmalarýn sonuçlarý doðrultusunda, her yetiþkinin haftada en az iki kez balýk yemesini tavsiye ediyor. Üstelik tavsiye edilen balýklar baþta Somon olmak üzere, tümü oldukça yaðlý diye bilinen türden. Normal insan için Omega3' ün, günde 1,2 gram alýnmasý yeterli iken, melankolik yada hafif depresyondakilerin ise 4-5 gr mutlaka tüketmesi gerekiyor.

Omega-3’ü almanýn en leziz þekli, özellikle somon gibi soðuk denizlerde yetiþen yaðlý balýklarla zenginleþtirilen menüler.

Ancak, her balýkta omega-3 yað asidi yok, ya da miktarý çok az. Derin ve soðuk denizlerde yaþayan balýklarda daha yüksek. Somon, uskumru, gibi balýklar omega-3 açýsýndan daha zengin. Kültür balýklarýnda omega-3 seviyesi çok düþük. Bu balýklar mýsýr gibi besinlerle yetiþtirildiklerinden yeterli omega-3 yapamýyor.

Akýl Saðlýðý Diyeti

Beslenme uzmanlarýna göre; beden saðlýðý kadar akýl saðlýðýný da korumak isteyenler, sabah taze peynir, yumurta, taze meyve suyu veya yulaf ezmesi gibi tahýllar içeren dengeli bir kahvaltý ile güne baþlayabilir. Ana öðünlerde balýk, yoðurt, bol sebze ve meyve, tam buðday unundan ekmek, bulgur gibi besinler, hem beyin iþlevleri için gerekli maddelerini verir, hem de þiþmanlýk ve kalp damar hastalýklarýndan korur. Yemek aralarýnda meyve veya bir miktar fýndýk, badem gibi yiyecekleri tüketmekte yerinde bir alýþkanlýktýr. Akþam yemeklerinde ise özellikle “omega 3” yað asitleri açýsýndan zengin, somon gibi yaðlý bir balýk yanýnda, yoðurt, salata ve meyve, tercih edilmelidir.

SOMONUN ÖYKÜSÜ: Yüksek daðlarda kaynayan ýrmaklarýn yataklarýna býrakýlan yumurtalar burada döllendikten sonra, ortak çýkan yavrular geliþene kadar bu soðuk sularda yaþarlar. Daha sonra aþaðýlara inip denize açýlan Somon Balýklarý iyice olgunlaþtýktan sonra koku duyularýný kullanarak doðduklarý yere yani ýrmak yataklarýna doðru bir dönüþ yolculuðu yaparlar ve neredeyse zýplayarak suyun akýþýnýn tersine, yukarýya doðru çýkarlar. Kendi yaþamlarýnýn baþladýðý yere yeni yaþamlar verecek yumurtalarý býraktýktan sonra Somon’un yaþam misyonu biter ama yaþam döngüsü devam eder.

Eskimolar yaðý ve kolesterolü bol miktarda tüketmekte ancak kalp problemleri yaþamamaktadýrlar. Yanýt balýktaki Omega-3’lerdir. Eskimolarýn kan örneklerini inceleyen araþtýrmacýlar, batýlý insan kanýnda çok düþük seviyede rastlanan bazý maddelerin, eskimolarýn kanýnda çok yüksek oranlarda bulunduðunu saptadý. Bu maddeler, Poliýnsatureol (çok doymamýþ) yaðlarýn uzun zinciri Omega-3 grubundan olan EPA ve DHA idi. Daha ileri ki çalýþmalar her iki maddenin de özellikle Somon ve Ringa gibi yaðlý balýklarda bulunduðunu kanýtladý. Araþtýrmalar ölümlerin %30 oranýnda azaldýðýný göstermektedir. Örneðin Japonlar da çok Somon yiyor ve kalp hastalýðýna az yakalanýyorlar ve daha uzun yaþýyorlar.

TÜRKÝYE’DE SOMON

Saðlýk açýsýndan vazgeçilmez bir gýda olan somon balýðýný, ülkemizde son iki yýldýr bulmak kolaylaþtý. Somon balýðýný taze ve bütün olarak, dilim olarak, fileto ve fümelenmiþ olarak marketlerde veya balýkçýlarda bulabilmek mümkün. Bütün olarak satýlan somon balýklarý 4-5 kg. civarýnda oluyor.

Somon balýðýnýn ülkemizde üretimi yok. Soðuk denizleri seven bu balýk için Türkiye’nin denizlerinin ýsýsý uygun deðil. Somon balýðý taze olarak Norveç firmasý Hallvard Leröy’den ithal ediliyor. Dünyaca ünlü ve güvenilir bir firma olduðu bilinen Leröy’ün Türkiye’deki ortaðý Alarko.

Alarko Leröy (www.alarko-leroy.com.tr) ortaklýðýnda Norveç somonu tüketici ile buluþuyor. Tanþas, Migros, ChampionSa, CarrefourSa, Gima, Kipa, Makro, Metro, Real, IKEA gibi maðaza, yerel marketler ve þarküterilerde ambalajlý ürünler ve taze somon mevcut. Tüm ürünler toptan tüketim için bütün fileto görüntüsü bozulmadan kiloluk ambalajlarda, tüketiciler içinse daha az gramajlý vakumlu ambalajlar þeklinde satýþa sunuluyor. Bütün somon balýðý, fileto ve steak (biftek) olarak balýkçýlarda da satýlýyor.

Ayrýca Alarko-Leröy, Ýzmit’deki Fabrikasý’nda modern ve hijyenik kurallara uygun teknolojilerle, Somon Füme, Somon Pastýrma, Somon Loin, Somon Sýcak Füme, Somon Lakerda, Somon Marine, Somon Fileto, Somon Steak gibi ürünleri üretiyor.

Norveç’ten taze olarak ithal edilen balýðýn taze raf ömrünü uzatmak için üretici firmanýn uyguladýðý ‘doðal’ koruyucu iþleme yöntemleri var ve bunlar hiçbir suni katký içermiyor.

Balýklar Norveç’ten 0-4C soðutuculu TIR’lara yüklenerek Ýstanbul’a geliyorlar ve marketlere daðýtýlýyor. Alarko Leröy, taze somon balýklarýnýn raf ömrünün 21 gün olduðunu söylüyor, ama genelde marketlerde balýklar üç günde tükenmiþ oluyor.

 

...    Yorumlar

 
2013 ResimLi SiirLer - Ben O Rüzðarda olacaðým


Konuþsam dilim yanar


Rüyada ziyafet görmek


Karmate - Nayino


2011 Çiçekli Trend Elbise Modelleri


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe