..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Ramazan Manileri dinle

Ramazan Manileri dinle - Ramazan Manileri indir - Ramazan Manileri oku - Ramazan Manileri izle - Ramazan Manileri bul - Ramazan Manileri - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

.. ..

Okunma

3096
islami sohbet
Akþamdan pilavý piþirdim 
Gene karnýmý þiþirdim 
Çok mani diyecektim ama 
Defteri yolda düþürdüm
Akþam ezaný dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazana mahsus þeydir
Gece davulcu söylemek
Aldanma saða sola,
Gel gidelim hak yola,
Güzel oruç tutanýn,
Âkýbeti hayrola.
Arnavut'musun Tatar'mýsýn 
Ekþili çorba yapar mýsýn 
Sana davul çalýyorum amma 
Acaba sen oruç tutar mýsýn
Bak geldi etli dolma,
Çok yiyip göbek salma.
Üstüne bir kahve iç,
Terâvihe geç kalma!
Besmeleyle çýktým yola 
Selam verdim saða sola 
A benim aðalarým 
Namazýnýz mübarek ola.
Bu aya hürmet gerek,
Nîmete þükür gerek,
Mübârek Ramazan’da,
Hakka ibâdet gerek.
Bu aya sultan ay derler
Kaymak ile baldan yerler
Ezelden adet kýlýnmýþ
Bekçiye bahþiþ verirler.
Bu gece ayýn evveli 
Açýldý Ýslâm’ýn gülü
Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.
Cebimin aðzý dardýr
Ýçinde þeker vardýr.
Sabreyle aman gönül,
Ýftara neler vardýr?
Çatal kaþýk elimde,
Besmele var dilimde,
Fazla kaþýk salladým,
Bir sýzý var kolumda
Davulumun ipi kaytan, 
Kalmadý sýrtýma mintan, 
Virin aðalar bahþiþim, 
Alayým sýrtýma mintan
Deniz suyu serindir
Damla gibi derindir
Bir tek hurma da olsa
Bir mü'mini sevindir.
Davulun içi pekmez,
Çalarým fakat ötmez.
Bir bahþiþ vermezseniz,
Davulcu buradan gitmez.
Eski cami direk ister 
Söylemeye yürek ister 
Benim karným tok ama 
Arkadaþým börek ister
Evveli rahmettir kula
Girelim sýdk ile yola
Hulûs ile eyleyelim
Ta ki dua makbul ola
Ezanlar hep okundu
Ýftarlýðým lokumdu
Aç karnýna çok yedim
Bana biraz dokundu.
Günâhýn olsa yýðýn,
Yine de O’na sýðýn.
Gazabýndan fazladýr,
Rahmeti Allahýmýn.
Gökyüzünün melekleri
Devran eder felekleri
Bu ayda ikram edenin
Zayi olmaz emekleri
Göz aydýn hepimize,
Mübârek günler bize,
Onbir ayýn sultaný,
Hoþ geldin evimize.
Hakk’ýn bize ihsanýsýn
Hem aylarýn sultanýsýn
Sen bir saadet kânýsýn
Ey mâhý sultan merhaba
Halayýklar halayýklar
Ocak baþýnda uyuklar
Davulumun sesini duyunca
Pirincin daþýný ayýklar.
Hava sýcak terlerim,
Birçok mâni derlerim,
Davet verdim bu akþam.
Sizleri de beklerim.
Herkes sabýrla bekler,
Zayi olmaz emekler
Ýftara geliyoruz.
Hazýrlansýn yemekler.
Hoþafýn suyu boldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varmýþ,
Ne olur erken kaldýr
Ýnananlar oruç tutar,
Gönüller hep bir atar,
Sevinir hep müminler,
Allah diyenler artar.
Ýþte geldim iki büklüm 
Üstümdedir davul yüküm 
A benim aðalarým 
Selamun aleykum
Ýþte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
Onbir ayýn sultaný,
Bize vedâ ediyor.
Kavuþtuk Ramazan’a,
Hem de büyük ihsana,
Bu ayda oruç tutmak,
Huzur verir insana
Karþýma fener geldi,
Aklýma neler geldi,
Börek bekledim ama,
Sofraya döner geldi
Maniler çiçeklidir.
Birbirine eklidir.
Davulcunun daveti,
Mutlaka böreklidir.
Misafirim nazlandý,
Börek diye sýzlandý,
Bir sini börek yedi,
Biraz olsun uslandý.
Ne uyursun ne uyursun,
Bu uykudan ne bulursun,
Al aptesti kýl namazý
Cenneti alayý bulursun.
On bir diye sevinme
Teravihten erinme
Ýbadetler þükürdür
Bunu bil ki öðünme
Onbir ayýn sultaný,
Kýymetlidir her âný,
Süslersin þu cihâný,
Hoþgeldin yâ Ramazan!
Pilavýn kokusu var,
Mâninin arkasý var,
Bahþiþimi yollayýn.
Gözümün uykusu var.
Rabbimizin nîmeti,
Ölçülür mü kýymeti?
Bu ayda müminlere,
Saçar bolca rahmeti.
Ramazan’ým merhaba
Bizlere verdin sefâ,
Rabbimize hamdolsun,
Her nefeste bin defa.
Sâlih olan seçilir,
Gök kapýsý açýlýr.
Oruçlunun üstüne,
Ne rahmetler saçýlýr.
Sahur oldu ýþýyor,
Bülbüller ötüþüyor,
Ýftara çay deyince,
Yüreðim tutuþuyor.
Sahur vakti emîndir.
Hoþaf suyu serindir.
Aman eli çabuk tut,
Yetimi sen sevindir.
Secdeye varan baþla,
Gözlerden akan yaþla,
Müslüman arkadaþla,
Ne güzeldir Ramazan.
Sofrada fakir olsun,
Tabaðý çukur olsun.
Karný doyduktan sonra,
Duâyý okur olsun.
Sokak yolu dar mýdýr?
Minaresi var mýdýr?
Ýftara kal diyorlar,
Acep aslý var mýdýr?
Þükür bu aya girdik.
Akþam hilâli gördük,
Sevinçlere garkolup,
Yüzü secdeye sürdük
Tepsiler dizi dizi,
Dâvete bekle bizi,
Adresi iyi yaz ki,
Kolayca bulam sizi
Uyumasýn gözümüz,
Doðru olsun sözümüz,
Her iki cihanda da,
Ak olmalý yüzümüz.
Var hânene selâm et!
Hâlin olsun selâmet,
Son günler yaklaþtýkça,
Çoðalýr oldu dâvet
Yaram derindir eþme.
Aman derdimi deþme,
Sahurda börek yoktu.
Gözlerim oldu çeþme.
Yemekler boldur gayet,
Beni de edin davet,
Birlikte yer içeriz,
Þöyle ederiz sohbet.
Yeni cami direk ister
Bunu söylemeye yürek ister
Benim karným toktur ama
Arkadaþým börek ister.
Yün yatakta yatarýz,
Yapma çiçek satarýz,
Biraz bekle davulcu,
Þimdi bahþiþ atarýz.
Bekçiniz kapýya geldi,
Cümlenize selam verdi.
Darýlmayýn iki gözüm,
Bahþiþin almaya geldi.
Duvardan kedi atladý,
Bekçinin ödü patladý.
Merak etme bekçi baba
Bey kesesini yokladý.
 

   Yorumlar

 
Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan Ayin 22. Gunu - 22 Agustos 2011


Çiçekli Havlu Kenar Modeli


iStanbul Sohbet Odalarý


Nihat Hatipoðlu - Sahur özel - 2011 2 aðüstoz 2 Bölüm 5 Kýsým


Efendimizin Hayati izle


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright - 2008 - 2021 Tum Haklari Saklidir mircte.org

Desing By eFe