..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 ÜmiT Taþý

ÜmiT Taþý - HikayeLeR - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4424
islami sohbet

ÜmiT Taþý


Küçük çocuk, deniz kenarýnda gördüðü yassý bir taþýn güzelliðine hayran olmuþtu. Mutlaka bir mücevherdi bulduðu. Þekli de bir insan kalbi gibiydi. Üstelik parýl parýl parlamaktaydý. Çocuk taþý avuçlayýp eve koþtu. Ve onu büyük bir heyecanla babasýna uzattý.

Adam, yavrusunun soðuktan morarmýþ avucundaki taþýn, birbirine sürtüldüðünde kývýlcým çýkaran bir çakmak taþý olduðunu hemen anladý. Fakat bunu ona söylemedi. Küçük çocuk, rüyalarýný süsleyen bisiklete kavuþmak için elindeki taþý satmak istiyor ve o paranýn bir bölümüyle bir de top alacaðýna inanýyordu. Fakat babasý buna yanaþmýyordu.

Çocuk, iþin kendisine düþtüðünü anladýðýnda, tatilde simit sattýðý çarþýya gitti. Kuyumcu vitrinleri, göz kamaþtýran ýþýklarýn aydýnlattýðý altýn kolyelerle doluydu. Bir de, elindeki taþýn çok daha küçük olanlarýyla süslenen pahalý yüzüklerle. Çocuk en gösteriþli maðazayý gözüne kestirdikten sonra, bir süre vitrin önünde bekledi. Ýçeride, dükkan sahibi olduðu anlaþýlan bir adam vardý. Müþteri olarak da kürk mantolu bir haným.

Küçük çocuk biraz sonra içeri girdi. Ve cebinden çýkardýðý taþý dükkan sahibine uzatarak: "Bu pýrlantayý deniz kenarýnda buldum efendim. Eðer isterseniz size satarým." Dedi. Adam taþa uzaktan bir göz atýp: "O sadece basit bir çakmak taþý. Bütün sahil o taþlarla doludur." Dedi. "Hayýr!" diye atýldý küçük çocuk. "Ýsterseniz ýslatýn, ne kadar parladýðýný göreceksiniz." Dükkan sahibi, zengin müþterisini kaçýrmaktan korkuyor ve çocuðu kolundan tutup atmayý planlýyordu. Kadýn onun niyetini sezmiþti. Çocuðun taþýna yakýndan bakýp: "Tam istediðim þey!" Diye gülümsedi. "Onu bana satar mýsýn?" Küçük çocuk, taþýnýn gerçek deðerini anlayan biriyle karþýlaþmýþ olmaktan son derece mutluydu. Kadýnýn cebine doldurduðu paralar ise, aklýný baþýndan almýþtý. Defalarca teþekkür ettikten sonra, koþarak uzaklaþtý.

Kadýn, elindeki taþý kuyumcuya vererek ona bir zincir takmasýný istedi. Belli ki mücevher gibi taþýyacaktý. Dükkan sahibi, yapmýþ olduðu ikazý anlamadýðý için, kadýnýn aldandýðýný düþünüyordu. Bu yüzden: "Söylemiþtim, ama tekrar edeyim! Satýn aldýðýnýz þey basit bir taþtýr." Kadýn, önce pýrlanta kolyesine, daha sonra da yüzüðüne bakarak: "Zannetmiyorum!... O taþ bence bunlardan daha deðerli, çünkü küçük bir çocuðun ümidini taþýyor..." dedi...

 

 

...    Yorumlar

 
Mevlid Kandili e-Kartý


Grup Bahar - Hersey senden


Modern Perde ModeLLeri


kurtlar vadisi pusu 2009 2010 müzikleri


Gözlerine Denizleri Sýðdýrdým


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe