..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 DoðRu ÝletiþiM içiN

DoðRu ÝletiþiM içiN - Hayata DaiR - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4005
islami sohbet

 

DoÐRu ÝLetiþiM ÝçiN

-  Önce arkadaþlýk Arkadaþlýk öyle bir ön plana çýkmalý ki aþk ancak ardýndan gelebilmeli çünkü romantik aþkýn kývilcýmý söndüðünde Arkadaþlýk ateþinin kalpleri ýsýtýyor olmasý lazým.
-  Önemli konularý karþýnýzda ki kiþinin iþi baþýndan aþkýnsa gündeme getirmeyin. Sizin birinci önceliðiniz belki de o sýrada karþýnýzdakinin birinci önceliði deðil. Doðru zamaný yakaladýðýnýzda konu orada çözülecekdir. Çözülmeyen sorunlar zamanýn geçmesiyle beslenerek büyür.
-  Önfikirli olmayýn yani karþýnýzda ki kiþinin fikirlerini haksýz ilan etmeyin yani ; Karþýnýzdakinin lafýný aðzýna týkmaktansa cevap almaya bakýn!
-  Ne istediðinizi tam olarak bilin Karþýnýzdakinden þikayet edeceðinize siz tam olarak ne istediðinizi söyleyin ve karþýnýzdakinin buna tepkisinden hareket ederek yolunuza devam edin.
-  Genelde tartýþmalarýn baþlama nedeni birisinin sevgi arayýþý ve ilgi alaka isteðidir. Sevgi dilenmek için rol yapmayýn.
-  Karþýnýzdakinin isteklerine ve duygularýna kilitlenin. Birisi bizi suçladýðýnda hemen olayýn kendi boyutlarýmýz çercevesinde görüþünüzü anlatýn. Savunma dürtüsü kendine güven eksilkiðinden doðar ve asýl konudan uzaklaþýr.
-  Bir seferde bir konuyu tartýþýn. Tartýþma sýrasýnda daha önceki problemlerde öne sürülerek olay karýþtýrýlýr bundan sakýnýn. Doðru söz ayrýca savunma istemez.
-  Tam olarak neyi istediðini açýk edin. Konuþurken ince ayar önemli.
-  Karþýnýzdakini dinleyin Karþýnýzda ki kiþinin tek isteði onu dinlemenizdir.
-  Sen yerine Ben kullanýn ''Hep geç kalýyorsun '' yerine '' Beklemekten haz etmiyorum '' diye hitap edin. Kendinizi nasýl hissetiðinizden sadece siz sorumlusunuz.
-  Talimat vermeyin rica edin Rica ettiðinizde her þey daha kolay olur.
-  Karþýnzýdakine cevap vermek yerine tepki göstermeyi seçmeyin Tepki verirseniz tepki alýrsýnýz ve sonuçta hedeften uzaklaþýrsýnýz.
-  Duygularýnýzý söylemede daha temkinli olun. Duygu ve düþünceyi ayýra bilmek gerekir. Biri eve geç kaldýðýnda hemen onun üstüne yürümek yerine konuþarak olayý çözmek gerekir. Hislerinizi deðil tepkilerinizi tartýn
-  Anlayýþlý olun ve karþýnýzdaki kiþiye anlayýþla yaklaþýn. Her zaman hem fikir olmak gerekmez. Kimi zaman anlayýþ göstermek çok iþe yarar.
-  Eþiniz size hayatým dediðinde orada ki ''Hayatým'' kelimesinin gerçek anlamýný yakalamaya çalýþýn. Her tartýþmanýn altýnda bastýrlýmýþ bir istek vardýr.
-  Eþinize duygularýnýzýnne olduðunu o duygularý hisseder hissetmez söyleyin. Bardaðý taþýran son damla durumlarýný yaþamamak için bardaðýn dolmasýna izin vermemek gerek.
-  Yüzde yüz dürüst olun. Dürüst olun ki güven olsun.
-  Güven olsun ki arkadaþlýk doðsun. Arkadaþlýk olsun ki uzun bir iliþkinin tadý olsun.
-  Ara sýra iþi þakaya vurun. Espiri her þeyi yumuþatýr.
-  Falcýlýk yapmayýn .Bir insaný ne kadar yakýndan tanýrsanýz kafasýndan gecenleri o derece rahat okumaya baþlarsýnýz. Ama buna her zaman güvenmeyin. Durum ayan beyan belli olsada iþin aslýný sormak aslýnda yanlýþ bir fikirler devam etmekten daha iyidir.

-  Lafý dolandýrmayýn. Ve bu 20 kuralýn hepsini birden uygulayýn asla unutmayýn Sevenler arasýnda iletiþimin en temel kuralý Sevgi ve Saygýdýr.

 

   Yorumlar

 
Aliþan 10 2011 albümü


MEMOSERV KOMUTLARI


Bu Senin ÝçiN - Resimli ÞiirLer


Ender Doðan - Sordum Sari Çiçeðe


Þiirler - Nur Hayat Þuara &.. Aþk Dedim


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe