..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Ask Sözleri
  Aska DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Sifali Bitkiler
  Siirler
  Sohbet odalari
  Son dakika haberleri
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Eðer Göndermeseydi

Dini Hikayeler - Eðer Göndermeseydi hikayesi - dini sohbet Dini Hikayeler - Eðer Göndermeseydi dinle - islami sohbet Eðer Göndermeseydi - Dini Hikayeler - Eðer Göndermeseydi oku - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3520
islami sohbet

Hazret-i Ömer (r.a), hilâfeti zemânýnda, rûm pâdiþâhýna adam gönderip, dîne da'vet eyledi. Rûm pâdiþâhý da kýymetli hediyyeler ile elçi gönderdi. Elçi Medîne-i münevvereye geldi. Hediyyesini alýp, hazret-i Ömer (r.a) ile buluþulduðu mahalde, hazret-i Ömer, bir kadýncaðýzýn dývârýný yapýyor idi. O hâlde iken, haber verdiler ki,

-Rûm pâdiþâhýnýn elçisi geldi. Emriniz nedir.

Buyurdular ki,

-Ssöyleyin, gelsin. Ellerinizi yýkayýp, bir yerde otursanýz, olmaz mý, dediler. Râzý olmadý. Ne yapsýnlar. Elçiyi çaðýrýp, hazret-i Ömer ile buluþdurdular.

Elçi, hazret-i Ömeri bu hâlde görüp, dedi ki,

-Arab pâdiþâhý bu mudur. Eðer böyle olduðunu bilseydim, gelmezdim. Rûm pâdiþâhý da beni buraya göndermezdi.

Hazret-i Ömer iki mubârek parmaklarýyla iþâret edip, buyurdular ki,

-Eðer göndermeseydi, onun iki gözünü çýkarýrdým.

Târîh yazdýlar ki, meðer hazret-i Ömer böyle iþâret etdiði gibi, rûm pâdiþâhý oturduðu yerde iki balçýklý parmak gelip, iki gözünü çýkardý. Hattâ parmaklarýnýn balçýðý iki gözünün üzerinde yapýþýp kaldý. Her ne kadar uðraþdýlar ise de, gidermek mümkin olmadý. Bir zemândan sonra elçi, izin alýp, rûm pâdiþâhýna geldiðinde, gördü ki, iki gözü de amâ olmuþ. Sebebini süâl eyledi. Ahvâli anlatdýlar. Ta'accüb edip, o da hazret-i Ömer ile geçen ahvâli bunlara bildirdi.

Ba'zý rivâyetlerde, rûm pâdiþâhýnýn elçisi geldiði vakt, Eshâb-ý güzîn  hazret-i Ömerin (ra)  yanýnda otururlar idi. Hazret-i Ömer, hurma lifinden bir gömlek giymiþ, dokuz yerinden yamanmýþ idi. Acabâ, sultâným, mubârek arkanýza bir kaftan alsanýz câiz olmaz mý, dediklerinde, hemen hazret-i Ömer (ra)  gadaba gelip, dedi ki:

-Dahâ bu iitibâr görmek arzûsundan kurtulmadýnýz mý. Dîn-i islâmda kudreti böyle mi fehm etdiniz. Bize dîn-i islâmýn þerefi yetmez mi. Dîn-i islâmdan efdal ve eþref bir nesne varmýdýr ki, ona i'tibâr edersiniz. Bu se'âdet ve bu devlet ki, Hak sübhânehü ve teâlâ hazretleri bize ihsân eylemiþdir. Kime müyesser olmuþdur ki, dîn-i islâm tâcýný baþýmýza koydu. Þer'ý þerîfi Muhammedî elbisesini arkamýza giydirdi. Kalbimizi kelime-i þehâdet ile münevver eyledi. Allah, Allah! Dîn-i islâm kadrini bilmemiþsiniz. Ancak kendinizi halka libâs ile mi göstermek istersiniz.

O þeklde gadaba geldi ki, belki kimse öyle gadaba gelmemiþdir. Söyliyenler piþmân olup, artýk, cevâba kâdir olmayýp, baþlarýný aþaðýya eðip, sükût eylediler. Þimdi, bizim sultânlarýmýz bu hâl ile dünyâda geçinip, asla i'tibâr etmeyince, bize de lâyýk olan budur ki, onlarýn yolunu gözetip, kýyâmet gününde, Allahü teâlânýn huzûruna ve Habîbullahýn  (sav) huzûruna vardýkda mahcûb olmayalým.

Kaynak: Menakýb-i Çihar Yar-i Güzin

 

...    Yorumlar

 
AþKta Yarin Yoktur SevgiLi


John Frieda Saç Kalýnlaþtýrýcý


siyah beyaz genç kýz elbise modelleri


Hazýr MesajLar _ Bayram KutLama Mesajý


Nankor insan


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe