..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Önce Bir Düþünün ..

Önce Bir Düþünün .. - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3459
islami sohbet
Genç adam evinin alt katýnda marangozluk yapýyordu. Kapý ve pencere konusunda uzmandý. Fakat plastik pencereler yaygýnlaþýnca ahþap olanlara raðbet azaldý. Bu yüzden iþler iyi gitmiyordu. Üstelik de çocuklarý büyümüþ biri hariç okula baþlamýþtý. Masraflarý artýnca yanýndaki kalfasýna yol verdi. Ýþe biraz daha erken koyulur yardýmcýya ayýrdýðý parayý çocuklarýn harçlýðýna katardý.

Adam bir gün çalýþýrken elektrik kesildi. Ve uzun süre beklediði halde gelmedi. Aksi gibi o akþam üzeri teslim etmesi gereken birkaç pencere vardý. Boþ kalmayý sevmezdi. Planyayý yaðladý talaþlarý süpürdü. Biraz dinlenmek için eve çýkarken sigortaya göz attý. Eðer yanýlmýyorsa bu iþ normal deðildi. Biri gelip sigortayý kapatmýþ olmalýydý.

Þalteri kaldýrýnca atölye aydýnlandý. Tahminleri doðru çýkmýþtý ama bu iþe bir anlam veremiyordu. Þaka dese böyle bir þaka yapýlmazdý. Kendisini kýskanacak bir düþmaný da yoktu.

Ýþe koyulduðunda yine ayný þey oldu. Ama bu sefer suçluyu görmüþtü. Oðlu evden atölyeye baðlanan merdiveni sessizce inmiþ ve sigortayý kapattýðý sýrada babasýný karþýsýnda bulmuþtu.

Adam on yaþýna gelmiþ bir çocuðun böyle bir haylazlýðýný affedemezdi. Bütün günü onun yüzünden mahvolmuþtu. Bir kere yapmýþ olsa ses çýkartmazdý. Ama tekrarlamasý hangi yönden bakýlýrsa bakýlsýn büyük hataydý. Saçlarýndan yakalayýp sýký bir tokat attý. Her þey onun iyiliði içindi. Belki vurduðu tokat serseri olmasýný engellerdi.

Adam oðlunun gözyaþlarýný görmezden geldi ve eve çýktýktan sonra eþine sert çikarak:

- Bu çocuðun okulda kimlerle düþüp kalktýðýný bilmemiz lazým!.. dedi. Eðer serbest býrakýrsak baþýmýza büyük dertler açacak!..

Adam bir süre düþündü. Sonunda da en kolay yolu buldu. Oðlunun hiç aksatmadan tuttuðu günlüðünde arkadaþlarýna ait ip ucu olmalýydý. Eþi istemese de ona kulak asmadý ve çocuðunun günlüðünü okumaya baþladý.

Oðlu en son sayfada:"Bu gece kötü bir rüya gördüm!.." yazmýþtý. "Atölyede çalýþýrken babamý elektrik çarpýyordu. Allah'ým onu koru!.. Ben elimden geleni yapacaðým!.."
 

...    Yorumlar

 
Kapaga Monte Aluminyum Eviye Altý Çekmece


Öl desen ölürdüm


Kurtlar Vadisi Pusu - 235 Bölüm fragmaný


AþKta Yarin Yoktur SevgiLi


ResimLi SiirLer - AkLýmda Sen


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe