..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Sana yüreðimi býrakýyorum. Sana Dair

Sana yüreðimi býrakýyorum. Sana DAir, duygusal yazýlar, ayrýlýk yazýlarý, hasret yazýlarý, özlem yazýlarý, yürekten yazýlar, sana dair yazýlar - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

....

Okunma

4546
islami sohbet

Sana yüreðimi býrakýyorum... 

Bugün acýlarýma yaslanýp, seni düþündüm.Bir duldalýkta vurulan hayellerimizi ve hiç gelmeyecekmiþ gibi gidiþini yeniden yaþadým. Hiç üzülme! Suskunluða yeminli geceler, vefasýz ve ömrümüzü adadýðýmýz dostluklar nankör çýktý...Asýl onlar vefasýzlýk etti ve bir hýyanetin koynunda bizleri býraktý gittiler. Gezdiðimiz sokaklar bizleri unutalý çok oldu. Avare düþlerimiz, kaldýrýmlara karýþmýþ...Anlayacaðýn, herkes ve her þey, bizi zamanýndan önce býrakmýþ! 

Bir soysuz vaktin daraðacýnda, gençliðimizi teslim ettik. Yaþamak suçunu iþlediðimiz için...Gözümüzün yaþýna bakmadýlar; çiðneyip geçtiler, gün görmemiþ ümitlerimizin üzerinden...

Ardýma bakmaya korkar oldu gözlerim...Hem yokluðun, her zamankinden daha acý veriyor. Gönül, bin bir hatýranýn eteðine yapýþmýþ. Ve eller, yitirilmiþ dost elleri aramakta...

Biliyor musun ahretlik!..

Hayat zamanla elele vermiþ ...Her þeyi unutmak mümkün belki, ama gel gör ki kardeþlik de, kalleþlik de unutulmuyor!
Soframýzda lokmamýz...Böldüðümüz kalleþliklere kaldýk...Sinsi ýzdýraplarýn ardýna saklandý, þerefsiz tebessümler. Hýyanet yüzlü günlerin arsýz bakýþlarý düþtü gözlerimize.

Gözler yaþa alýþtý, günler kedere. Hayat ýrmaðýnýn dudaðýnda, bir nefes gibi ömrümüz. Yiðitler gitti ahretlik..yiðitlik gitti..Dört yanýmýz ihanet...

Ömür dediðin nedir; bir bilinmez yazgýnýn avuçlarýnda...Hasret; ömrün akýntýsýnda...Bir kalpsiz alâmot sonbaharýdýr bu günler...Güzellikler; Züleyha köþklerinde utsak.Hâyâ, yýrtýlmýþ bir gömleðe resmedilmiþ...Bu atýldýðýmýz kuyular var ya, bu kuyular...þehir eþkiyalarýyla mahpus kalmak gibidir...

Bu günler; hazan mevsiminden kalan günler...Zülüflü bir gecenin dizlerinde, Bedir Ashabý'ndan baþka kimsemiz yok. Buðulu bir geçmiþin ardýna düþtü, her þeyden el çekmiþ, kýrgýn kalbimiz. Kollarýný hüzne çemredi bugün de gece. Bir isimsiz yýldýzýn parýltýsýnda gözledik, evvelin ve âhirin sevdasýný.Bir Uhud aðýtý gibi düþtü sinemize o günlerden kalma tedirgin bir hâþiye.. bir Hamza yokluðu gibi ciðerimizi parçaladý hasret..Bir göz köy eviydi sevda baðýmýz. Yüreðimizi serip gitmiþtik ya hani...Bir Korucuk sevdaý, bir Alvar hulyaý gibi, isimsiz bir þeydi...

Mevsimler çoraklaþtý, çöllerine düþtük ömrümüzün...Bu hicran sevdasý bildik deðil, sevdamýzýn Vahþi'si oluverdik birden. Kanýmýzý içti katiller, bir "kutsal" kadehten...Hüzün Nebi'nin dostu...Ne denir ahretlik?

Ve bugün sana, Vahþi gibi saklanacaðýn ve hayatýn boyunca ardýnda, ölümcül bir hasreti kucaklayacaðýn ruhsuz sütunlar býrakýyorum...Sana bir buðulu somun tadýnda, küçük mutluluklar ve yaralara derman olmayan merhemler...Kimsenin bilmediði emant acýlar býrakýyorum...

Yokluðun soðuk yüzünde, nasýr baðlamýþ iki çift eldik seninle. Bir bozkýr yalnýzlýðýydýk; köyümüzün, kaval seslerine doymuþ kimsesiz tepelerinde...

Bugün sana; o gittiðin akþam, iliklerime ve yüreðime kadar iþleyen soðuklarý ve topraðýna yüz süren kar tanelerini býrakýyorum. Sana kavalýnda yeniden can veren Yemen askerlerinin, o dilden düþmez türküsünü...ve her eve, her ocaða düþen bir memleket, bir oðul aðýtý býrakýyorum.

Sana üç öðün fukaralýk ve beþ vakitlik yakarýþlar, yüreðini sarsacak yalnýzlýklar býrakýyorum...

Ben, gözyaþlarýmla yuduðum özlemimi haykýramýyorum ahretlik! Bu yüzden sana dile gelmeyen hasretler ve hiç yoktan kalbe düþen hüzünler býrakýyorum...

Her zamankinden biraz daha fazla ve çaresiz bir acýmasýzlýkla, sana seni býrakýyorum... 

 

 

 

 



  Yorumlar

 
SeVDa iþLe YüreðiMe - Sana Dair


islami mirc - en gerekli özellikler


önden baðlamali selanik modeli


En Can Sýkýcý Sözler


Yýlan Yastýðý – Arum italicum


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe