..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Mahalli Tabirler

hemþin Mahalli Tabirler - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3451
islami sohbet
Afkurmak: Birinin hoþa gitmeyen sözler söylemesi karþý taraf açýsýndan bu tabirle ifade edilir.

Aha ki duydum: Þimdiye kadar duymamýþtým ilk defa duydum.

Çehluþ olmak: Bir þeyin ayak altýnda kalýp iyice azilmesi, yamyassý olmasý.

Çemur etmek: (Cemu etmek) Mýsýr ekmeðini erimiþ yaðýn içersine doðrayýp ezmek.

Çepuþ olmak: Yanýk veya baþka nedenlerle deride içi su dolu kabarcýklar meydana gelmek.

Çernaduþ olmak: (Ceðnaduþ olmak) Ayak altýnda kalýp çiðnenmek.

Deðmiþ: Olgunlaþmýþ

Dibinden aþaðý gitmek: Cehennemi  boylamak

Eðreltiye halat atmak: Olmayacak iþlere kalkmak.

Ese vas pa!: Aniden ortaya çýkan durumlarda "Þimdi ne olacak?" anlamýnda hayret ve þaþkýnlýk ifade eden bir tabirdir.

Evoy ana!: "Bu da neyin nesiydi?" anlamýnda üzüntü ile karýþýk bir hayret için kullanýlýr.

Hartuma: Kiremit yerine kullanýlan tahta parçasý

He mi?: Öyle mi? Yapýlan bir açýklamanýn arkasýndan onun doðruluðunu teyid etmek amacýyla soru edatý olarak kullanýlýr.

Hoh etmek: Balgam tükürmak.

Gogiç tutmak: Þiddetli öksürüðe yakalanmak.

Ðarðesim olmak: Bitkin düþmek, iyice yorulmak.

Ðoðol olmak: Karma karýþýk olmak, iyice birbirine karýþmak. Mecazi manada; bir iþin içinden çýkýlmaz bir hal almasý.

Ka!: Kadýna yönelik söze baþlamadan önce dikkat çekmek için kullanýlýr. Ancak bu hitap daha çok kiþinin kendi emsali veya kendisinden daha küçük olanlar için kullanýlýr.

Ka ne der?: O kadýn ne diyor? anlamýnda olan bu tabir daha çok bir kadýn tarafýndan söylenmiþ olup iyice anlaþýlmayan bir sözün karþýsýnda duyulan hayret ve þaþkýnlýðý ifade için kullanýlýr. Kendinden büyük olan kadýnlara yönelik kullanýlmaz. Mesela bir kýzýn annesine veya bir gelinin kayýnvalidesine "Ka" diye hitabý hoþ karþýlanmaz ve saygýsýzlýk ifade eder. 

Ken etmek: Kin duymak. Ýntikam almak için bir fýrsatýný kollamak.

Kuli baþ olmak:Takla atmak. Ev, bina gibi þeyler için yýkýlmak.

Kuru teli kalmamak: Sýrýlsýklam ýslanmak

Maladeç: Aferin sana, nazar deðmesin

Memecuþ etmek: Parmak uçlarýnýn soðuktan donup sýzlamasý.

Odi kopmak: ani bir durum karþýsýnda çok korkmak.

Okçuþ etmek: Boðazýna bir þey takýlýp kusacak gibi olmak.

Ola veya Oro!: Erkeðe yönelik söze baþlamadan önce dikkat çekmek için kullanýlýr. emsal ve küçüklere karþý kullanýlýr.

Pecuþ etmek: Sinekten rahatsýz olan sýðýrlarýn delicesine hoplayý zýplamalarý, kuyruklarýný havaya dikip koþmalarý.

Perenktüþ etmek: Hapþýrmak.

Portopuþ etmek: Canlý bir þeyi iyice hýrpalamak, onu yara bere içersinde býrakmak.

Sermeser olmak: Aniden yere düþüp boylu boyunca uzanmak.

Socuþlamak: Aðacý yontmak. Sýrýðýn ucunu sivriltmek.

Taca etmek: Odunu üst üste yýðmak. Mecazi  manada bir þeyi üst üste yýðýp biriktirmek.

Todik sallamak: Can çekiþmek

Velalenmek: Bunamak, akli dengesini kaybetmek.

Ye!: Kendisinden büyük olan kadýn ve erkeklere yönelik olarak söze baþlamadan önce dikkat çekmek için kullanýlýr.

Yessirun Oleyim: Kulun, kölen olayým. Daha çok bir sevgi ya da yalvarma ifadesi olarak kullanýlýr.

Zükem olmak: Nezleye yakalanmak, grip olmak.

 

   Yorumlar

 
GüzeL SözLer - MiLLetinize ve Dininize FenaLýk EdenLeri Affetmeyiniz


Koyu kahverengi modasi


TelesekreTer MesajLarý


O oLamaZsa YaþaYaMaN - Can YüceL


ÝnsaN oLMaK


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe