..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Bir Kadýn Ýsterse -Kadýnca

Bir Kadýn Ýsterse, kadýnca moda, kadýnca sohbetler, bir kadýn isterse, kadýn, - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3947
islami sohbet
Bir Kadýn Ýsterse
Bir kadýn; Ýstediði zaman, istediði her þeyi yapabilecek kuvvete ve zekâya sahiptir. Ýstediklerini gerçekleþtirirken karþýsýna çýkan bütün engelleri kývrak zekâsýyla, güzel bir gülümsemeyle veya gerektiðinde cadýlýðýyla saf dýþý býrakmasýný bilir.

Bir kadýn; Seviyorsa eðer korkmadan sahip çýkar sevgisine. Tüm zorluklara katlanýr, göðüs gerer, karþýndaki insan deðer biliyorsa eðer, sevdiði için, sevdiðini mutlu etmek için yapamayacaðý hiçbir þey yoktur. Yeter ki sevdiði insan kadýnýnýn deðerini bilsin. Bir kadýn mutlu olduðunda, karþýsýndakini mutlu etmesini çok iyi bilir.

Bir kadýn; Ýstiyorsa eðer alýr. Sahip olmak istiyorsa sahip olur. Bir kadýnýn ne olursa olsun, elde etmesi ne kadar zor olursa olsun kafasýna takmýþsa eðer sahip olamayacaðý hiçbir þey yoktur. Uðraþýr, didinir, planlar yapar, günlerce planlarý hakkýnda kafa yorar, çýkan tüm engelleri geçer ve istediðine sahip olur.

Bir kadýn; Ne kadar zor bir durumda da olsa istiyorsa eðer içinde bulunduðu zor durumdan silkinip çýkmasýný, ayaða kalkmasýný bilir. Bilir ki her þey kendisinde bitiyor. Yapacaðý tüm kötülükleri kendisine, tüm iyilikleri yine kendisine yapacaðýný bilir. Ýçinde bulunduðu zor durumdan kendisini kurtarýr, ayaða kalkar ve tekrar düþmemek için, tekrar ayný zor günleri yaþamamak için sýmsýký tutunur hayata.

Bir kadýn; Ýstiyorsa eðer cehenneme dönmüþ, darmadaðýn olmuþ bir yuvayý toplar yeniden yuva yapabilir. Yeter ki istesin, yeter ki bunu yapmanýn karþýlýnda emeklerinin ve sevgisinin karþýlýðýný alabileceðini bilsin. Fakat mutsuzsa bu yuvada kurtarmak istemiyorsa da bitirir dönüp arkasýna bile bakmaz. Hiç kimse onu geri döndürmeyi baþaramaz. Arkasýný döner gider ve kendine yepyeni bir hayat kurar.

Bir kadýn; Ýstiyorsa eðer iþ dünyasýnda da kendini kanýtlamayý baþarýr. Bir erkekten daha çok çalýþýr ve bir erkekten daha faydalý projeler üretir. Ýstiyorsa eðer bir kadýn asla yapamaz denilen iþlerin bile altýndan kalkmayý baþarýr.

Bir kadýn; Ýsterse o eðer o muhteþem zekâsýnýn üstüne bir kýz çocuðu saklamayý baþarýr. Eðer isteklerini elde etmek için aptalý oynamak gerektiðini biliyorsa. Öylesine taklidi yapar ki karþýndaki insan onu hemen kandýracaðýný zanneder ve aslýnda hiç kandýrmadýðýný fark ettiðinde ise kadýnýn zekasý karþýsýnda yenikliðini bir kez daha kabul eder.

Bir kadýn; Ýstemiyorsa eðer, istemediði sürece istemediði hiçbir þeyi yaptýramazsýnýz. Mecburen yapmak zorunda kaldýklarýnda ise kadýn eli deðmiþ olmasýnýn o güzelliðini, o büyüsünü bulamazsýnýz. Kadýn bir þeyi isteyerek yaptýðýnda, o iþe gönül gözüyle bakarak yaptýðýnda mükemmel olur.

Bir kadýn; Kýzmýþsa eðer, tehlikeli olur, yangýný kendisini yaktýðý gibi çevresindeki her þeyi tutuþturur. Bir kadýn; Üzülmüþse eðer, akmýþsa gözyaþlarý, kýrýlmýþsa kalbi, mutlaka ama mutlaka bunun intikamýný alýr bir þekilde gerek kendisini üzen insanlardan, gerekse hayattan.
Bir kadýn kendine yaptýðý bütün kötülükleri de kendine yapar, kendine yaptýðý bütün iyilikleri de. Her kadýnda bütün bunlarý yapacak güç, potansiyel ve zekâ vardýr. Ben istisnasýz bunun tüm kadýnlarda olduðunu düþünüyorum. Dünya var olduðundan beri kadýn kendine yapýlan ezici muamelenin farkýnda ve dünyada ki gözün görebildiði her þeyin ama her þeyin kadýnýn eseri olduðunun bilincindeler.
Bir kadýn; Aslýnda her þeydir. Kadýnlar þimdi burada yazamadýðým, daha milyarlarca iþi yapabilirler. Bir kadýnýn hayal etmesi, istemesi ve bir gün hayallerini gerçekleþtirmesi için önlerine çýkan tek engel yine kendileridir. Kendilerinin vicdani muhasebeleridir.

Çünkü dünyadaki gözün görebildiði her þey kadýnlarýn eseridir.
 

   Yorumlar

 
Vuslat Özlem Ey nebi ilahi sözleri


Hiç Birþey Yolunda Gitmiyorsa ...


Muhteþem YüzyýL 59. Bölüm Fragmaný izle


Son Bir SaatiN Kalsa - Aþka DaiR


Bebe 2012 Kýþ Triko Modelleri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe