..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Dað baþýna mý Þehir Ýçine mi

Dini Hikayeler - Dað baþýna mý Þehir Ýçine mi - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3333
islami sohbet

Ýki kardeþtiler. Biri köyde çobanlýk yapmayý tercih ederek diyordu ki: Bu zamanda þehre gitmek, oranýn günahlý hayatýna karýþmak çok kötü. Ýyisi mi, ben köyün çobanlýðýný yapayým, günahlardan uzak kalayým. Diðeri ise þehre gitti. Bir mahallede küçük bir tamir kulübesi açýp baþladý ayakkabý tamirine. Çoban daðda koyunlarý, keçileri otlatýyor, hiçbir namazýný kaçýrmýyor, hiçbir þekilde de nâmahreme nazar etmiyordu. Bütün gün ormanýn sessizliði içinde zikirle, fikirle, þükürle yaþayýp gidiyordu.

Bu sebeple de manen bir hayli ilerledi, kerametlere mazhar oldu. Düþünüyordu ki, kardeþi þehirde bir sürü günah ve nâmahreme nazar ile manen sukût ediyor... Bir ara ona acýyarak ziyaretinde bulunmayý düþündü. Otlattýðý koyunlarýndan bir miktar süt saðýp bir bez torbaya doldurarak aðzýný baðlayýp þehrin yolunu tuttu. Sora sora bir mahalledeki eskici kulübesinde kardeþini buldu.

Torbadaki sütünü duvardaki bir çiviye asýp oturarak hal hatýr sormaya baþladý. Bu sýrada bir haným geldi, ayakkabýsýný çýkarýp topuðunu gösterdi. Kardeþi baktý. Tamir edebileceðini söyledi. Haným çýplak ayakla beklemeye baþladý. Kadýn az sonra ayakkabýsýný giyip giderken ormanda görmediðini gören çobanýn zihnindeki temizlik de gitmeye yöneldi. Ýþte o sýrada yukarýdan bir þeyler dökülmeye baþladý. Baþlarýný kaldýrýp yukarýya baktýklarýnda bunun süt damlasý olduðunu anladýlar. Meðer o anda torbadaki süt de damlamaya baþlamýþ.

Eskici kardeþ þöyle bir baktý ve söylendi:

- Ýnsanlardan kaçarak dað baþýnda veli olmak kolay þey. Bütün mesele iþte bu insanlarýn içinde veli olabilmekte. Anladýn mý þimdi farký?

Çoban baþýný sallayarak cevap verdi:

- Sen haklýsýn þehirli kardeþim. Demek senin manen yükselmene mani bu gibi manzaralar. Bunun için düþüþ var sende.

Eskici cevap verdi:

- Nereden bildin bende düþüþ olduðunu?

- Baksana, bir anda düþtüm senin yanýnda. Sen ise her gün bunlarla yüz yüze, göz gözesin. Düþmemen mümkün mü?

Eskici cevap verdi:

- Ýþte ben de onu söylüyorum sana. Asýl mesele bunlarýn içinde kendini muhafaza etmektedir. Rabb'ime þükürler olsun ben kendimi þimdiye kadar muhafaza ettim, bundan sonra da muhafaza ederim, inþaallah.

Çoban buna itiraz etti.

- Beni bir anda makamýmdan düþüren manzara seni her gün neden düþürmesin? Sen çoktan düþmüþsün de haberin bile yok.

Eskici buna bir cevap vermek istiyordu. Bunun için þehadet parmaðýný aðzýna götürüp dilinin ucuyla ýslattýktan sonra doðruca torbanýn süt akan yerine Bismillah diyerek bastýrdý. Bir de baktýlar ki, þýp þýp diye akan süt anýnda kesildi.

Birbirlerine bakýþtýlar. Bir anlýk sessizliði yine çobanýn feryadý bozdu. Kucakladýðý kardeþine þöyle diyordu:

- Sen haklýymýþsýn þehirli kardeþim! Asýl mesele, dað baþýna kaçmak deðil, insanlar içine girmek, onlarýn arasýnda durumunu muhafaza etmekmiþ.

Siz ne dersiniz bu olaya? Dað baþýna mý gitmeli, yoksa þehir içinde mi muhafaza olmalý?

Kaynak: Ahmed Þahin,  Zaman Gazetesi

 

...    Yorumlar

 
farklý trend elbise modelleri


Hasan Dursun - Ravzaya Damla 2011 dinle


ALTAN AKAY - DUDAK DUDAÐA


Rüyada Ramazan Görmek- Rüya Tabirleri


Ölünce Zaten UnutuLacaktýK ÝnsanLar AceLe Etti


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe