..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Cennet Komþusu

Dini Hikayeler - Cennet Komþusu - Dini Hikayeler - Cennet Komþusu yazilari - Dini Hikayeler - Cennet Komþusu hikayesi - Dini Hikayeler - Cennet Komþusu oku - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3767
islami sohbet
Vaktiyle padiþahlardan biri þehri dolaþmaya çýkmýþtý. Tanýnmamak için kýyafetini deðiþtirmiþ, yanýna da bir kölesini almýþtý. Halkýn kendi yönetimi hakkýnda neler düþündüðünü öðrenmek istemisti.

Mevsim kýþtý. Soðuk her yeri kasýp kovuruyordu.

Yolu bir mescide düþtü.

Ýki yoksul bir köþede titreyerek oturuyordu. Gidecek baþka yerleri yoktu.

Onlarýn ne konuþtuklarýný merak eden padiþah yanlarýna sokuldu.

Fakirlerden þakacý olaný soðuktan þikayet ediyordu:

- Yarýn cennete gittiðimizde bizim padiþahý oraya sokmayacaðým! Cennetin duvarýna yaklaþtýðýný görürsem, pabucumu çýkarýp kafasýna vuracaðým.
Öteki merakla sordu:

- Onu niçin cennete sokmayacakmýþsýn?

- Tabii sokmam. Biz burada soðuktan donarken o sarayýnda keyif sürsün. Bizim halimizden haberdar olmasýn. Sonra da kalkýp cennette bana komþu olsun. Ben öyle komþuyu istemem arkadaþ, dedi.

Gülüstüler.

Padisah kölesine:

- Bu mescidi ve adamlarý unutma! dedi.

Saraya dönünce mescide adamlarýný yolladý. Ýki fakiri alýp saraya getirdiler.

Zavallýlar baþýmýza neler gelecek diye korkuyla bekleþirken onlarý dayalý, döþeli bir odaya yerleþtirdiler.

- Burada yeyip, içip yatacak, padiþahýmýza dua edeceksiniz. Cennette size komþu olmasýna karþý çýkmýyacaksýnýz, dediler.

Padiþah ne iyi kalpli imiþ, deðil mi? Peygamberimiz yoksula yardým edenleri þöyle övmüþtür:

"Bir mü'mini dünya dertlerinden kurtaraný, Allah, ahiret dertlerinden kurtarýr.

 

   Yorumlar

 
Ban Atma - Ban Açma


Ölümüne Sevdim Seni..


Dr. DivX (Mac OS X) 2.0.0 Beta 2


2011 kaligrafi örnekleri


Gucci 2012 Eþarp Modelleri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe