..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Bir YaLanLa AvunaCak KaLbiMiz - ÝcLaL AydýN

Bir YaLanLa AvunaCak KaLbiMiz - ÝcLaL AydýN - HayaTa DaiR - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

5329
islami sohbet

Bir Yalanla Avunacak Kalbimiz

Epey olmuþ, not etmiþim bir yana... Yýllar önceden kalma bir konuþma. Ne kaldýysa aklýmda yazmýþým.

Diyor ki notlarým: Aslýnda bir "yalan" avutacaktý onu. Gerçek umurunda deðildi. Kalbinin beklediði tek þey biraz avutulmaktý iþte. Sevdiði, onu sevmiyorsa bile seviyorum desin istiyordu. Adam belli ki hiçbir zaman istediði gibi sevmeyecekti onu. Ansýzýn çalmayacaktý kapýsý mesela. Bir sabah çalýþtýðý masaya bir buket çiçek býrakýlmayacaktý. "Bu þarkýyý anýmsýyor musun?" diye sormayacaktý telefonun diðer ucundan. Birlikte bir yemek piþirilmeyecekti asla ve domatesler doðranýrken haberlere birlikte kederlenilmeyecekti. Þefkatle okþanmayacaktý ateþlenmiþ alýnlar. Aþk için ertelenmeyecekti hiçbir iþ...

Ve... Terk edilmeyecekti hiçbir "alýþkanlýk"... Sýradýþý olmayacaktý bu iliþki. Bütün bunlarý biliyordu ama birisi ona tersini söylesin istiyordu. Biri ona "özel" olduðunu, her þeyin düzeleceðini, bütün bunlarýn geçici olduðunu söylesin istiyordu.

Sevilmemekten eskimiþ kalbi bir yalanla tadilata girsin istiyordu. Razýydý, yeter ki biri kandýrsaydý onu. Ýyi bir þey söylesin birileri, desin ki mesela "Aslýnda seviyor seni. Ama gösteremiyor sevgisini. Belli edemiyor iþte. Öðrenmemiþ nasýl sevilir bir insan? Hepsi böyle biliyorsun. Ama ben anladým, çok seviyor seni. Sen görmedin dün, arkan dönüktü ama öyle güzel baktý ki sana... Suskunluðu içine kapanýklýðýndan, sevgisizliðinden deðil inan bana."

Böyle desin istiyor birileri.

Kandýrýyorum onu.

Duymak istediklerini söylüyorum.

Bir parça teselli bulsa da, o aslýnda sevdiðinin yalanlarýný istiyor...

Eski notlarýmý okurken bunu bir yana ayýrýyorum. Düþünüyorum da, gittikçe büyüyor kandýrýlma isteðimiz galiba...

Gerçek olduðundan daha aðýr geliyor çünkü artýk. Daha dayanýlmaz, daha kaldýrýlmaz oldu... Ýç karartan, umutsuzluða alýþtýran, bezdiren, hani olmasa daha iyi olur bir hale geldi. Ýþte bu yüzden artik kimin umurundaki gerçek?

Kimin umurunda yani dayanýlmaz sesli bir adamýn bir ses yarýþmasýnda ön sýralara çýkmasý? Kimin umurunda, ciðeri var mý yok mu bilinmez insanlarýn köþe baþlarýnda yol tutmasý? Kimin umurunda gözümüze baka baka var olaný yok diye gösterenler? Kimin umurunda her akþam yok olaný varmýþ gibi anlatanlar?

Geçtiðimiz günlerde Pakize Suda "Genç kýzlar kandýrýlmak istiyor" diye yazdý. Nicedir aklýmdaydý aþk ve yalan yazmak. Tam da üstüne geldi Pako'nun yazýsý.

Üstelik sadece genç kýzlar deðil kandýrýlmak isteyenler...

Sýraya girdik hepimiz... "Dertli gönlümüze bir yalan daha söyleyiniz, ömrümüz mutlulukla nihayet bulsun" diye beklemekteyiz.

Bal gibi fakýndayýz oysa. Yazýnýn baþýnda anlatýlan sevdalý gibi... Olmayacak bir iþ ama birisi "olur" desin diye bekliyoruz... Bir yalanla avunacak kalbimiz... Hepsi bu!

Ýclal Aydýn

 

   Yorumlar

 
Kurtlar Vadisi Pusu 111.Bölüm Fragmaný Ýzle


Bir Kadýn GittiðinDe.. - AþKa Dair


Hadise Ýle Aranýzda Hadise Var Mý?


SusKuN AcýLarýn ÇeteLesi - AþKa DaiR


Rüyada Rapor Görmek, Rüya Tabirleri


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe