..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

  14 Þubat sevgililer günü

14 Þubat sevgililer günü mesajlarý - Sevgililer Günü 2011 14 Þubat Sevgililer günü mesajlarý, sevgililer günü özel - 14 þubat,sevgililer günü,sevgiliye,sevgilim,aþkým,14 þubat mesajlarý,güzel Sözler sana aþkým - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3212
islami sohbet

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi deðil, özlediðimi bil her an çünkü hiç bir þey seni sevmek gibi deðil! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yanýnda olup sana sarýlmak için çýldýrýyorum...

Sana bahçeden gül deðil güneþten atom koparýp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Biliyorsun her gökkuþaðýnýn bittiði yerde bir hazine saklanýrmýþ. Eskiler böyle der. Gökkuþaðýný takip ettim geçenlerde sende bitti... En deðerli hazinemsin benim, canýmsýn. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seni tahmin edeceðin kadar deðil, tahammül edemeyeceðin kadar çok seviyorum. Sana "sevgilim!" diyebildiðim için kendimi çok þanslý görüyorum.

Seni yýldýzlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eriþilmezsin ama bir farkýn var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Beni karanlýktan aydýnlýða, yalandan gerçeðe, ölümden ölümsüzlüðe götürdüðün için teþekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte caným.

Yasamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak deðil, sensizken bile seninle olabilmektir... Bu sevgililer gününde yanýnda deðilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!

Seni denizdeki kumlar, gökteki yýldýzlar, ormandaki aðaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martýlar ve güneþin ýþýklarýndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileðiyle sevgililer günün kutlu olsun!

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslýnda. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Eðer gökyüzü bir parça kâðýt, deniz bir þiþe mürekkep olsaydý yine de sana olan duygularýmý yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

Bazý rüyalar diðerlerinden daha uzun sürer. Bazýlarý da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam þu an bu mesajý okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sen günesin doðduðu, karanlýðýn bittiði yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sana dalgalardan kalem yaptým ve kýyýya seni seviyorum yazdým, sen de inandýn deðil mý? Sen delisin, seni sevmedim, sana baðlandým sana taptým.

Bugün her zamankinden farklý bir þey yapayým dedim olmadý yine sana defalarca asýk olup seni düþündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarýnda mutluluk, yüreðinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasýnda iyi geceler öpücüðü, yanaðýný uzat.

Ýnsanlar tanýdým yýldýzlar gibiydi, hepsi parlýyordu. Ama ben seni, güneþi seçtim, bir güneþ için bin yýldýzdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yýllarý bir mevsimde yasamaya razýyým seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileðiyle..

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanýn 60 saniye olduðu öðretildi ama sensiz gecen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduðu öðretilmedi. Yaþamýmýzýn her anýnda birlikte olmamýz dileðiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamýyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamýyorum. Öylesine baðlanmýþým ki sensiz duramýyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultaný oldun, gece gökyüzünde parlayan yýldýzým, sabah ise ruhuma doðan güneþim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgililer gününde belki yanýnda deðilim ama dünde, bugünde, yarýnda yüreðin kadar yanýndayým. Kendini yalnýz hissettiðinde elini kalbine koy ben hep ordayým!

Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceðim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Ayrýlýk küçük sevgileri oldurur ama büyük sevgileri güçlendirir. Týpký rüzgârýn mumu söndürüp yangýný güçlendirdiði gibi... Bizim de sevgimiz hep yasayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileðiyle...

Dün gece sen uyurken kýzýla boyadým denizleri, uçurumdan attým sessizliði, haber saldým rüzgârlara fýsýldasýnlar seni ne çok sevdiðimi ve özlediðimi.

Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarý geliyor. Ama bil ki gerçeðini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdiðimi fýsýldamak.. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sen benim hayatýmda olduðun surece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayý diliyorum.

Güller anlatsýn sana olan sevgimi, güller anlatsýn yansýzlýðýmý, çaresizliðimi. Yavaþ yavaþ eriyen yüreðimi güller anlatsýn ben anlatamadým.

Öperim dudaklarýndan gül kokulu yanaklarýndan her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Güneþin doðduðu da bir gerçek battýðý da... Kalbimin attýðý da bir gerçek, günün bittiði de... Ne çýkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, iþte o en büyük gerçek...

Yüreðimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaþatan tek duygu senmiþsin bebeðim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yýllara.

Seni sevdiðim kadar yasasaydým olumsuzluðun adýný aþk koyardým... Sevgililer günün kutlu olsun biricik aþkým!

Doðan her günün sabahýnda içimde gözlerini görebilmek aþký olmasa, inan hiç bir þeye deðmezdi yasamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Sana doðru bir kelebek uçurdum, daðlarý denizleri astý seni buldu, yanaðýna ufacýk bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Simdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklýyorum.

Sana yýldýzlar kadar yakýn olmak isterdim her baktýðýnda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakin olmak isterdim üzüldüðünde gözyaþlarýný yaðmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakin olmak isterdim ki beni, seni sevdiðim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciðim.

Bir kus olup gitsem, assam su enginleri, varsam senin yanýna. Öpsem doyasýya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladým sevgimi, yaðmurlar yaðdýrdým gözyaþlarýmla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Maviler giyer bulut olurum, yeþiller giyer bahar olurum, bakarsýn bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgililer öpüþürken neden gözlerini kapatýr bilir misin? Çünkü gözleriyle deðil de kalpleriyle görmek isterler. Yaný hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ýþýðým sensin, güneþim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Haný en güzel aþklar imkansýz gelir ya insana, imkansýz olduðun için aþýðým sana!.. Sevgililer günü kutlu olsun bir tanem, seni çok seviyorum.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düþtüðüm yer dudaklarýn olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana...

Nasýl ki uzaktaki yýldýz parlak gelirse insana, uzakta olduðun için tutkunum sana! Haný en güzel asklar imkânsýz gelir ya insana, imkânsýz olduðun için tutkunum sana.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanýn derinliklerinde ki huzur gibisin, ýþýðým sensin, güneþimsin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

 

...    Yorumlar

 
ResimLi SiirLer - Hayatý Kaymetmek


Abdurrahman Önül - Gül Yüzlü Peygamberim - 2011 Sahur Özel


Ali Kýnýk - Hadi Unutsun


Ali KýNýK - Küstünmü


Bazen tek ihtiyacýmýz


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe