..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Hz. ZÜLKÝFL (a.s)

Hz. ZÜLKÝFL (a.s) - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4480
islami sohbet

Kur’an’da adý geçen peygamberlerden biri. Kur’an’da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir: “Ýsmail, Ýdris ve Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. Onlarý rahmetimize soktuk. Þüphesiz onlar salih olanlardandý” (el-Enbiya, 21/85, 86).
Ayette geçen “Zülkifl” adý deðil lakabýdýr ve “nasib ve kýsmet sahibi” anlamýna gelir.

Fakat burada dünyevî zenginliði deðil, onun üstün kiþiliðini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanýlmýþtýr. Onun gerçek adý hakkýnda çok farklý rivayetler vardýr. Yahudiler O’nun, Ýsrailoðullarýnýn esareti sýrasýnda peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur ýrmaðý yakýnlarýnda bir bölgede yapan Hereksel olduðunu iddia etmiþlerdir. Alimlerin bir kýsmý da onun Eyyûb (a.s)’ýn kendisinden sonra peygamber olan Biþr adýndaki oðlu olduðunu söylemiþlerdir. Fakat bu görüþlerin hiç biri kesinlik derecesine sahip deðildir.
Zülkifl (a.s)’ýn peygamber olmadýðý söyleyenler olmuþsa da, alimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul olan görüþ de budur (el-Kurtubî, el-Cami’li Ahkami’l-Kur’an, Kahire 1967, XI, 327 vd.; el-Alusî, Ruhu’l-Meanî, Beyrut t.y., XVII, 82; el-Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’an, Ýstanbul 1991, III, 327).
Yüce Allah Eyyûb (a.s)’in kýssasýný arzettikten sonra, peygamberlerinden bazýlarýný anmýþ ve onlarý övmüþtür. Ýnsanlarý tevhide çaðýran, Allah’ýn sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberden biri de, Zülkifl (a.s)’dir. Bu konudaki ayetlerin meali þöyledir:
“Kuvvetli ve basiretli kullarýnýz Ýbrahim’i, Ýshak’ý ve Yakub’u da an. Biz onlarý ahiret yurdunu düþünme özelliðiyle temizleyip, kendimize halis (kul) yaptýk. Onlar bizim yanýmýzda seçkinlerden, hayýrlýlardandýr. Ýsmail’i, Elyesa’ý, Zülkifl’i de an. Hepsi de iyilerdendir” (Sâd, 38/45, 46, 47, 48).
Taberî’de yer alan bir rivayete göre Zülkifl (a.s) Þam’da oturdu. Oradaki halký Allah’a inanmaya, O’na ibadet etmeye ve dürüst bir þekilde yaþamaya çaðýrdý ve orada vefat etti. (et-Taberî, Tarih, Mýsýr 1326, I, 167).

 

...    Yorumlar

 
Trend 2011 Dantel Elbiseler


2012 Yaz Canlý Renk Modasý


en þýk dekolteli abiye çeþitleri


Mircte nick kaydetme


mavili setrems pardesu modelleri


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright - 2008 - 2021 Tum Haklari Saklidir mircte.org

Desing By eFe