..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Kurbanda ortaklýk ve þartlarý

Kurbanda ortaklýk ve þartlarý - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4083
islami sohbet
Soru: Kurban hayvanýna kaç kiþi ortak olabilir ve ortaklarda olmasý gereken þartlar nelerdir? Ortak kesilen hayvanýn etinin taksimi nasýl yapýlmalýdýr?

Cevap: Bismillâhirrahmanirrahim

Koyun ve keçi bir kiþi adýna kurban edilebilir. Sýðýr ve deveye ise birden yediye kadar kiþiler ortak olabilir. Yedi kiþiyi geçmemek þartýyla ortaklarýn tek veya çift olmalarýnda bir fark yoktur. Ortaklarýn hisselerinin eþit olmasý þart deðildir. Yeter ki her ortaðýn hissesi en az yedide bir veya katlarý olsun. Sekiz kiþi bir sýðýra ortak olamaz. Çünkü her bir ortaðýn hissesi en az yedide bir olmalýdýr. Ýki kiþi iki koyuna ortak olabilir. Biri, biri adýna, diðeri de öbürünün adýna kesilir.

Ortaklýkta bulunmasý gereken þartlar þunlardýr: Bütün ortaklarýn Müslüman olmalarý, hepsinin kurban niyetiyle ortaklýða katýlmalarý, her birinin ortak kurbanda en az yedide bir hisseye sahip olmalarý…

Et yeme maksadýyla ortaklýk kurulursa veya birisi et yeme maksadýyla ortaklýkta bulunursa, hiç birisinin kurbaný yerine gelmiþ olmaz. Fakat kurban türlerinin ayný olmasý þart deðildir. Yani bir kýsmýnýn vacip kurbanýna, bir kýsmýnýn da sünnet, nafile veya akika gibi deðiþik kurban türlerine niyet etmesi caizdir. Ancak bütün ortaklarýn ayný tür kurban için ortak olmalarý müstehaptýr. Kurban kesildikten sonra et, tartý ile eþit þekilde paylaþýlmalýdýr (Bedayi: 5/71-72, Damad: 2/521), ortaklar göz kararý ile ayýramazlar. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilecek olursa, bunun etini taksim etmeleri gerekmez. Diðer taraftan ortaklaþa kurban kesenler, kurban etini tamamen yoksullara daðýtacak veya bir kuruma verecek olurlarsa, bu takdirde de kurban etini taksim etmeleri gerekmez.

Satýn aldýktan sonra kurbana ortak almak

Soru: Tek baþýna kesmek niyetiyle kurban alan bir kimse, daha sonra baþkalarýný kurbanýna ortak alabilir mi?

Cevap: Bismillâhirrahmanirrahim

Alabilir, fakat bu mekruhtur. Çünkü bu kimse ahdini, sözünü bozmuþ sayýlýr. Bu durumda en güzeli, bu kimsenin ortaklarýndan aldýðý hisse tutarlarýný sadaka olarak fakirlere vermesidir.

Fakat bu durumdaki kimse fakir ise, bir görüþe göre baþkalarýný ortak edemez. Çünkü yükümlü deðilken onun keseceði bu kurban, bir adak kurbaný derecesindedir. O kimse,  bu kurbaný almakla kendisine vacip kýlmýþtýr.

Bir kimsenin daha sonra baþkalarýný ortak etmek niyetiyle tek baþýna kurban almasý caizdir. Bu kimse þayet ortak bulamazsa bile tek baþýna keser, caizdir.

Adak niyetiyle ortak olmak

Soru: Adak kurbaný veya velime (evlilik ziyafeti)  niyetiyle bir sýðýra ortak olunabilir mi?

Cevap: Bismillâhirrahmanirrahim

Evet, adak kurbaný niyetiyle veya þükür ve sünnet kastýyla velime (düðün ziyafeti) için bir sýðýra ortak olunabilir, caizdir.

Kaza kurbaný niyetiyle ortak olmak

Soru: Ortaklardan biri geçen senenin kurbanýna niyet etse, bu ortaklýk geçerli olur mu?

Cevap: Bismillâhirrahmanirrahim

Geçerli olur. Yalnýz kaza niyetiyle katýlan ortaðýn kurbanýn etinden faydalanmasý caiz deðildir. Tamamýný fakirlere daðýtmasý gerekir.

Mehmet Talü
Milli Gazete, 17.12.2006

 

...    Yorumlar

 
ilahi sözleri - Aykut Kuþkaya – Allah Sorar


Narlý Yaþ Pasta Tarifi


yüksek topuklu abiye ayakkabý modeli


Yazlýk Mavi Abiye Elbise


2015 Tesettürlü Gelin Baþý Modelleri


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright - 2008 - 2021 Tum Haklari Saklidir mircte.org

Desing By eFe