..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Erzurum Þiiri - Erzurum Þiirleri

Erzurum Þiiri , bedava Erzurum Þiirleri, kýsa Erzurum þiirleri, en güzel Erzurum Þiirleri, En iyi Erzurum Þiirleri, Süper ücretsiz Erzurum Þiirleri, Hazýr Erzurum Þiirleri, Yeni Erzurum Þiirleri - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

5176
islami sohbet

Erzurum
Karakýþ, zemheri sende Erzurum
Sevdan çok yücedir bende Erzurum
Gurbeti bitirdim yüz sürdüm sana
Türküdür her dilde, telde Erzurum

Savaþta hançeri vurur Erzurum
On iki Mart günü gurur Erzurum
Diyar-ý Dadaþtýr tüm yüreklerde
Her daim baþý dik durur Erzurum

Tarým, hayvancýlýk varýn Erzurum
Misafirperverdir halkýn Erzurum
Gelenek, görenek baþ tacý sende
Saygý, sevgi, hürmet arýn Erzurum

Aç deðildir gözün toktur Erzurum
Özlemim gurbette çoktur Erzurum
Þan, þeref, haysiyet taþýrýz kalpte
Sende yalan, dolan yoktur Erzurum

Suyu soðuk yaylalarýn Erzurum
Çok heybetli tabyalarýn Erzurum
Nur içinde yatsýn aziz þehitler,
Ulu Nene Hatun’larýn Erzurum

Damarda dolaþan kaným Erzurum
Sen alýn yazýmsýn caným Erzurum
Kaldýrýmlarýnda yorgun ayaklar
Saðým, solum, dört bir yaným Erzurum

Þimdi daðlarýnda güller Erzurum
Güllere hasret bülbüller Erzurum
Götürün köyüme ölürsem beni
Gayri anam figan eder Erzurum

Yavuzer, Ergani telde Erzurum
Hem Mevlüt Ýhsani sende Erzurum
Vatanýn güzide ozan diyarý
Sümmani, Reyhani sende Erzurum

Davut’ta baðrýnda yaþar Erzurum
Sevinci göðsünden taþar Erzurum
Layýk süper lige futbol takýmýn
Coþtur hep bizleri baþar Erzurum

ERZURUM’A KAR DÜÞER

Radyoda hava durumu verilir,
Erzurum’a kar düþer
Gönlüme efkâr düþer.
Ýstanbul’a kar yaðsa
Yadýma düþer Erzurum
Erzurum içinde seni bulurum
Melûl, mahzun olurum.

Erzurum'dan Mektup
Hava soðuk üþüyorum
Burasý Erzurum annem
Caddeler buz düþüyorum
Burasý Erzurum annem

Adam boyu kar her yanda
Bir gün yaz varmýþ sonunda
Dondum temmuzun onunda
Burasý Erzurum annem

Ýnsanlarý çatýk kaþlý
Çabuk olunuyor yaþlý
Sanki Mevla dan kargýþlý
Burasý Erzurum annem

Yoksulluk sarmýþ her yaný
Daðý taþý þehit kaný
Solmuþ baðýyla bostaný
Burasý Erzurum annem

Palandöken baþý duman
Sanki durmuþ burda zaman
Bir arada yahþi yaman
Burasý Erzurum annem

Nam salmýþ otlunun taþý
Meþhur kalenin lâvaþý
Dadaþ çeker barda baþý
Burasý Erzurum annem

Yemeklerde cað kebabý
Herkes yiyemiyor tabi
Çoðunun dert dolu kabý
Burasý Erzurum annem


Millet kaderine küsmüþ
Devletten umudu kesmiþ
Vefasýzlýk yeli esmiþ
Burasý Erzurum annem

Tezek bitmiþ tütmez baca
Yardým yetiþmez muhtaca
Hac kapýda bilmez hoca
Burasý Erzurum annem

Doðruyu söylemek acý
Boþa olmuþ çoðu hacý
Cahil giymiþ âlim tacý
Burasý Erzurum annem

Ev kirasý can yakýyor
Çoðu kez yuva yýkýyor
Analar çile dokuyor
Burasý Erzurum annem

Rakým yüksek yaþamak zor
Seçilenler olmuþ nankör
Ne ben deyim ne sen sor
Burasý Erzurum annem

Sularý buz diyecek yok
Sabýlar aç yiyecek yok
Bu feryadý duyacak yok
Burasý Erzurum annem

Keseyi dolduran gitmiþ
Eski güzellikler yitmiþ
Çeþmelerin suyu bitmiþ
Burasý Erzurum annem

Ne tarým var ne sanayi
Giden unutmuþ sýlayý
Birlik yok bundan dolayý
Burasý Erzurum annem

Boþa hayal kuranda var
Düþenlere vuranda var
Haksýz gönül kýranda var
Burasý Erzurum annem

Aksakallý pirler nerde
Onlar dermandý her derde
Sýr olup çekmiþler perde
Burasý Erzurum annem

Zengininden olmaz fayda
Dertler dile gelir çayda
Hayat taksitle her ayda
Burasý Erzurum annem

Bir olmaz iki yakasý
Beyden yana demokrasi
Tekme vurmuþ bürokrasi
Burasý Erzurum annem

Batý nere bura nere
Ayný vergi vere vere
Halký batmýþ göre göre
Burasý Erzurum annem

Hiçbir evde tandýr yanmaz
Her eve girmiþ sihirbaz
Siyasetçileri kurnaz
Burasý Erzurum annem

Biri var gönül okuyor
Gül yüzünden nur akýyor
Geleni aþkla yakýyor
Burasý Erzurum annem

Bu sözlerim etmesin þok
Gönül erini gören yok
Türlü derde dermaný çok
Burasý Erzurum annem

Ýþte bura öyle bir yer
Anlatmak zor gel kendin gör
Çözülmüyor tamamen sýr
Burasý Erzurum annem

Ahmet yine taþtý derdin
Neler çektin neler gördün
Sen olsan bilmem ne derdin
Burasý Erzurum annem

Nazlý Erzurum
Eteðinde duman, zirvesinde kar
Düþmanýna hasým dostlarýna yar
Tüm dünyaya geniþ, bir yüreðe dar

Yaylalar içinde nazlý Erzurum,
Edalý, iþveli, nazlý Erzurum.

Tarihlerde vardýr Erzurum adý,
Beþik oldu kültürlere yýlmadý,
Asla namusuna leke sürmedi

Þerefi, þanýyla namlý Erzurum
Kederli hüzünlü gamlý Erzurum

Diyorlar ki yiðitleri mert olur
Yazý serin kýþý ise sert olur
Görmez isem yüreðime dert olur

Þehirlerin, tahtý, tacý Erzurum
Dadaþlarýn bahtý acý Erzurum

Sevdasý var bir yüreðe sýðar mý?
Rahmet her gün seher ile yaðar mý?
Erzurum’a bir gün güneþ doðar mý?

Türkiye’min münbit eli Erzurum
Yedi düvel, binbir gülü Erzurum

Uzaklardan bir hoþ gelir sedasý
Tey tey diye dadaþýmýn nidasý
Bana gelsin baþýn gözün gadasý

Sevdan ile daðlar aþtým Erzurum
Neyleyim ki ayrý düþtüm Erzurum

Þimdi gitsem dostlar beni bilir mi?
O pak belde kucaðýna alýr mý?
Garip aþýk vatanýnda ölür mü?

Ayrý düþtüm yüzüm soðuk Erzurum
Yollar uzun, hasret büyük Erzurum

 

...    Yorumlar

 
damarima basimadiði sürece


Güneþi görmeyeli yüzünü unuttum


Arda Her Anlamda Doðru Kiþi


Bugün Pazar


Yüreðim YangýnLarDa - Sana Dair


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe