..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Kime Emanet Ediyoruz Aþký?

Kime Emanet Ediyoruz Aþký Aþka Dair, Kime Emanet Ediyoruz Aþký Aþka Dair Yazýlar, Kime Emanet Ediyoruz Aþký Duygusal Yazýlar, Kime Emanet Ediyoruz Aþký? Romantik Yazýlar, Kime Emanet Ediyoruz Aþký hasret yazýlarý, candan ünal yazýlarý, Kime Emanet Ediyoruz Aþký candan ünal mektuplarý, Kime Emanet Ediyoruz Aþký ayrýlýk yazýlarý - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3168
islami sohbet

Kime Emanet Ediyoruz Aþký?


Kimlere emanet etmek istiyoruz hayatýmýzý? Birine aþýk olduðumuzda, aslýnda tam olarak ne ve kim olduklarýný anlamadan, nasýl bir ömrü emanet etmeyi göze alabiliyoruz?

Sevginin açlýðý sarýnca bedenimizi, biraz þýmartýlmak isteyince ruhumuz, kalbimiz birine kanmak isteyince, baþka bir yüreðin içine saklanýp bu dünyadan uzaklaþma özlemi çöreklenince; karþýmýza çýkan ilk ýþýða bir deðer katýyoruz.

Var ediyoruz yok olaný, olmayaný olduruyoruz. Sýfatlar yüklüyoruz karþýmýzdakinin haberi olmadan, kimseye söylemediðimiz hayaller kuruyoruz.

Birine, hiç de layýk olmadýðý deðerler veriyoruz. Üstelik onlarýn böyle bir talebi olup olmadýðýný bilmeden! Senaryoyu biz yazýp, filmi biz çekip, oyunculuðunu da biz üstleniyoruz.

Aslýnda ihtiyacýmýz olan þeyi unutup, kurduðumuz binayý süslemeye baþlýyoruz. Bir evi dekore eder gibi, farklý renklerle boyuyoruz; perdeler, yastýklarla þenlendiriyoruz. Ýyi de, deprem olunca ne olacak? Bu binanýn temeli saðlam deðil ki! Üstelik ihtiyacýmýz olan þey bina da deðildi! Bütün bunlarý yaparken, asýl olaný, yani sevgiye olan ihtiyacýmýzýn doyurulmasý gerektiðini unutuyoruz.

Ýnandýrýyoruz kalbimizi, kendi kurduðumuz hayale. Aklýmýz arada bir ikaz ediyor bizi, sesini duymamayý tercih ediyoruz. Çünkü elimizde –mýþ gibi yaptýðýmýz, aþk sandýðýmýz, bizimle iliþkisi olan biri oluyor.Bütün bunlar yetmiyor; bir de hayatýmýzýn merkezine oturtuyoruz o birlikteliði. Her þeyimizi ona göre ayarlýyoruz. Gereksizce fedakar, istenilmediði kadar verici, fazlaca cömert oluyoruz.

Hepsinin üstüne beklentilerimiz geliyor. Kendi inþa ettiðimiz binanýn niteliklerinden þikayet ediyoruz. Ýsteklerimizi tam olarak karþýlamadýðýndan yakýnýyoruz.

Sonunda beklenen oluyor! Hayal kýrýklýklarý, can acýsý gelip çalýyor kapýmýzý. Kalbimizde bir yara daha açýlýyor. Baðýrýyoruz ardýndan, neden öyle olduðunu anlamaya çalýþýyoruz. Cevabýný bulamýyoruz.

Biraz zaman geçiyor. Külleniyor içimizin ateþi, sakinleþip alýþýyoruz. Hayat eski haline dönüyor. Sevginin açlýðý yine sarýyor bedenimizi. Tam da o zaman, biriyle çarpýþýyor yollarýmýz. Ve sil baþtan, yeniden ayný oyunlarý oynuyoruz, bir oyunun içinde olduðumuzu bilmeden. Biz aþký kime emanet ediyoruz?

Candan Ünal

 

...    Yorumlar

 
modern kapalý elbise modelleri


ResimLi SiirLer / SoN ßakýþ


2013 Avize ModeLLeri


Þiirler - Ey Can/Sýzým ..


Erol Köse Bunu Da Yaptý!


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe