..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Androidirc indir

Androidirc indir mobil chat uygulamas? - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

.. ..

Okunma

512
islami sohbet

Merhaba de?erli mircte.org kullan?c?lar?m?z.

Not : önemli Androirc a??r? cpu ve ?arz tüketmektedir  ve yine rehberinizdeki bilgilere eri?ebilirler.
sizlere kendi uygulamam?z? tavsiye ediyoruz ve güvenli bizim sizlere sundu?umuz uygulamada izin ver özelikleri bulunmamaktad?r.

mobil chat uygulamas?

Sizler için androirc yeniden kolay ?ekilde anlat?yorum. 

Androiirc dowluand linki

Androidirc indir

  Sizlere androirc adl? adroid sohbet program?n? payla?aca??z. Program hakk?nda bilinmeyenleri ve kullan?rken i?inize yarayacak özellikleri gösterece?iz. Androirc mobil cihazlar?n?z yani ak?ll? telefon ve tabletler daha do?rusu android i?letim sistemini kullanan cihazlar için tasarlanm??, irc yani internet relay chat ortam?na ba?lanman?z? sa?layan kullan??l? bir programd?r. Program size mobil web sitelerinde olu?an donma sorunu, sürekli kopmalar ve sayfa yenilenme sorunlar?na çözüm getirmektedir.

Androirc Nas?l kullan?l?r ?
 
?imdi gelelim androirc program?n?n nas?l kullan?laca??n?n anlat?m?na. ?lk olarak mobil cihazlar?m?zda bulunana Google play store uygulamas?n? aç?yoruz. Play store uygulamas? olmayan arkada?lar?m?z web üzerinden Google play store sayfas?na ula?abilirler.

Aç?lan sayfada arama yerine Androirc yaz?yoruz ve arat?yoruz. Ç?kan sonuçlar içinde en üstte bulunan Androirc sohbet program?n? cihaz?m?za yüklüyoruz.
Yüklemek için program alt?nda yükle tu?u bulunmaktad?r. Bu tu?a ba?lad???m?zda play store baz? izinler isteyecek bizden bunlar? kabul et diyoruz ve program inmeye ba?l?yor.

Program indikten sonra otomatik olarak kurulmaktad?r. programa t?klayarak aç?yoruz. Aç?lan ekranda kar??m?za a?a??daki resimdeki gibi bir görüntü ç?kacakt?r.[Resim: tamambas.png]

 ?imdi ilk olarak baz? ayarlar yapmam?z gerekmektedir. Bu ayarlar program? daha kullan??l? hale getiren ayarlamalard?r. Program ayarlar?na ula?mak için sa? üstteki üç noktaya t?kl?yoruz.

[Resim: resim1.png]

Ayarlar Mirc

Androidirc ayarlar?n? t?kl?yoruz

[Resim: ayar.png]

Ayarlar? t?klad?k ve ard?ndan
hemen sonra a?a??daki gibi kar??m?za ekran ç?k?yor

[Resim: takmaisim.png]


Takma isim Ayarlar?
?lk ayar?m?z takma isim yani irc sunucular?ndaki ad? ile nick, nickname yada rumuz.
Takma isim sekmesine t?kl?yoruz ve kar??m?za yeni bir menü geliyor.
Gördü?ünüz gibi takma isim ayarlar?nda 4 seçenek mevcuttur
Bunlar takma isim, alternatif isim, ident ve gerçek isim.
Takma isim sunucuda kullanacak oldu?unuz nickname’dir.
Alternatif isim sunucudan ba?lant?n?z koptu?unda nickiniz as?l? kal?rsa onun yerine otomatik olarak kullan?lacak nicktir.
?dent: k?sm? irc sunucularda bulunan ident k?sm?d?r.
Gerçek isim ise size whois çekildi?inde görülen real name denen bölümdür.

Not:  Burada yazd???n?z takma isim ident ve gerçek isimler genel ayarlara kay?t edilir ve kay?tl? sunucular?n?z için geçerli de?ildir.
Bu i?lemleri tamamlad?ktan sonra Geri tu?u ile bir önceki menümüze dönüyoruz. 
 
[Resim: nickmenusu.png]
Takma isim (nick) duzenleme
içindekini silip Yeni nick ekliyoruz..
Takma isim sunucuda kullanacak oldu?unuz nickname’dir.

[Resim: nick.png]

Altarnatif Takma isim (Yedek nick)
içindekini silip Yeni yedeknick ekliyoruz.
Alternatif isim sunucudan ba?lant?n?z koptu?unda nickiniz as?l? kal?rsa onun yerine otomatik olarak kullan?lacak nicktir.

[Resim: yedeknick.png]

?dent Duzenleme
içindekini silip resimdeki gibi yapiyoruz
?dent: k?sm? irc sunucularda bulunan ident k?sm?d?r.

[Resim: ident.png]

Real name Duzenleme 
içindekini silip resimdeki gibi yapiyoruz
Gerçek isim ise size whois çekildi?inde görülen real name denen bölümdür.

[Resim: realname.png]Yeni Sunucu Duzenleme

?imdi s?ra sunucu ayarlar?n? yapmaya geldi. Sunucular sekmesine bast???m?zda yeni bir menü gelecek.
altaki alana geri geldikten sonra sunucular? t?kl?yoruz.

[Resim: takmaisim.png]
Gördü?ünüz gibi burada baz? sunucular bulunmaktad?r. Bu sunucular androirc in sponsor oldu?u sunuculard?r. 5 adet
seçenek bulunmaktad?r ?imdi alttaki resimde freenode d???nda hepsini silelim.

[Resim: duzenle.png]
[Resim: sil.png]

Evet hepsini sildik Sadece Freenode sunucusu kald? ?imdi onu düzenlice?iz

[Resim: sonkalan.png]
[Resim: adduzenle.png]

Düzenleye bast?ktan sonra alttaki ekran gelecektir
alttaki alanda 3 yeri de?i?tirece?iz gersine kar??m?yoruz

1 isim 
2 adres
3 karakter kümesi 
4. ?ifre k?sm? nickiniz sifreli ise ?ifrenizi girebilirsiniz art?k otomatik sifre kabul edecektir
her defas?nda girmek zorunda de?ilsiniz.

Sürekli girdi?iniz sunucular?n isimleri her defas?nda yazmamak için bu sunucu ayarlar?ndan ekleme yap?p tek tu? ile ba?lant?n?z? sa?layabilirsiniz. Androirc program?na yeni sunucu eklemek için sa? üstte bulunan üç nokta olan yere t?klay?n ve aç?lan sekmeden yeni sunucu seçene?ine t?klay?n.

Yeni sunucu seçene?ine t?klad???n?zda kar??n?za bir menü kar??n?za ç?kacak.
Bu bölümde birçok ayar bulunmaktad?r. Sizin i?inize yarayacak olanlar? tek tek anlatal?m.
?lk olarak isim sekmesine basal?m.
Yukar?daki resimdeki gibi gelen yere sunucumuzun ismini yazal?m. Örnek olarak OzLemSohbet sunucu odalar? yazabilirsiniz.
Tamam diyip onaylayal?m
Daha Adres sekmesine basal?m ve gelen yere sunucumuzun irc adresini yazal?m. Örnek olarak irc.OzLemSohbet.Com
Tamam diyip bunuda onaylayal?m
Port sekmesine girmenize gerek yok. Sunucular?n tamam? 6667 portunu kulland??? için bir de?i?iklik yapman?za gerek yok. Ama sizler farkl? bir porttan ba?lanmak isterseniz port sekmesine girip aç?lan pencereye kullanmak istedi?iniz portu yaz?p tamam tu?una bas?n.
?ifre k?sm?n? bo? b?rak?n. ?rc sunucular? çok nadir durumlarda ?ifre kullan?rlar.
Takma isim
Daha önce anlatm?? oldu?umuz takma isimle ayn?d?r ama bos geciyoruz istege bagl?
Alternatif
Daha önce anlatm?? oldu?umuz  alternatif takma isimle ayn?d?r bos geciyoruz istege bagl?
?dent
Daha önce anlatm?? oldu?umuz ident ile ayn?d?r bos geciyoruz istege bagl?
Karakter kümesi
Karakter kümesi önemli bir seçenektir. Sunucularda s?k s?k kar?? kar??ya gelinen Türkçe karakter sorunu buradan düzeltilir. Türkçe karakter sorunu ya?amamak için karakter kümesini iso-8859-9 olarak ayarlaman?z gerekmektedir.
Güvenli ba?lant? sadece adminler taraf?ndan kullan?lan bir özelliktir. Bir i?lem yapmay?n?z.
Ssl sertifikas? kullan seçene?ini bo? b?rak?n
Ssl sertifikas? yolunu de?i?tirmeyin.
Otomatik ba?lant? seçene?i
Program aç?ld???nda otomatik olarak bu sunucuya ba?lanman?z? sa?lar. ?ste?e ba?l? kullanabilirsiniz.
Kanallara otomatik gir seçene?i aktif olsun.
Kimlik do?rulama
Sunucuya her girdi?inizde ?ifrenizi girmek istemiyorsan?z bu seçene?i aktif edin.
Kimlik do?rulama hizmeti ve nickserv takma ismi bölümünü de?i?tirmeyin.
?ifre bölümüne nickinizin ?ifresini girin.
Bu i?lem bitti?inde geri tu?u ile ayarlar bölümüne kadar gelin.
?imdi s?rada kanallar sekmesi bulunmaktad?r. Bu ayar ile otomatik girilecek kanallar?n?z? ayarlayabilirsiniz.
Kanallar sekmesine t?klad???n?zda ekrandaki gibi bir görüntü kar??n?za ç?kacak. Burada sunucu isimleri bulunmaktad?r. Hangi sunucuda hangi kanala otomatik girmek istiyorsan?z önce o sunucu ismini seçin. Ç?kan ekranda gösterilen yere t?klay?n ve kanal ekle sekmesine bas?n. Girmek istedi?iniz kanallar? tek tek ekleyin.
??leminiz bittikten sonra ayarlar bölümüne kadar geri tu?u ile gidin.


[Resim: sunucuduzenle.png]

?sim sunucusunu alttaki gibi yapal?m

[Resim: isimsunucu.png]

Sunucu Ad?n? altaki gibi yapal?m

[Resim: ircd.png]

3 Karakter kümesini alttaki gibi seçelim

[Resim: karekterkumesi.png]

Art?k ba?lanmaya haz?r?z.

Androidirc her açt???m?zda alttaki resimde oldu?u gibi
+ isaretini t?kl?yoruz ve kar??m?za seçenekler ç?k?yor ozlemsohbet yazan?
t?klayarak ba?lan?yoruz.

[Resim: baglan.png]

Di?er özelikler

?rc ayarlar?
Ayarlar ekran?nda bulunan irc sekmesine t?klay?n. Burada kar??n?za 4 seçenek ç?kacak. Bunlar ;
Motd
Kick sonras? otomatik yeniden giri?
Davet üzerine otomatik giri?
Ç?k?? mesajlar?
Motd her sunucuda bulunan sunucu yetki da??l?m?n? gösteren bilgi ekran?d?r. Kapal? kalmas? sizin için daha iyidir.
Kick sonras? otomatik yeniden giri? seçene?i aktif olsun
Davet üzerine otomatik giri? iste?e ba?l? ama kapal? olmas?n? tercih ederim
Ç?k?? mesajlar? ço?u sunucuda sunucu taraf?ndan sabitlendi?i için bir ?ey yazman?z?n önemi yoktur.
Buradaki i?lemlerimiz bittikten sonra tekrar geri tu?u ile ana ayarlar menüsüne gidelim.

Bu menüde bulunan ayarlar sekmesine t?klayal?m.
Yeni gelen menüdeki ayarlar ?öyle olmal?d?r.
Zaman damgas? göster aktif ediniz. Mesajlar?n zaman?n? gösterir.
Çökme raporu gönder.
?ste?e ba?l?d?r. Aktif olursa program yap?mc?lar?na hata raporu gönderir.

Yaz? tipi boyutu
Bu seçenekten yaz? boyutu ayarlan?r.
Sat?r aras?nda bo?luklar
Bu seçene?i de?i?tirmeyin.
Otomatik giri? gecikmesi
Bu seçenek ile sunucudan koptu?unuzda tekrar ba?lanmadan önce beklenecek süreyi ayarlars?n?z.
Giri?, ayr?l?ma ve ç?k?? mesajlar?n? göster seçene?i aktif olursa kanala giren ç?kanlar? görebilirsiniz.
Metin kutusunda arama simgesini göster.
Metin yaz? editörünüze arama tusu ekler

Smiley tu?unu göster
Yaz? editörünüzde tek tu? ile gülme a?lama vs vs gibi smileyler gösterir.
Oto-büyük har metin aktif olsun
Kayd?r?rken i?lem çubu?unu oynat aktif olsun
Yaz?lanlar?n kay?tlanmas?n? istiyorsan?z sizin için log sistemidir. Gerekti?i zamanlarda aktif edin.
Bildirimlerin tamam? aktif olabilir. Bunlar sizin kendi keyfinize kalm??t?r.

Geçmi?
Kopmalar sonucu sunucudan dü?tü?ünüzde daha önce yazd???n?z yaz?lar?n gözükmesini sa?lar. Aktif olams? önerilir.
Ping seçene?i aktif olsun.
Tema ve compact mode sizin tercihinizdir.
Bu ayarlar? da yapt?ktan sonra tekrar ana ayarlar menüsüne geri tu?u ile gidelim
Ayarlar menüsünde bulunan a? sekmesine t?klayal?m
Bu menüde proxy ayarlar? vard?r. Proxy ipleriniz var ise bu seçenek ile sunuculara proxy ile ba?lanabilirsiniz. Kapal? kalmas? önerilir.
Tekrar geri tu?u ile ana ayarlar sekmesine gelelim.
Dosya transferi sekmesine basal?m
Bu seçenek kapal? kalmas? sizin için daha iyidir. Dosya al?m? bu tür ortamlarda tehlikeli olabilmektedir.
Evet bütün ayarlar?m?z?n anlat?m? bitti. ?imdi isterseniz kay?tl? sunucunuza isterseniz herhangi bir sunucuya giri? yapabilirsiniz. Herhangi bir sunucuya girebilmek için a?a??daki resimdeki yere t?klay?n.


Aç?lan yeni menüde di?er sekmesine t?klay?n ve gelen yere girmek istedi?iniz sunucunun adresini yaz?p ba?lan tu?una bas?n. Böylece istedi?iniz sunucuya ba?lanm?? olursunuz.KeyifLi Sohbetler Dileriz..

 

   Yorumlar

 
Açýktan oruç yemek


modern dantel pike takýmý örnekleri


Hicretin on birinci senesinde


Patatesli Yaprak Sarma


2012 2013 Sonbahar Kýþ Koleksiyonlarý


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright - 2008 - 2021 Tum Haklari Saklidir mircte.org

Desing By eFe