..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  iLahi sözLeri
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Mirc Dökümanlari
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sifali Bitkiler
  Sohbet odalari
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari

Op yazma komutu, aop yazma komutu, op ekleme komutu, MirCte.Org "islami Sohbet" Bölümü islam'a Hizmet Etmek Amacýyla - Kurulmuþ Olup, Aksine Tutum ve Davranýþ - Sergileyen Herkes DÜNYA ve AHÝRET - Sorumluluðunu Üzerine Almýþtýr..kanala op yazma komutu, - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

.. ..

Okunma

3914
islami sohbet

 

op komutlari ile ilgili aramalar op komutlarý op ekleme komutu kanal kaydetme komutu sop yazma komutu gecici founder komutu irc founder ekleme komutu chanserv komutlarý ajoin komutu

ÝsLami Chat ÝsLami sohbet komutlarý - nick komutlarý - admin op oper komutlarý - irc komutlarý
Kanal komutlarý - Chanserv komutlarý

Kanala girme komutu 
/join #kanal

Kanallarý listeleme komutu
/list

Kanal kaydetme komutu 
/cs register #kanal þifren mailin

Kanal silme 
/cs drop #kanal 

Kanal hakkýnda bilgi alma 
/cs info #kanal

Bir nicke op verme
/cs op #kanal nick

Op ekleme komutu 
/cs aop #kanal add nick 

Op silme komutu
/cs aop #kanal dell nick 

Sop eklemek için
/cs sop #kanal add nick 

Sop silmek için
/cs sop #kanal dell nick 

Acces eklemek yani bir kiþiye yetki seviyesiyle yetki vermek 
/cs access #kanal add nick seviye 

Access silmek 
/cs access #kanal dell nick

Kanaldaki op - sop - hop gibi tüm yetkilileri listelemek 
/cs access #kanal list 

Kanalý özel korumalý kanal yapma komutu 
On olursa o kanala yetkili yazýlanlar harici kimse giremez. (Örnek: #aops #opers kanalý gibi) 
/cs set #kanal restricted on/off 

Op olduðunuz kanaldan banlanýnca sizi davet eder yani baný kaldýrýr 
/cs unban #kanal

On olursa chanserv listte kanal gözükmez yani kanal özel kanal olur 
/cs set #kanal private on/off 

Kanalýn en güvenilir olmasý için olmasý gerekli kanal modlarý 
/cs set kanal mlock +tnc-ilkpms 

Kanal tanýtýmý
/cs set desc 

Kanal founderini deðiþtirmek (kanal sahibini deðiþtirme komutu)
/cs set #kanal founder 

Kanalda sadece access listte yer alan kullanýcýlarýn op olmasýný saðlar
/cs set #kanal secureops on 

Kanala sadece kayýtlý kullanýcýlarý sokmak için 
/cs set #kanal secure on 

Kanala giriþ mesajý yazmak için
/cs set entrymsg #kanal mesaj 

Kanalda huzursuzluk çýkaranlarý kanaldan kickleme komutu - kick atma 
/kick #kanal nick 

Kullanýcýya ait IP ve nicke ban ve kick atma
/mode #kanal +b nick/host/ip 

Auto kick atma komutu - otomatik kick - Akick komutu 
/cs akick #kanal add nick 

Kanala e-mail eklemek
/cs set #kanal e-mail 

Kanala web adresi eklemek 
/cs set #kanal url 

Kanal þifresini deðiþtirme komutu
/cs setpass #kanal 

Kanal hakkýnda bilgi almak
/cs info #kanal

Kanal Topiði - Kanal baþlýðý kilitleme
On olunca Kanal topiði kilitlenir, deðiþtirilemez ve topik sabit kalýr.
/cs set #kanal topiclock on/off 


Kanal Modlarý (mode):

+m : Kanala konuþma yasaðý getirir, kanalda sadece yetkisi olanlar (+,@,&,~) konuþabilir. 

Kullanýþý : /mode #kanal +m örn: /mode #kanal +m 
Iptal etmek için: /mode #kanal -m örn: /mode #kanal -m 


+c : Kanala renkli yazi yazmaya yasak koyar. Renkli yazýlan mesajlar kanala ulaþmaz. 

Kullanýþý : /mode #kanal +c örn: /mode #kanal +c 
Iptal etmek için: /mode #kanal -c örn: /mode #kanal -c 


+C : Kanala CTCP gönderilmesini engeller.

Kullanýþý : /mode #kanal +C örn: /mode #kanal +C 
Iptal etmek için: /mode #kanal -C örn: /mode #kanal -C 


+s : Kanalýn, whois çekildiginde kanalda olmayan kullanýcýlar tarafýndan görülmemesine ve list çekildiðinde kanallar listesinde gözükmemesini saðlar.. 

Kullanýþý : /mode #kanal +s örn: /mode #kanal +s 
Iptal etmek için: /mode #kanal -s örn: /mode #kanal -s 


+S : Kanala gönderilen renkli mesajlarin renksiz þekilde kanala iletilmesini saðlar.

Kullanýþý : /mode #kanal +S örn: /mode #kanal +S 
Iptal etmek için: /mode #kanal -S örn: /mode #kanal -S 

+l : Kanala Kullanýcý limiti koyulmasýný saðlar. Yani belirlenen sayýdan fazla kullanýcýnýn kanala giriþ yapmasý engellenir. 

Kullanýþý : /mode #kanal +l Limit örn: /mode #kanal +50 
Iptal etmek için: /mode #kanal -l örn: /mode #kanal -l 

Bu komut uygulandýðýnda #kanal kanalina maximum 50 kullanýcý girebilecektir. Kanala girmek isteyen 51. kullanýcýya kanalda limit olduðuna ve kanala giremeyecegine dair servicesler tarafýndan ileti gönderilecektir. 


+L : Kanallarin birbirine linklenmesini saðlamaktadýr. 

Kullanýþý : /mode #LinklenenKanal +lL 1 #LinklenecekKanal 
örn : /mode #Kanal +lL 1 #Sohbet 

Iptal etmek için: /mode #kanal -L örn: /mode #kanal -L 


+k : Kanala þifre koymanýzý saðlar. Kanala sadece þifreyi bilen kullanýcýlar giriþ yapabilir. 

Kullanýþý : 
/mode #kanal +k sifre örn: /mode #kanal +k 2006kanal 
Iptal etmek için: 
/mode #kanal -k örn: /mode #kanal -k 


+f : Kanala flood korumasý koymak için kullanýlýr. Çesitli parametreler ile ayarlanir. 

Kullanýþý: 
/mode #kanal +f parametre 
örn: /mode #kanal +f 5:10 (idealdir) 
Iptal etmek için: 
/mode #kanal -f örn: /mode #kanal -f 

Bu 5:10 parametresinde 10 saniyeyi 5 ise satýrý ifade etmektedir. Yani 10 saniye içinde 5 satýr yazý yazýlýrsa kanaldan atýlacaktýr yani kicklenecektir.


+j : Kanala hýzlý çýkýþ giriþ ayarlarýný yapmanýzý saðlar. Çeþitli parametreler ile ayarlanýr.

Kullanýþý : 
/mode #kanal +j parametre 
örn: /mode #kanal + 1:5 (idealdir) 
Iptal etmek için: 
/mode #kanal -j örn: /mode #kanal -j 

1:5 parametresi sunu ifade ediyor: Kullanýcý kanaldan ayrýldýktan sonra en erken 5 saniye geçtikten sonra kanala tekrar giriþ yapabilir. 5 saniye dolmadan kanala tekrar giriþ yapamayacaktýr ve servicesler tarafindan 5 saniye beklemesi gerektiði iletisini alacaktýr. 


+b : Kanaldan banlý olanlarýn listesini görmenizi saðlar. 

Kullanýþý : /mode #kanal +b 
örn: /mode #kanal +b 

Bu komutu uyguladýðýnýzda, hangi kanal için uyguladýysanýz o kanalýn ban listesini ve banlarý kimin, ne zaman attýðýný görmenizi saðlar.


+q : Kanaldan kick atýlmasýna engel koyar. Kanaldan kimse dýþarý atýlamaz. 

Kullanýþý : /mode #kanal +q örn: /mode #kanal +q 
Iptal etmek için: /mode #kanal -q örn: /mode #kanal -q 


+G : Sunucu yöneticisi tarafýndan önceden belirlenmiþ olan yasak kelimelerin gösterilmesini yasaklar ve kanalda þeklinde gözükmesini saðlar. Yasak kelimeler yerine yazýsý görülecektir. Bu yasak kelimeler genellikle reklam ve küfür içerikli kelimelerdir. 

Kullanýþý : /mode #kanal +G örn: /mode #kanal +G 
Iptal etmek için: /mode #kanal -G örn: /mode #kanal -G 


+R : Kanala sadece kayýtlý nicklerin giriþ yapabilmesini saðlar. Nicki kayýtlý olmayan Kullanýcýlar, nicklerini kayýt edinceye kadar kanala giriþ yapamazlar. 

Kullanýþý : /mode #kanal +R örn: /mode #kanal +R 
Iptal etmek için: /mode #kanal -R örn: /mode #kanal -R 


+N : Kanaldaki Kullanýcýlarýn nickini deðistirebilmesini engellemek için kullanýlýr. Bu mode ile kanalda sadece yetkisi olanlar (+,@,&,~) nicklerini degistirebilirler.. 

Kullanýþý : /mode #kanal +N örn: /mode #kanal +N 
Iptal etmek için: /mode #kanal -N örn: /mode #kanal -N 


+M : Kanalda sadece nicki kayýtlý kullanýcýlarýn sohbet edebilmesini saðlar. Nicki kayýtlý olmayan Kullanýcýlarýn gönderdikleri mesajlar diðer Kullanýcýlar tarafindan görülmez, kanala ulaþmaz. 

Kullanýþý : /mode #kanal +M örn: /mode #kanal +M 
Iptal etmek için: /mode #kanal -M örn: /mode #kanal -M 


+T : Kanala userler tarafýndan notice gönderilmesini engeller.

Kullanýþý : /mode #kanal +T örn: /mode #kanal +T 
Iptal etmek için: /mode #kanal -T örn: /mode #kanal -T 

 

   Yorumlar

 
yeþil tesettür niþanlýk


Sarkýk ve Buruþuk Boyun


Katmer - Tatlý Tarifleri


Rüyada diþlerin düþmesi görmek


Rüyada YÜN Görmek


Androidirc indir


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


Regaip Gecesi Nasýl Deðerlendirilir ?


Resimli Hz. Ali Sözleri


Copyright - 2008 - 2021 Tum Haklari Saklidir mircte.org

Desing By eFe