..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Candan Ünal Koca Ýstemiyorum!

Candan Ünal Koca Ýstemiyorum! - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3823
islami sohbet

“Of! Ýçim sýkýlýyor, böyle bir daralýyorum” diye dolaþýyordum evin içinde, annem atýldý hemen; “öyle söyleme kýzým, koca istiyor derler!” dedi. Nasýl yani?
Kadýnlarýn içi sýkýlýnca koca mý ister? “Anne saçmalama, ne alakasý var?” desem þimdi, konu uzayacak ama benim de hiç koca istediðim falan yok! Asýlsýz ihbar olur bu! Aldý mý beni bir düþünce, neden koca istemiyorum acaba?
Ýki koca gördüm, ondan herhalde! Cevap bu kadar basit aslýnda ama altýndaki anlam basit deðil. Evliliklerimi bitirirken niye bitirdiðimi düþünmedim. Yýllar sonra anladým ki, ben evliliðe uygun bir kadýn deðilim. Evet! Ýtiraf ediyorum! Ben erkek olsam, benim gibi hatunu karý diye almam. Alanýn da aklýna þaþayým!
Neden mi? Hemen izah edeyim. Ýlk olarak meslek durumundan. Þimdi ben gece yaþayan ve çalýþan bir bayan olarak, sabah iþe giden bir adamý, kahvaltýsýný hazýrlayýp, yolcu edemem. Daha önce de edemedim. Adamlar garip garip kendileri giyinip, kapýyý çekip gittiler. Pastane mönüsünden baþka yiyecek göremediler. Zaten kahvaltý hazýrlamayý da sevmem. Çok kötü uyanýrým. Uyandýktan sonra kahvemi içmeden afyonum patlamaz. Eh! Bu da ortalama 1 saat sürer. Sonra kendime bile kahvaltý hazýrlamam ki, baþkasýna hazýrlayayým.

Sabah 11’e kadar çocuðunu okula gönderip, evini temizleyip, akþam yemeðini bile piþirip hazýrlayan tüm kadýnlara da imrenerek bakarým. Benim o saatte kim bilir neremde pireler uçuþuyordur. Çok sefa þeysi bir kadýným. Yazamadým iþte siz anlarsýnýz onu.
Gece çalýþan biri olarak sahneden en erken insem insem 12-1 gibi inerim. Eve gelmem 2-3 olur. Bir sigara, kahve, internet derken sabaha karþý esnemeye baþlarým. Bu arada bütün gece beni bekleyen Milat’ý (bilmeyenler için, kendisi kedim olur!) sevip, gönlünü alma turu da var. Bu arada gündüz kaçýrdýðým yabancý dizilerin gece tekrarýný da seyredeceðim. Size yazý yazacaðým. Çamaþýrlarý makineye atmam lazým. Sahneye çýkmadan kaç saat önce yemek yemiþim, açým, karnýmý doyuracaðým. Sonra eve gelince yapýlacak dedikodular, gündemde olan konular var. Uyanýksa Kedi’yle (Pelin) kahve paylaþýlacak, ki bu da biraz zaman alýyor tahmin edersiniz. Sonra sabah 4 gibi, Ýrem günlük burç yorumlarýný yayýna koymuþ ve huzura kavuþmuþ olacak, bir de onunla telefon sohbeti yapacaðýz. Televizyona bakarken, bir yandan da masamýn üzerinde daðýnýk duran puzzle yapýlacak. 1 saat yabancý dil çalýþýlacak. Eh! Sabah oldu zaten. Yatarým, densizin biri sabahýn bana göre karganýn kahvaltýsýný etmediði bir saatinde arayýp da uyandýrmazsa, öðlene kadar uyuyacaðým.

Ýþe gitmemiþsem de deðiþen bir þey olmaz. Evdeysem, birileri gelecektir. Burçin arar en azýndan. Kesin bir þeye caný sýkýlmýþtýr. Bu aralar biraz gergin. Yok, neþesi yerindeyse, gelirler oyun oynarýz. Kimse gelmeyecekse, okunacak kitaplarým var. Ayrýca yapýlacak bir sürü iþim var. Üstüne üstlük boþ zamaným varsa, boþ oturasým var. Gece uyumaya alýþýk deðil ki vücut, hadi bu gece de erken yat diyeyim. Demez mi, deli kadýn zaten geç kalktým, nasýl uyuyayým diye? Der! Ayrýca geceleri severim. Gündüz yapýlacak resmi daire vs. gibi bir iþim yoksa eðer, gündüz uyanýk olmanýn da benim için anlamý yok.

Þimdi, bu durumu göz önüne alýrsak, sabah iþe gitmesi gereken koca, bu hayata ne kadar dayanacak? Bir ihtimal ayný benim gibi yaþayan, gece çalýþan bir adam bulabilirim. Onda da farklý sorunlar olur. Meslektaþýmla evlenmem. Zaten ben manyaðým, iki rahatsýz ayný evde olmaz. Onun gel-gitleri, psikolojik durumlarýyla uðraþamam. Gece çalýþan meslek grubu da kýsýtlý. Akli dengesi yerinde insanlar zaten bizim yaptýðýmýz iþi yapmýyorlar.

Aslýnda bunlarýn hepsi bahane. Ben yaþamýmý seviyorum. Geceleri seviyorum. Gece yaþamayý daha çok seviyorum. Canýmýn istediði saatte uyanmayý, istediðim zaman çamaþýr yýkamayý, yemek yapmak zorunda olmamayý ve daha bir sürü þeyi. Ama yeni yýla girerken dediðimi de unutmuþ deðilim. Ben size koca istemiyorum dedim, aþk istemiyorum demedim ki. Bütün söylediklerimi bozacak bir durum olursa, mesela karþýma bir S.A.Y.A ( bknz.eski yazýlar) çýkarsa, ayaklarýmý yerden keserse, o zaman her þey deðiþir tabi. Ben de final þarkýsý olarak þunu seçerim. “Çocuk da yaparým, kariyer de…..”Candan Ünal
 

   Yorumlar

 
Gazi Mahallesi Karýþtý


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan Ayin 27. Günü - 27 Agustos 2011


en trend bebek yataklarý


Hasan Dursun - Kerbela 2011


2013 ÞiirLer - ÝmKaNsIz..


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe