..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Regaip Kandili Duasý 2012

Regaip Kandili Duasý 2012 - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

2946
islami sohbet
Yüce Allah'ýn insanlara rahmetini bolca ihsan ettiði, belli vakitler ve belli mevsimler vardýr. Kameri aylardan Recep, Þaban ve Ramazan aylarý da, feyiz ve bereketi bol olan zaman dilimlerindendir. Allah'a þükürler olsun ki, islam dinine gönülden baðlý halkýmýzýn, "üç aylar" diye özel bir önem verdiði Recep, Þaban ve Ramazan aylarýna yaklaþmýþ bulunuyoruz. Ýnþaallah; 22 Mayýs Salý günü "üç aylar" baþlayacak. 24 Mayýs Perþembeyi Cuma'ya baðlayan gecede Regaib Kandilini idrak edeceðiz. Sevgili Peygamberimiz(sav), bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve söyle dua ederdi. "Allah'ým! Recep ve Þaban ayýný bize bereketli kýl ve bizi Ramazan ayýna kavuþtur." Þüphesiz ki bu aylar, dünyanýn aðýr iþleriyle bnalan ruhlarýmýzý dinlendirmek ve kulluk þuuru ile içinde Yüce Allah'ýn merhametine sýðýnmak için çok büyük fýrsatlardýr. Bu aylarda yapýlacak dualar, tövbe-istiðfar, iyilikler ve hayýrlar, sevinç ve üzüntülerin gönülden paylaþýlmasý, Rabbimizin katýnda karþýlýðýný fazlasýyla bulacaktýr. Regaib Kandili; Yüce Allah'ýn Rahmetinin, ihsan ve manevi hediyelerinin diðer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a dua edenlerin affdilmelerinin ümit edilmesi ve müminlere gönülden arzulamasý sebebiyle bu geceye "regaib" denilmiþtir. Bu gecede özellikle yapmamýz gerek þey, nefis muhasebesidir. Yani kendimizi hesaba çekmektir. Her þeyin para ile ölçüldüðü, insanlarýn ve toplumlarýn arasýnýn bozulduðu, huzurun yerine kargaþanýn hakim olduðu bir dünyada insanýn ruhunu derin acýlardan koruyabilmek için, nefis muhasebesine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardýr. Dinimizinýsrarla bize tavsiye ettiði bu nefis muhasebesini ihmal etmemeliyiz. Eðer nefis muhaseesini terk edersek, bunun toplumdaki yansýmasýda, arsýzlýk, hayasýzlýk, ahlaksýzlýk, haksýzlýk, hýrsýzlýk, yolsuzluk, kin ve intikam duygularýnýn yaygýnlaþmasý, merhametsizlik ve sevgisizlik biçiminde ortaya çýkar. Nefsiyle muhasebesini hakkýyla yapanlarda ve iç dünyasýna yönelenlerde görülen ilk deðiþim ise, bütün kötülükleri terk ederek isnanlýðýn sýkýntý ve ýzdýraplarýný yüreklerinde hisederler. Regaib Kandili, sözünü ettiðimiz bu nefis muhasebesinin yapýlmasý için bulunmaz bir fýrsattýr. Þu halde, bu gece hatalarýmýz varsa onlarý terk edelim, kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden silelim. Bize Allah ve Resulünü unutturan þeyleri terk edelim. Gönül dünyamýzý kirleten haset, kin, düþmanlýk, haksýzlýk ve zulme bulaþmaktan sakýnalým. Ýçten bir tövbe ile yeni bir baþlangýç yapalým. Birbirimize, anne ve babamýza, yakýnlarýmýza sevgiyle ve iyilikle yaklaþalým. Dünyamýzý saran kötülükdüþmanlýklara karþý birlik ve beraberlik içinde olalým. Gönüllerimizde iyilik, merhamet, sevgi ve hoþgörü ýþýðýný yakalým. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Bu vesileyle turkiyenin'nun en büyük ilahi sitesi www.ilahi.be ailesi olarak, tüm müslümanlarýn üç aylarýný þimdiden kutlar, regaib gecesi yapýlacak olan dua ve yakarýþlarý Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ýn rahmet ve bereketi üzerinize olsun.  

...    Yorumlar

 
2013 ÞiirLer - Caným seni seviyorum


Kurtlar Vadisi'nin Sezon Finali Müthiþti


Gittiði Yolun Farkýnda Olmayan


2011 modasi tesettür tunik modeli


DHTML News Ticker Wizard 1.0


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe