..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Estetik : Cilt Bakýmý

Estetik : Cilt Bakýmý - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3482
islami sohbet

Lavanta kremi

Yerfýstýðý yaðýnýn koruyucu ve dinlendirici etkisine sahip olan bu karýþým özellikle kuru ciltler için idealdir. Bu krem cildi dinlendirip, bakýmýný saðladýðý için özellikle geceleri uyumadan önce kullanýrsanýz daha etkili sonuç elde edersiniz.

Malzemeler:

a.. 50 ml yerfýstýðý yaðý

b.. 3 gr balmumu

c.. 3 gr kakao yaðý

d.. 20 gr lanolin

e.. 30 ml gül suyu

f.. 8 damla lavanta yaðý


Hazýrlanýþý:

Önce balmumu, kakao yaðý ve lanolini 60 derecede ýsýtýn. Ayný anda gül suyunu da kendi kabýnda ayný ýsýda ýsýtýn. Bu karýþýmda ýsýnýn ayný olmasý son derece önemlidir, aksi halde bileþenler birbirine karýþýp bir bütün oluþturamazlar. Karýþýmlarýn ýsýlarý ayarlandýktan sonra yerfýstýðý yaðýný da karýþýma ekleyip tekrar 60 derece ýsýya ayarlayýn. Son olarak da gül suyunu karýþýma katýn. Ardýndan karýþýmý ocaktan indirin ve karýþtýrmaya baþlayýn. Bunun için tahta bir çubuk kullanabilirsiniz. Karýþým soðuyana kadar yavaþ yavaþ karýþtýrýn. Ardýndan lavanta yaðýný ekleyin ve karýþtýrmaya devam edin. Soðuduktan sonra kutuya koyup, kapaðý açýk bir þekilde bir saat kadar bekletikten sonra kullanabilirsiniz. Bu arada kremi buzdolabýnda tutarsanýz kullaným süresini uzatabilirsiniz.

Canlandýrýcý tonik

Gülün içinde barýndýrdýðý mükemmel yaðlar temizleyici, ferahlatýcý ve canlandýrýcý bir etkiye sahiptir. Özellikle de yorgun ciltlerde... Ayný zamanda makyaj veya cilt temizlemek amacýyla da kullanýlabilir.

Malzemeler:

a.. 100 ml beyaz þarap

b.. 50 ml gül suyu

c.. 5 gr kuru gül yapraklarý

d.. 1 kahve filtresi


Hazýrlanýþý:

Gül yapraklarýný koyu renkli ama oldukça da geniþ bir cam kavanoza koyup, üzerine beyaz þarabý dökün. Ardýndan kavanozu sýkýca kapatýn ve 14 gün sýcak bir yerde bekletin. Iþýk gelme riskine karþý üzerini koyu renkli bir örtüyle kapatabilirsiniz. 14. günün sonunda karýþýmý bir süzgeçten geçirin bu arada suyunun çýkmasý için yapraklarý iyice bastýrýn. Ardýndan karýþýmýn suyunu bir kahve filtresiyle süzün. Son olarak da bu karýþýma gül suyu ekleyip kullanmaya baþlayýn. Karýþýmý koyu renkli, hava almayan ve sýkýca kapanan bir þiþede 6 ay kadar saklamanýz mümkün.

Bal ve yumurta maskesi

Zenginleþtici maddelerle cildi besler ve özellikle kuru ciltleri nemlendirir. Cildi yumuþak ve pürüzsüz yapar. Cilt için soðuk kýþ günlerinde gerekli olan nemi saðlar. Hazýrlamasý kolay olan bu karýþým ayný zamanda oldukça ucuza mal olur.

Malzemeler:

a.. 1 çay kaþýðý nemlendirici krem

b.. 1 yumurta

c.. 1 yemek kaþýðý badem yaðý

d.. 1 yemek kaþýðý bal


Hazýrlanýþý:

Yumurtanýn beyazý ve sarýsýný ayýrýn. Yumurtanýn sarýsýna damlalar halinde badem yaðýný ekleyerek karýþtýrýn. Ardýndan yavaþça nemlendirici kremi ve balý katýn. Yumurta beyazýný da ayrý bir kapta hafifçe çýrpýn ve yumurta sarýsýný karþýma katýp tümünü sürülübilecek kývama gelene kadar karýþtýrýn.

Kullanýmý:

Karýþýmý, geniþçe bir fýrça veya pamukla yüz ve boyun bölgesine yayýn ve en az yarým saat etkisini göstermesini bekleyin. Ardýndan ýlýk suyla yýkayýn.

Badem maskesi

Her cilt tipine uygun olan badem sütü kan dolaþýmýný düzenlediði gibi ayný zamanda da cildi gererek canlandýrýr. Bu krem sayesinde pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Malzemeler:

a.. 50 gr soyulmuþ badem

b.. 10 gr yulaf unu

c.. 10 gr portakal aromasý

d.. Bir miktar süt


Hazýrlanýþý:

Önce bademleri iyice dövün. Ardýndan ýlýk su katarak bir karýþým haline getirip yoðurun. Karýþýmýn kaþýktan ayrýlmasý zor olana kadar yoðurmaya devam edin. Yoðurma iþleminden sonra karýþýma yulaf unu ve portakal aromasýný da katarak tümünü 1 saat 15 dakika bekletin. Karýþým dinlendikten sonra biraz süt katýn ve bir macun kývamýna gelmesini saðlayýn.

Kullanýmý:

Bu karýþýmla yüzünüze sürüp, yumuþak hareketlerle masaj yapýn ve en az yarým saat etkisini göstermesini bekleyin. Ardýndan yüzünüzü bol suyla yýkayýn.

Kuruyan ciltler, nedenleri ve öneriler...

Cildimiz özellikle kýþ aylarýnda daha çabuk gerilir ve hemen çatlar. Bu nedenle de daha özel bir bakým ister. Üstelik kýþ mevsiminde cildi korumak da çok kolay deðildir. Çünkü evdeki sýcak ve kuru hava ile dýþarýdaki soðuk hava arasýnda yaþanan gel gitler sonucu cildimiz, özellikle de yüzümüz epey zarar görür. Bu deðiþim yüzünden cildimizde istemediðimiz kýzarýklýklar ve yanaklarýmýzda damarcýklar oluþur. Hava soðuyup kurudukça cildimiz için çok deðerli olan nem de azalýr. Ortaya çýkan çatlak dudaklar ve pürüzlü eller de kýþ aylarýnda adeta cilt bakýmýnýn önemini vurgularcasýna gözümüze batar. Eðer siz de bu dertlerden yakýnýyorsanýz iþte size yardýmcý olacak öneriler;


Cildimiz neden kurur?

a.. Soðuk havalarda cildimiz çok daha fazla nem kaybýna uðrar. Bu nedenle de cilt susuz kaldýðý için kurur.

b.. Aþýrý cilt temizliði bu durumu daha da artýrýr. Çünkü bildiðimiz o duþ jelleri ve sabunlar "emulgator" denilen bir katký maddesi içerirler. Bunlar, temizlenen bölgedeki kirin ciltten uzaklaþtýrýlmasýný saðlar. Ancak bu maddeler ayný zamanda cildin kendine has yaðlarýný da yok etmektedirler. Cildin kendine öz yaðlarý, nem kaybý ve zararlý etmenler açýsýndan önemli bir koruma görevi üstlenmektedir. Bu nedenle de bu yaðlar cilt açýsýndan çok önemlidir. Bu durumda cildinizi gerektiðinden fazla kozmetik ürünüyle temizlemekten kaçýnmalýsýnýz. Özellikle de cildinizin kurumasýna sebep olabilecek sabunlara dikkat etmelisiniz. Kullandýðýnýz sabunun cildinize uygun olmasýna özen göstermelisiniz.

c.. Yað tabakasý ince veya fazla gözenekli olduðunda, cilt daha fazla su kaybeder ve dolasýyla kurur.

d.. Ayrýca parfüm veya kozmetik madde içeren bazý özel malzemeler, cilt gözeneklerine daha kolay ulaþýp, cildi tahriþ ederler.

e.. Rüzgar ve güneþ gibi dýþ etkenlere maruz kalan cilt de daha fazla kurur.

f.. Cildiniz C, E ve F vitaminlerinin eksikliðinden dolayý da kuruyabilir.

g.. Cildin kurumasýnýn baþka bir nedeni de yaþlýlýktýr.

Önemli: Ciltte bu nedenlerden dolayý; çatlaklar oluþur, kaþýntý meydana gelir, kepekli bir doku geliþir, cilt pul pul olur, alerjiye yakalanma riski artar ve deri soyulmasý oluþur. Eðer ciltte bu tür belirtiler olmuþsa hemen çareyi nemlendirci kremlerde aramayýn. Çünkü bazý nemlendirciler cildi daha da kurutabilir! Birçok bakým kremi yað tabakasýna zarar verecek maddeler içermektedir. Bu nedenle nemlendirici seçiminde dikkatli olmalýsýnýz.

Kurumayý önlemek için 7 öneri

Cilt hücrelerinin içten su ile beslenebilmeleri için gün boyu en az 2,5 litre su veya bitki çayý için.

a.. Sýcak odalarda veya ortamlarda içi su dolu kaseler veya ýslak bezleri ýsýtma sisteminin üzerine koymalýsýnýz ki havadaki nem oraný artsýn. Ayrýca odalarda bulunan bitkiler de havadaki nem oranýný artýrýr.

b.. Günde en az bir kez duþun alýn. Genelde iki günde bir banyo yapmak cilt için yeterli olabilir. Ancak cildin çok fazla su ile temas halinde olmamasý gerekir. Aralarda, sabun kullanmadan sadece su ve bir lifle yýkanmaya özen göstermelisiniz.

c.. Duþ yaparken kullanmak üzere en iyisi bebek sabunu alýn. Bebek sabunlarý en fazla yað içeren sabunlardýr. Bu sayede temizlik sonrasý cildin korunma tabakasý normal þekilde oluþur.

d.. Cildinizi duþ veya banyodan sonra mutlaka kremleyin. Banyo sonrasýnda aradan bir saat geçse bile kremlemeyi ihmal etmeyin.

e.. Özellikle parfüm, kimyasal ve boyar maddeler içermeyen kremler kullanmaya özen gösterin.

f.. Solaryuma gitmeyin! Çünkü UV ýþýnlarý cildin kurumasýna neden olmaktadýr.

Kaynak :
Netbul Kadýn

 

...    Yorumlar

 
Tuncay Þanlý Evleniyor


IRC Trojan Koruma Addonu


Zuhair Murad 2012 Ýlkbahar Yaz


ResimLi SiirLer - Vazgeçemiyorum


Kurtlar Vadisi Pusu 107. Bölüm Fragmaný


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe