..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 üç MisaFiR

üç MisaFiR - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3014
islami sohbet

Alýþveriþe gitmek üzere evden çýkan bir kadýn, kapýsýnýn
karþýsýndaki kaldýrýmda oturan bembeyaz sakallý üç yaþlýyý
görünce önce duraksadý, sonra onlarý, tüm içtenliðiyle evine
davet etti; "Burada böyle oturduðunuza göre, üçünüz de
kesinlikle acýkmýþ olmalýsýnýz" dedi. "Lütfen içeri gelin,
size yiyecek birþeyler hazýrlayayým."

Üç yaþlýdan biri, kadýna, eþinin evde olup olmadýðýný sordu.
Kadýn, eþinin biraz önce çýktýðýný, þu anda evde olmadýðýný
söyledi. Yaþlý adam, baþýný iki yana salladý; "Eþiniz evde
deðilse, biz de davetinizi kabul edemeyiz" dedi.

Akþam eþi geldiðinde, kadýn karþý kaldýrýmdaki yaþlý
adamlarla arasýnda geçen konuþmayý anlattý. "Senin evde
olmadýðýný öðrenince, içeri girmek istemediler" dedi.
Yaþlý adamlarýn bu davranýþlarýný öðrenince, kadýnýn
eþi üzüldü. "Bir bakýversene dýþarý" dedi. "Hâlâ
oradalarsa, þimdi davet edebilirsin eve."

Kadýn kapýyý açar açmaz, karþý kaldýrýmdaki beyaz
sakallý üç yaþlýyla yeniden karþýlaþtý. "Eþim geldi,
þimdi evde" dedi ve onlara davetini yineledi; "Yemeðimizi
birlikte yemek için sizi þimdi davet edebilir miyim evimize?"

Kadýnýn davetine yaþlýlardan biri yanýt verdi; "Biz
hiçbir eve üçümüz birlikte gitmeyiz" dedi ve kýsa bir
duraksamadan sonra, bir açýklama yaptý; "Sað
yanýmdaki arkadaþýmýn adý: Zenginliktir. Bu yanýmda
oturan arkadaþýmýn adý: Baþarý, benim adým ise Sevgidir.

Kendini ve arkadaþlarýný tanýttýktan sonra Sevgi,
kadýna ilginç bir öneride bulundu: "Þimdi evinize gidin
ve eþinizle baþbaþa verip, bir karara varýn" dedi.
"Ýçimizden sadece birimizi davet edebilirsiniz evinize.
Hangimizi davet etmek istediðinize karar verin,
sonra gelin, kararýnýzý bize bildirin."

Kadýn, Sevginin önerisini eþine anlattýðýnda, adam
sevinçten göklere fýrladý. "Aman ne güzel, ne güzel" dedi.
"Hangisini davet edeceðimizi bize býraktýklarýna göre,
biz de içlerinden Zenginliði davet ederiz ve
evimiz de bir anda zenginliðe kavuþmuþ olur."

Eþinin kararý, kadýnýn hiç de hoþuna gitmedi.
"Baþarýyý davet etsek, daha mantýklý bir karar vermiþ
olmaz mýyýz, kocacýðým?" dedi.

Kayýnvalidesiyle, kayýnpederinin bu konuþmasýna,
içerideki odada bulunan gelinleri de kulak misafiri
olmuþtu. Koþarak içeri girdi ve o da kendi önerisini söyledi.
"En doðru karar, Sevgiyi davet etmek deðil midir?" dedi. "Düþünsenize, evimiz bir anda sevgiye kavuþacak."

Gelinin bu önerisi, kayýnpederin de, kayýnvalidenin de
çok hoþlarýna gitti. "Tamam, en doðru karar bu olacak"
dediler. Sevgiyi davet edelim..."

Kadýn kapýyý açtý ve üç yaþlýya birden sordu; "Ýçinizde hanginiz
Sevgi? Onu davet etmeye karar verdik. Lütfen buyursun..."

Sevgi ayaða kalktý, eve doðru yürümeye baþladý.
Arkadaþlarý da ayaða kalktýlar ve Sevginin arkasýndan,
onlar da eve doðru yürümeye baþladýlar. Kadýn, büyük bir
þaþkýnlýk ve heyecan içinde, Zenginlikle Baþarýya sordu:
"Siz niçin geliyorsunuz? Ben yalnýz Sevgiyi davet etmiþtim."

Kadýnýn bu sorusuna, üç yaþlý birlikte yanýt verdiler:
"Eðer içimizden yalnýz Zenginliði ya da Baþarýyý
davet etmiþ olsaydýnýz, davet edilmeyen ikimiz dýþarýda
bekleyecektik. Fakat siz Sevgiyi davet ettiniz. Bu durumda
üçümüz birden gelmek zorundayýz evinize."

Ve kadýnýn "Niçin?" diye sormasýný beklemeden,
Zenginlik ve Baþarý sözlerini þöyle sürdürdüler:
"Çünkü Sevginin olduðu her yerde, biz Zenginlik
ve Baþarý da her zaman, onun yanýnda oluruz.

 

   Yorumlar

 
Efendimizin Hayati izle


Dilber Dudaðý


Biri Gelecek Ve Tam KaLbimDen VuraCak BeNi


2012 þýk mini etek modelleri


3DCrafter 9.1


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe