..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Agir abi Sözleri
  Ask Sözleri
  Aska DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadin Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Sifali Bitkiler
  Siirler
  Sohbet odalari
  Son dakika haberleri
  Taki Tasarim
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El isleri
  iletisim
 

         sitemap

 Bir Dost - Can DünDaR

Bir Dost - Can DünDaR - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3753
islami sohbet

Saate bakmaksýzýn kapýsýný çalabileceði bir dostu olmalý insanýn...
 "Nereden çýktýn bu vakitte" dememeli, bir gece yarýsý telaþla yataktan fýrladýðýnda;
"Gözünün dilini" bilmeli; dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalý...
Arka bahçede varlýðýný sezdirmeden, mütemadiyen dikilen vefalý bir aðaç gibi köklenmeli hayatýnda; sen, her daim onun orada durduðunu hissetmelisin. ihtiyaç duyduðunda gidip müþfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarýna saklanabilmelisin.
Kucaklamalý seni güvenli kollarý,
...dallarý bitkin baþýna omuz, yapraklarý kanayan ruhuna merhem olmalý...
En mahrem sýrlarýný verebilmeli, en derin yaralarýný açýp gösterebilmelisin; gölgesinde serinlemelisin sorgusuz sualsiz...
Onca dalkavuk arasýnda bir tek o, sözünü eðip bükmeden söylemeli, yanlýþ anlaþýlmayacaðýný bilmeli.
Alkýþlandýðýnda deðil sadece, asýl yuhalandýðýnda yanýnda durup koluna girebilmeli.
Övmeli alem içinde, baþ baþayken sövmeli ve sen öyle güvenmelisin ki ona, övdüðünde de sövdüðünde de bunun iyilikten olduðunu bilmelisin, "hak ettim" diyebilmelisin.
Teklifsiz kefili olmalý hatalarýnýn; günahlarýnýn yegane þahidi...
Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sýrdaþ...
Gözbebekleri bulutlandýðýnda yaklaþan fýrtýnayý sezebilmelisin.
Ve sen aðladýðýnda, onun gözünden gelmeli yaþ...

 

 

Böyle bir dostum var benim.
Pek sýk görmesem de hep yanýmda olduðunu bildiðim, yalansýz riyasýz dertleþebildiðim.
Kuþaðýmýn en iyisiydi hilafsýz...
Beraber okuduk, birlikte koþtuk son 20 yýlýn amansýz parkurunu...
Katýlasýya aðladýk, doyasýya güldük yol boyu... Ekmeðimizi ve acýlarýmýzý bölüþtük. Çocuklar doðurduk, büyükler gömdük.
Sonunda yara bere içinde oraya buraya savrulduk.
Buluþtuk geçenlerde...
Bitaptý; kayan bir yýldýz kadar ýþýltýlý, bir o kadar yorgun:
"- N'apýyorsun" diye sordum.
"- Seyrediyorum" dedi; "çaresizce, öfkeyle, þaþkýnlýkla ama sadece seyrediyorum".
Seyrettiði; kuþaðýmýzýn en kötülerinin, pespayelik yarýþýnda ipi ilk göðüsleyenlerin zirveye hak kazanmalarýndaki akýl almaz gariplikti.
Ýyiliðin ve ustalýðýn bu kadar eziyet gördüðü, kötülüðün ve yeteneksizliðin bunca ödüllendirildiði bir baþka coðrafya var mýydý acaba?
Okuldaki ideallerimizden, gençlik coþkumuzdan söz ettik bir süre; tozlu raftaki bir kitabý yýllar sonra merakla karýþtýrýr gibi...
Ülkemizin kaderini deðiþtirmeye azimliydik mezun olurken; lakin karanlýðýný boðmaya yemin ettiðimiz ülke, karanlýðýna boðmuþtu bizi...
Pazarda görsek tezgahýndan meyve almayacaðýmýz adamlarýn cenderesinde bir ömür geçirmiþ, tünelden çýkýþ sandýðýmýz ýþýðýn, üstümüze gelen kamyonun farý olduðunu çok geç fark etmiþtik.
Velhasýlý ne sevebilmiþ, ne terk edebilmiþtik.
Krizde geçmiþti bütün gençliðimiz; ve þimdi çocuklarýmýza tek devredebildiðimiz, çok daha aðýrlaþmýþ bir kriz...
"- Ýþte" diye iç geçirdi kadim dostum, "...bunlarý seyrediyorum bir kenardan sessizce..."


Ýþte en çok da böyle zamanlarda bir dostu olmalý insanýn...
Yýllarca ayný ip üstünde çalýþmýþ, cesaretle ihanet arasýnda gidip gelen bir salýncaðýn sýnavýnda birbiriyle kaynaþmýþ iki trapezci gibi güvenle kenetlenmeli elleri...
"Parkurun bütün zorluðuna raðmen dostluðumuzu koruyabildik, acýlarý birlikte göðüsleyebildik ya; yenildik sayýlmayýz" diyebilmeli...
Issýzlýðýn, yalnýzlýðýn en koyulaþtýðý anda, küçücük bir kaðýda yazdýðýmýz kýsa, ama ümitvar bir yazýyý, yüreðe benzer bir taþa baðlayýp birbirimizin camýndan içeri atabilmeliyiz:
"Bunu da aþacaðýz!
Ýmza: Bir dost!.."Can Dündar

 

...    Yorumlar

 
Erkek Dediðin þiiri


Hazýr Dini Yeni YýL KutLama MesajLarý


Esad Aydoðan - Yakma Ya Rabbi dinle


ResimLi þiirLer - Hayat


Resimli þiirLer - Dayan be Yüreðim


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe