..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Gitme demem

Gitme demem þiirleri - Gitme demem yazilari - Gitme demem sözleri - en güzel aþk þiirleri - romantik aþk yazilari Gitme demem - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3331
islami sohbet

Gitme, koca þehirde yapayalnýzlýk kalmak istemiyorum. Gidersen,

sensizliðin içinde hangi duvar avutabilir beni ? Býrakma beni

karanlýklara. Alýþkýn deðilim sabahlarý sensiz uyanmaya. Gitme

umudum. Uçurumlardan esen rüzgarlarda tek baþýma býrakma beni.

Acýya kanattýðým umutlarýmý toprakta ezip gitme. Düþ yorgunu

gecelerde her sokakta seni aramak acýtýr yüreðimi.Her köþede

sensizliðe aðýtlar yakmak sonum olur ömrümün. Dur gitme.

Ýçimdeki çocuðun aðlayacak hali kalmadý. Gidersen, uykulara

dalýp unutacaðým mý sanýyorsun o gözlerini ? Sorarým sana ;

kolay mý tahta beþiklerde hasretini uyutmak ?

Yýllarca cebimde biriktirdiðim gözyaþlarýmý sende kurutmuþken

gitme. Simsiyah bulutlar çöreklenmesin üzerime. Baharýn koynunda

uyanýrken gözlerimi karanlýklara kapatmayayým. Gitme ince sýzým.

Uzak daðlarýna yüreðimi sürüp sana koþmak isterdim ama sýrtým

kanlý ve yüreðim yaralý. Buðulu camlarda býraktýðým düþ

mavisi umutlarýmý yetim býrakma. Sürgün misali yalnýzlýðýnda

soðuk prangalarý sýrdaþ bilmek istemiyorum. Yitik bir yüreðin

baharlarýnda açmýþ dikenleri serme ellerime..Batarsa kanar, kanarsa

yaþayamaz yüreðim. Gitme. Ardýndan bakakalmasýn gözlerim tozlu

yollara. Ýsyanlara bürünmesin gülen yüzüm. Ne olur gitme

alýnyazým.

Acýlarýmý tütünle sarýp bir sigara dumanýnda çekerken içime,

gitme. Dayanamaz bu can gidiþine. Rýhtýmlara her gece gözyaþýmý

boþalttýrma beni. Ezik yüreðimi karlarýn üzerine serme. Sana

koþan ayaklarýmda hüznün kirli denizlerine sokma beni. Mavilerin

arasýnda kaybolur giderim. Umutlarýmý alýp gitme gül yüreklim...

Hangi denize sýðdýrabilirim ki sensizliðin acýlarýný .Hangi

ilaç dindirir sensizliðin sancýlarýný. Bu dert içimde kabuk

baðlar..Solmak istemiyorum kýrýk aynalarýn suretinde.Hazanlar girer

gelinciklerin gülümsediði bahçelere. Göðümden tüm göçmen

kuþlar kanatlanýr ucsuz bucaksýz diyarlara. Dur gitme. Yalýnayak

sahillerde gezinmeyeyim. Ellerim dikenlerde avunmasýn. Gidiþinle

yüreðimi yaralarda býrakma ne olur...

Þiirlerim kederimle, yüreðim gidiþinle aðlamasýn. Gülen

gözlerime hicranlar inmesin. Bereketin ýslattýðý topraðýma siyah

bulutlar çöreklenmesin. Uçurumlar büyümesin duvarlarda.

Pencerelerde kalmasýn ýslak gözlerim. Yorgun düþmesin ayaklarým.

Gitme iki gözüm. Býrakma beni tek baþýma firkatinde.Düþ fakiri

olarak gezinmek istemiyorum þehrin ölüm kokan sessizliðinde.Ne olur

gitme sevdiðim...

Uyandýrma beni ayrýlýklarýnla. Gitme diyen dudaklarým senden sonra

kanamasýn. Üþümesin senin sevginle gülümseyen gönül bahçem.

Acýlarýmý unutmuþken sancýnýn kavrulduðu ateþlerde ýsýtma

beni. Benek benek açan çiçeklerim mevsimsiz solmasýn.Saçlarýna

düþen yýldýzlar göðsüme ayrýlýðýnýn hançerini

sokmasýn.Gitme canýmdaki son can...

Senin gözlerinden, senin yüreðinden baþka bir sýðýnaðým yok

sevdiðim.. Gitme ne olur.Yetim kalmasýn yüreðim.

.............................. .........

" Karanlýklarýma bir avuç güneþin yetiyordu meðerse herþeyin

yalanmýþ. Bir Kasým günü ait olduðun kollara geri döndün. Bir

nefes sanmýþtým seni lakin býçaðýn en keskin yerinde

kanattýðýn yüreðimi farkededim. Bilseydim gözlerinin yalan

olduðunu, bilseydim gözyaþlarýnnda baharlarýmýn solduðunu.

Þimdi yüreðimin tozlu raflarýnda " yalnýzlýða " gömdüm seni.

Gittin demiyorum sana çünkü sen bana hiç gelmemiþtin ki ." bu

senin sözün.........

 

   Yorumlar

 
Dinlemeden cevap vermek


Kurban Etinin Taksimi


ResimLi SiirLer - SuS ße Yüreðim


Bir YaLanLa AvunaCak KaLbiMiz - ÝcLaL AydýN


desenli batik elbise modeli


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe