..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Kýrmýzý Çay

Kýrmýzý Çay - Kýrmýzý çay ve Saðlýk - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4386
islami sohbet
(Red Tea , Keemun Tea veya Hong Chai )

Bu çay Ýngilizceye çoðunlukla “siyah çay” olarak tercüme edilmekle birlikte gerçekte adý Çin kýrmýzý çayý’dýr. Bu genelde küçük bir karýþýklýða neden olur. Ayrýca, Güney Afrika orijinli Aspalathus linearis bitkisinde elde edilen, bitkisel Rooibos kýrmýzý çayý (Rooibos red tea) ile isim benzerliði dýþýnda bir ilgisi yoktur. Çin kýrmýzý çayý tamamen okside olmuþ çay (Camellia sinensis var. sinensis) yapraklarýdýr. Kýrmýzý  çay, bazý Asya ülkelerindeki en yaygýn Çin çaylarý sýnýfýný oluþturur.

Genel olarak kýrmýzý çaylar Çin’de; sade, tatlý, tütsülenmiþ ve baharat katkýlý olarak üretilir. Bu çay klasik orthodoks siyah çay iþleme yöntemi ile üretilir ancak son aþamada kurutma yerine yapraklar kavrulur. Elle üretimi yapýlan bir çay türüdür. Üretim aþamalarý geleneksel olarak kabul edilmiþ yöntemlerle ve çay yapýcýlarýnýn gözetiminde gerçekleþtirilir.

Tam okside olmuþ çaylar arasýnda olan kýrmýzý çay, orthodoks yöntem içerisinde dört aþama vardýr;

  • Soldurma(doðal soldurma yaklaþýk olarak 14 saat süreyle),
  • kývýrma
  • oksidasyon (yaklaþýk olarak klasik siyah çayýn üretimindeki sürenin 2 katý)
  • kavrulma, ve son olarak bir çay kavurucusunda elle karýþtýrýlarak okside olmuþ yapraklarýn renkleri koyulaþana kadar kavrulur. Bu yöntem ile üretilen kýrmýzý çaylar için yaprak olgunluðu arttýkça, demin kýrmýzýlýðý da artar.

Üretilen kýrmýzý çaylar, geleneksel olarak Çin’de Gong Fu demleme metoduyla demlenirler ki bu metotta, 1/5veya 1/6 oranýnda çay/su kullanýlarak 100 oC’de ki suda 10 dakika süreyle demlenmesi yaygýn bir uygulamadýr

style="FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 10pt">Çin efsanelerinde kýrmýzý çayýn 16. veya 17. yüz yýlda Çin’in Fujian eyaletinin Wuyi Shan ilinde ilk kez üretildiði anlatýlmaktadýr. Efsanede anlatýldýðýna göre, içinde yeni hasat edilmiþ çaylarýn bulunduðu çay iþlemek ve depolamak için kullanýlan bir depoya bir gün bölgeden geçmekte olan küçük bir askeri birlik uðrar ve burada bir gece kalmaya karar verir ler. Ancak taze çay yapraklarýný da yatak olarak kullanýrlar. Sonraki sabah askerlerin ayrýlmasýnýn ardýndan, depoya gelen çiftçi ailesi siyah çay üretmek için hasat etmiþ olduklarý taze çay yapraklarýnýn büyük ölçüde hasara uðradýðýný görür. Çiftçi ailesi bu çaylarý alýþýlmýþ tarzdan farklý olarak iþlemek üzere çay odunu ateþi üzerinde soldurup (tütsülemek amacýyla), kývýrdýktan sonra kavurur. Bu üretim tarzýna da Wuyi Bohea adý verilmiþtir. Bu özel çaylarýný bölge pazarýnda satýþa sunmuþsa da halk tarafýndan raðbet görmez. Sonraki yýl, batý ülkeleri ile ticaret yapan Çinli tüccarlarýn talebi üzerine bölgede kýrmýzý çay üretimi yaygýnlaþýr ve kaynaklar kýrmýzý çayýn, siyah çaydan daha önce Çin’in ihraç ettiði ilk çay olduðunu yazmaktadýr.

Likör ve Aroma Özellikleri

Kýrmýzý çaylar, koyu kahverengi ve koyu kýrmýzý renkli liköre sahip olup, üretim tazýna baðlý olarak güçlü aromalýdýr. Diðer çaylarda olduðu gibi aromasýnýn gücü azalmaz, batýlý bir çok insan bu çaylarý süt, bal ve limon gibi ekstra aromalarla harmanlamayý tercih eder.
style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; FONT-WEIGHT: bold">Kýrmýzý çay ve  Saðlýk

1- Baðýrsak florasýný düzenler.

2- Diüretiktir.

3- Baðýþýklýk sisteminin harekete geçmesine yardým eder.

4- Osteoporosis, halitosis ve diþ çürümelerini önler.

5-Çeþitli formlarda hazýrlanan kýrmýzý çaylar, chronic gastroenteritis, dyspepsia, nephritis, urinary lithiasis gibi hastalýklara karþý insaný dirençli kýlar.

<TD style="VERTICAL-ALIGN:

 

...  

Yeþil çaylarla karþýlaþtýrýldýðýnda polifenol içerikleri azdýr ancak, kafein ve theanin’ce zengindirler. Sýcak olarak içilmeleri tavsiye edilir. Geleneksel Çin týbbý, uzun bir yaþam ve vücut gücünün korunmasý için kýrmýzý çayý önermektedir.

Kamil Engin Ýslamoðlu
Ziraat Mühendisi
  Yorumlar

 
Damar SözLer - AþK , Ateþin MuMu Erittiði Gibi


Kurtlar Vadisi Pusu 93. Bölümde Abdülhey, Ýskender'i Kurtardý


Ali Kýnýk - Hadi Unutsun 2011


Güvenmeyin Þunlara


HazýR MesajLaR - MevLid KandiLi KutlamaSý


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe