..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Mevsimlere Göre Giyim Trendleri

Mevsimlere Göre Giyim Trendleri - - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3642
islami sohbet

Mevsimler
Moda dünyasýnda mevsimler yavaþ yavaþ üçe Ýnmekte; ilkbahar, yaz ve üçüncü olarak da sonbahar, kýþ olmaktadýr. Ýlkbaharla Sonbaharda aþaðý yukarý ayný kýyafetler giyilir. Yaz ile kýþ ise birbirinden çok farklýdýr. Yaz tatil mevsimidir ve kýþtan en önce buradan ayrýlýr. Öte yandan kýþ, kalýn ve aðýr giyinmeyi gerektirir. Bu nedenlerdendir ki asýl elbise yaptýrma mevsimi Ýlkbaharla sonbahardýr.

ÇORAPLAR:
Çoraplar naylon ülkesine dahildir. Ýyi kaliteli olmalarýný belirtmek gereksizdir. Renk tonu koyu olan çoraplar ince gösterir. Gece ve gündüz giyilecek çoraplar arasýnda incelik bakýmýndan hafif bir fark vardýr.

ÞALLAR: Bir çeþit omuz atkýsý olan þallar iki amaçla kullanýlýr. Bir dekolte elbiseler giydiðiniz zaman omuzlarýnýzý örtmesi için, Ýkincisi, sokaða çýkacaðýnýz zaman kýyafetinizin yeter derecede kapalý olmadýðýný hissettiðiniz zaman kýsa bir ceket yerine kullanmak ve elbisenize bir sokak kýyafeti þekli vermek için. Þalýnýzý zarif bir þekilde kullanmayý baþarýrsanýz, yürüyüþünüze fevkalâde zerafet kazandýrmýþ olursunuz. Fakat bir ebise üzerinde rastgele sarkan bir þal kadar çirkin görünen bir þey az bulunur. Þallar ya elbise ile ayný renkte ve ayný kumaþtan veya elbisenin gerek rengi, gerekse kumaþýnýn tam zýddý olan bir malzemeden yapýlabilir.
christian dior giyimi
TARTAN:
Kareli veya yünlü kumaþlarýn bir adý da tartandýr. Her mevsim ve her biçimde giyilebilen bu kumaþlar kadýna genç bir görünüþ verir. Özellikle kullanýldýðý yer etekliktir. Fakat Cantazi modellere kaçmamak þartý ile roplarda da kullanýlabilir.
AÐIRLIK NOKTASI:
Bir elbisenin aðýrlýk noktasý derken, en çok dikkati çekmesini istediðiniz yönünü kastediyorum. Bir kadýn vücudunun en çok hangi noktasýnýn güzel olduðu kanýsýnda ise elbisenin de o kýsmýný daha göz alýcý duruma getirmek ister ve böyle modeller seçer. Tabi güzelliklerinizi giydiðiniz kýyafetle daha göze çarpýcý duruma getirmek, elbisenizin aðýrlýk noktasýný burada toplamak elbette doðru ve haklý bir þeydir. Modanýn asýl temeli de, kadýnýn en güzel yönlerini ortaya çýkarmaktýr.
Elleriniz çok güzelse, elbisenizin kolunu yalnýz bilek kemiðine kadar getiriniz.
KAMUFLAJ:
Kamuflaj, saklamak, örtmek demektir. Havva ile Adem zamanýndan beri kadýnlar kusurlu yönlerini gizlemek, örtmek ve en iyi yönlerini meydanda býrakmak için binbir türlü dikiþ hilesine baþvurmuþlardýr. Böyle yaptýklarýna da iyi etmiþlerdir.Dikiþ sanatýnýn esasý vücudun en güzel yerlerini meydana koymak olduðu gibi, ayný zamanda kusurlu yönleri de ustalýkla gizlemektir. Dünyada mükemmellik ve kusursuzluk çok ender raslanan bir þey olduðu için her kadýn kamuflaj hilelerine baþvurmak zorundadýr. Bir tezin asýl ustalýðý iþte bu noktada kendini gösterir.
ÞEMSÝYELER:
Aslýnda bir iþe yarasýn diye icad edilmiþ olan þemsiyeler zamanýmýzda daha çok aksesuar olarak kullanýlýyor.
Gerçekten þýk bir aksesuar olmasý için þemsiyenin cicili bicili süslü püslü cinsten olmamasý gerektir. Öte yandan çanta, eldiven vesair gibi öteki aksesuarlarýnýzla da ahenk kurmasý gerekir. Tek bir þemsiye, fakat onun üzerine geçirilecek birkaç kýlýfý olmak en iyisidir. Böylece elbiselerinize renk bakýmýndan kolayca uydurmak mümkündür.
YELEKLER:
Tayyörle birlikte buluz giymek Ýstemezseniz, yelek kullanmak suretiyle giyiminizde hem rahat, hem zarif bir deðiþiklik yapmýþ olursunuz. Böylece hem tayyörünüze bir renk çeþnisi Katmýþ, hem de ceketinizin düðmelerini rahatlýkla açabilmek takanýný bulmuþ olursunuz.
Gerek ipekten, gerekse yünlüden yapýlmýþ açýk renk bir yelek, koyu renk bir tayyörle giyildðii zaman kýyafetinizde bir aydýnlýk bir neþe havasý yaratýr.

 

 

...    Yorumlar

 
2012 þýk mini etek modelleri


Hasan DURSUN - Medine Ýncisi 2011


Aþk Ýki KiþLikTiR - AtaoL BehramoðLu


Cepten Sohbet


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan Ayin 21. Gunu - 21 Agustos 2011


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe