..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Siirler
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þifalý Bitkiler
  iletisim
 

         sitemap

 Golaks Kalite Yönetim Sistemi 6.06.1006.2506.0

golaks kalite yönetim - Golaks Kalite Yönetim Sistemi 6.06.1006.2506.0 - Golaks Kalite Yönetim Sistemi 6.06.1006.2506.0 download, Golaks Kalite Yönetim Sistemi 6.06.1006.2506.0 full download, Golaks Kalite Yönetim Sistemi 6.06.1006.2506.0 full indir, Golaks Kalite Yönetim Sistemi 6.06.1006.2506.0 indir - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3328
islami sohbet

Üreticiden : Golaks Kalite Yönetim Sistemi Windows iþletim sistemleri üzerinde çalýþabilmekte ve Server maliyeti getirmemektedir. Mevcut kalite sisteminizdeki tüm dökümanlar ve faaliyetlere ait verilerinizi Kalite Sistemine pratik ve hýzlý bir biçimde adaptasyonunu saðlayabilirsiniz.

ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, SA 8000, EN ISO/IEC 17025, ISO 17799, ISO/TS 16949, VDA, ISO 13485 vb. kalite belgelerine sahip ya da bu belgeleri almak isteyen þirketlerin kalite dokümanlarýnýn elektronik ortamda yönetimini saðlayan modüldür. Kalite takip modülü tüm dokümantasyonlarý elektronik ortamda izlemenizi ve revize etmenizi de saðlamaktadýr. Bu modül içerisinde dokuman oluþturma, revizyon ve arþiv iþlemlerini yapabilmenizin yaný sýra kalite dokümanlarýnýzý sýnýflandýrabilir ve departmanlara göre gruplandýrabilirsiniz. Bu da aranýlan tüm evraklara kolay ve çabuk ulaþmanýzý saðlayacaktýr. Ayrýca kontrollü dokuman daðýtýmý yapabilir, istenilen dokumanlar için deðiþtirilememe, kopyalanamama ve yazýcý çýktýsýnýn alýnamamasý þeklinde kýsýtlamalar getirilebilir, farklý kullanýcý gruplarý oluþturarak ta bu kullanýcý gruplarýnýn hangi dokümanlara giriþ izni olup, olmadýðýný belirleyebilir ve bu sayede tüm dokümanlarýn güvenliðini en üst düzeye taþýyabilirsiniz.

Yeni dökuman ve revizyon talebinde bulunabilir, talepte bulunulan dokümanlarýn takibini yapabilir, yeni dokuman yayýnlandýðýnda, ilgili kiþilerin onayýna sunabilir ve sonuçlarýný takip edebilirsiniz. Ayrýca yayýnlanan veya revize edilen dokumanlar için ilgili kiþilere mesaj gönderebilir ve bu kiþilerin görüþlerini alabilirsiniz.

Dokuman yönetimi modülünde; dosya arþivini, kalite dokuman arþivini ve revizyon arþivini ayrý ayrý takip edebilir, arþivdeki dokümanlarýn nerede saklandýklarýný, ne zaman imha edileceklerini, imha þekillerini ve bu dokümanlarýn ayrýntýlý raporlamalarýný yapabilirsiniz.

Tüm kalite dokümanlarýna, kategorize edilmiþ biçimde kolaylýkla ulaþabilir, ulaþtýðýnýz dokümanlarýn içeriðini okuyabilir ayný zamanda bu dokümanlarýn ek formlarýný, baðlantýlý dokümanlarýný ve revizyon geçmiþini inceleyebilirsiniz.

Kayýtlý dokümanlarýn içerisinden arama yapabilir ve bulunan dokümanlarý ekranda görüntüleyebilirsiniz. Mevcut tüm dokuman kayýtlarýný yapýlan sabit raporlamalara baðlý kalmayýp Word, Excel, txt, html, xml gibi farklý formatlara da dönüþtürerek istediðiniz þekilde raporlama yapabilirsiniz.

Dokuman yönetimi modülü sayesinde, dokümanlarý elektronik ortama taþýyarak kaðýt israfýný ortadan kaldýrabilir ve de kullanýcýlarýn dokümanlara daha kolay eriþimini saðlayarak firma içerisinde dokümanlarýn daha etkin kullanýmýný saðlayabilirsiniz.

indir

 

...    Yorumlar

 
Kurtlar Vadisi Pusu 156.Bölüm Fragmaný


JanJanLý Sözler


Gözlerim beni deþifre ediyor senden uzakta


Mircte resimleri


2013 Avize ModeLLeri


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe