..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Ramazan Hikayeleri - Huzura Oruçlu Gitmek

Ramazan Hikayeleri - Huzura Oruçlu Gitmek - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

2828
islami sohbet

Ramazan ayýnýn ilk günlerindeydi. Bir gece oturduðu evden dýþarýya çýkan Nasuhi Efendi, dergahýn bahçesinde dolaþýyordu. Onun bahçede dolaþtýðýný gören hanýmý, bahçeye çýkarak yanýna yaklaþtý ve

 

"Muhterem Efendim! Bu gece vakti bu bahçede niçin gezinip durursunuz?" diye sordu.

O da;

 

"Allah Teala bilir ama bu bayramý burada geçireceðiz.

Þimdiden kendime yer hazýrlýyorum." buyurdu.

Hanýmý bunu iþitince üzüldü;

 

"Niçin böyle söyleyip yüreðimizi yakýyorsunuz." dedi.

 

Nasuhi hazretleri;

 

"Takdir-i Ýlahi böyledir." cevabýný verdi.

 

Aradan günler geçti. Ramazan-ý Þerif ayýnýn orta sýna geldiðinde, sevenlerini etrafýna toplayýp, yerine oðlu Alaed din Efendiyi halife tayin etti ve vasiyetini bildirdi.

Muhammed Nasuhi Hazretlerinin talebelerinden Þami Ahmed Efendi, vefat edeceði gün hocasýný ziyaret etti. Muhammed Nasuhý Efendinin hastalýðý iyice artmýþtý.

Þami Ahmed Efendi ona;

 

"Efendim biraz az oruç tutup ilaç kullanýrsanýz rahatsýzlýðýnýz iyileþebilir." deyince,

 

Nasuhi Efendi;

 

"Oðlum! Cenab-ý Hakk'ýn inayetiyle otuz senedir farzlarý deðil nafileleri dahi noksan yapmadým. Ýnþallah bu gece dergah-ý izzete oruçlu giderim." buyurdu.

 

Muhammed Nasuhi hazretleri vefat ettikleri gün ikindi namazýndan sonra hizmetinde olan derviþlere;

 

"Bu gece Cüneyt-i Baðdadi, Abdülkadir-i Geylaný, Molla Hünkar Celaleddýn, Maruf-i Kerhý, Seyyid Yahya Þirvan, Sultan Þaban-ý Veli ve Hocam Ali Atvel hazretleri teþrif buyuracaklardýr. Onlara hizmette kusur etmeyin.

 

"Ýftar vaktinde Derviþ Ýbrahim, Nasuhý hazretlerinin yanýndan odanýn kapýsýna varýp iki lokma ekmek yedi. Üçüncü lokmayý yerken Nasuhi hazretleri bir defa;

 

"Hu" diye seslendi.

 

Derviþ Ýbrahim ekmeði býrakýp içeri girerken tekrar; "Hu" diye Allah Teala'nýn ismini zikredip ruhunu teslim etti

 

   Yorumlar

 
Kurtlar Vadisi Pusu 144. Bölüm Özeti Ve Fragmaný


Alýnyazýmsýn , Daha Doðrusu Alýn Yazýmýn Tek Okunaklý Yerisin


2013 ResimLi SiirLer - unutmadým unutamam


pembeli iðne oyasý havlu kenarý örnekleri


Cýma'nýn Hürmetine


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe