..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 KaRa DuTuN HikayeSi

KaRa DuTuN HikayeSi - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

3494
islami sohbet

   KaraDut'un HikaYesi 
Bir zamanlar birbirlerine aþýk iki genç vardý. Kýzýn adý Tispe, delikanlýnýn ki ise Piremus idi. Bunlar yanyana evlerde otururlardý. Birlikte büyüdüler ve çocukluklarýndan beri birbirlerine karþý ask beslerlerdi. Fakat aileleri görüþmelerini istemezler, birbirlerine uygun olmadýklarýný düþünürlerdi. Oysa onlar birbirlerini ölesiye seviyorlardý. Ýki evin arasýnda gizli bir çatlak vardý aileleri bunu bilmezler onlarda geceleri burda bulusur o aradan birbirlerine seslerini duyurur aþklarýný dile getirirlerdi.

Bir gece ormandaki aðacýn altýnda buluþmaya karar verdiler. Tispe aðaca Piremus dan önce varmýþtý. Gittiðinde avýný yeni yemiþ aðzýndan kanlar akan kocaman bir aslanla karþý karþýya geldi. Korkarak bi maðaraya doðru koþmaya baþladý. Farkýnda olmadan yolda boynundaki eþarbýný düþürmüþtü.

O sýrada Piremus geldi gördükleri karþýsýnda donup kalmýþtý. Kocaman aslan aðzýnda kanlarla birlikte biricik sevgilisi Tispe nin esarpýný parçalýyordu. O an aklýna gelen ilk ve tek þey aslanýn Tispe yi öldürerek yediðiydi. Tispe siz yaþayamazdý. Aklýndan geçen sadece aþký uðruna canýna kýymaktý. Belinden hançerini çýkardý ve göðsüne sapladý. Kanlar içinde cansýz bedeni yere düþtü.

Tispe ise korkusunu bir kenara atýp bir an önce aþkýný görmek için maðaradan çýkmaya karar vermiþti. Aðacýn altýna geldiðinde o korkunç sahneyle yüzleþti. Piremus un cansýz vucudu yerdeydi ve elinde Tispe nin düsürdüðü eþarpýný tutuyordu. Ýlk önce genç kýz olanlar karþýsýnda aðlamaktan hiçbir þeyi anlayamamýþtý. Ama esarpý ve uzaklaþan aslaný görünce anladý. Bir an ve maðarada düþündüðü o korkunç þey baþýna gelmisti. Ve onun öldüðünü düþünen Piremus aský uðruna canýna kýymýþtý.

Tispe bir an bile düþünnmeden hançeri aldý ve göðsüne götürdü. Onlarýn aþký ölesiye bir aþktý ölüm bile onlarý ayýramazdý. Eðer Piremus aþký uðruna ölümü göze aldýysa o da hiç çekinmeden canýna kýyabilirdi ve hançeri sapladý. Birden vücudu Piremusun bendeninin üstüne yýðýldý.

O anda tanrýlar bu yüce aþký ölümsüzlestirmek istediler ve bu ciftin üstünde duran agacý bunlarýn askýna adadýlar. Piremusun kanýný bu aðacýn meyvelerine, Tispenin gözyaslarýný ise aðacýn yapraklarýna verdiler. O günden beri kara dut aðacýnýn meyvesinin çýkmayan lekesini, (Piremusun kan lekesini), dut aðacýnýn yapraklarý, (Tispenin gözyaslarý) temizler.....

Bilirmisiniz dut agacýnýn meyvesinin lekesi çýkmaz ama elinize aðacýn yapraðýný alýr ovuþturursanýz lekenin gittiðini göreceksiniz.

 

   Yorumlar

 
CemaL Kuru - GeLsene


2013 ÞiirLer - YaLNýZLýK..


Swatch 2012 Sevgililer Günü


Damar SözLer - En Çok Susan AcýLarýn Dehþeti döküLür GözLere


Yanýldým


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe