..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Diziden Sonra Daha Meþhur Oldum

Diziden Sonra Daha Meþhur Oldum , Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin sevilen karakteri Balýkçý Hikmet yani Orhan Alkaya, diziden sonra meþhur oldu - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3085
islami sohbet

Haber: Diziden Sonra Daha Meþhur Oldum

Orhan Alkaya, Akþam gazetesindeki röportajýnda Oyunculuktan büyük tat aldýðýný söyledi:

Oyunculuk devam edecek mi?

Bilmiyorum ama uzun bir aradan sonra çok büyük tat aldým Oyunculuk yapmaktan. Hayat için baðlayýcý konuþmayý tercih etmiyorum. Çünkü bunu ne zaman yaptýysam hayat bana baþka türlü de olabileceðini gösterdi.

Diziden sonra neler deðiþti hayatýnýzda?

Daha meþhur biri oldum. Televizyonda popüler olan herkesin yaþadýðý þeyleri ben de yaþadým.

Balýkçý karakterinden dolayý sokakta baþýnýza ilginç þeyler geldi mi?

Bir okulda sosyoloji okutuyor olsaydým bir sömestri dizi hayatýna ayýrýrdým. Birçok enteresan þey yaþadým. Bu da çok normal, popüler kültürün sahasýnda bunlarýn hepsi vardýr. Hoþ anýlar da var elbette. Mesleðim olan Oyunculuðu epey bir aradan sonra yaptým ve bu karþýlýðý almak da hoþuma gitti.

Kýzýnýz ününüzden memnun mu? Yoksa sorun ediyor mu?

Onunla daha rahat hareket ediyor, her hafta sonu sinemaya gidiyorduk. Bunlarý artýk rahat yapamýyoruz çünkü kalabalýk yerlere artýk daha az girebiliyoruz. Onun tek sýkýntýsý babasýyla geçirdiði zamanýn azalmýþ olmasý. Benim de kýzýmla geçirdiðim zamanýn azalmýþ olmasý elbette. Onun dýþýnda þimdiye kadar bir memnuniyetsizlik belirtmedi.

Diziden sonra hayranlarýnýz artmýþ, evlilik teklifleri alýyormuþsunuz. Eþiniz bu duruma ne diyor?

Oluyor böyle þeyler. (Gülüyor)... Biz birbirimizi anlayan insanlar olduk. ve o yüzden bu kadar uzun süreli bir beraberliðimiz oldu. O da beni anlýyor, ben de onu. Karþýlýklý olarak içinde olduðumuz durumlarý her zaman maksimum dozda anladýk. O benim her þeyden önce en iyi arkadaþýmdýr.

'Yeter bu kadar Oyunculuk, sonunda kapýmýza dayanacak bu kadýnlar' demiyor mu?

Demiyor. O çok rasyonel bir insandýr. Her iþin kendi koþullamalarýnýn olduðunu bilir.

Peki, bunca ilgiden gönlünüzü çelen biri olursa?

O her zaman olur.

Hani erkekler ünü ve parayý bulunca eldekileri býrakýr derler ya...

Ben o standart erkekten kurtulmak için kýrk yýldýr çalýþýyorum. Kendimi erkek kimliðinin içerisine hapsetmemek için çok çok uzun zamandýr uðraþýyorum zaten.

Bu uðraþýlmasý gereken bir durum mu?

Tabii ki kadýn ve erkek kimlikleri çok tayin edici kimliklerdir. Ne kadar kendinizi sakýnýrsanýz sakýnýn bir yerde sizi bulur, yakalar. ve fark edersiniz ki aslýnda o içine sokulduðunuz cinsel kimliðin bir parçasýsýnýz. Ýþte asýl önemli olan onun o kötüleþtirici toplumsal kimliðin içerisinde sizi kolektif rol sahibi kýlan yanlarýndan kurtulmaya çalýþmaktýr. Ben çok uzun zamandýr bu çabanýn içindeyim.

 

...    Yorumlar

 
Diþ Saðlýðý için yapýlmasý gerekenler


Hürrem sultan küpeleri


Saç Renkleri


Ali Kýnýk & Tuncay Bayatlý - Bir Savaþçý Vedasý (2013)


Mircte resimleri


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe