..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 BABALAR GÜNÜ TARÝHÝ

BABALAR GÜNÜ TARÝHÝ - - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

2837
islami sohbet

Babalar Günü, pek çok ülkede her yýl Haziran ayýnýn üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gündür.Anneler Günü kadar eski olmasa da Babalar Günü'nün de bir geçmiþi vardýr. Bazý tarihçiler, Babalar Günü'nün Antik Roma'da bile kutlandýðýný belirtiyor. Bazý araþtýrmacýlar tarih belirtmezken Babalar Günü'nün Batý Virginia'da ortaya çýktýðýný savunuyor. Batý Virginia'da yaþayan John Dowdy'nin annesi öldükten sonra onun yerini alan babasý için böyle bir gün kutlanmasýný istediði söyleniyor. Annesinin ardýndan hayatýný çocuklarýna adayan babasý Beyaz Gazete William Smart'a özel bir gün armaðan etmek amacýyla bu fikri ortaya attýðýný belirtiyor.

Dodd, anneler günü kutlanýrken babalar gününün olmayýþýný büyük bir haksýzlýk olarak nitelendirmiþtir. Hemen babasýnýn doðum günü olan 5 Haziran'ýn babalar günü ilan edilmesi için çalýþmalara baþlamýþ ama bu çalýþmalar bir sonraki yýlýn 19 Mayýs'ýna kadar sürmüþtür.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane þehrinde kutlanmýþ daha sonra diðer eyaletlere yayýlmýþtýr. Ancak Babalar Günü resmi olarak 1924 yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Calvin Coolidge'in desteðiyle kutlanmýþtýr. 1966 yýlýnda ise o dönemin baþkaný Lyndon Johnson, her yýl haziran ayýnýn üçüncü pazarýnýn Babalar Günü olarak kutlanacaðýný açýklayan bir bildiri yayýmlamýþtýr.

Katoliklerin Babalar Günü'ne getirdikleri yorum ise diðerlerinden çok farklýdýr. Onlar bu kutlamayý dini açýdan ele alýp peygamberleri Hazreti Ýsa'nýn babasý anýsýna, Mart ayýnýn 19. gününü St. Joseph Günü adý altýnda babalarýna armaðan etmektedirler. Avrupa'da ise ilk defa 1954 yýlýnda Ýngiltere'de kutlanmýþ ayrýca bu geleneðin kýtada yayýlmasýna öncü olmuþtur.

 

   Yorumlar

 
sonbahar erkek modasý


Grup visaL - Affeyle Allah dinle


Unutma Ki ;


Borsa Gibiyim


Ýþte O Kadar ...


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe