..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Hac kuralarý çekildi

Hac kuralarý çekildi, sonuçlar bu akþam verilecek - Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bilgisayar ortamýnda Hac kura çekimini gerçekleþtirdi. Sonuçlar bu akþam saat 21.00'den sonra internetten duyurulacak - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3165
islami sohbet

Hac kuralarý çekildi, sonuçlar bu akþam verilecek

Sonuçlar saat 21.00'dan itibareninternetüzerinden duyurulacak

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu'ndaki çekiliþe katýlan vatandaþlar, büyük heyecan ile kurayý takip etti. Bazý adaylar salona küçük torunlarý ile geldi, bazýlarý kura baþlamadanönce dua etti, Yasin okudu.

DiyanetÝþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu'ndaki tören Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Diyanet Ýþleri Bakaný Mehmet Görmez, kura çekimi öncesinde yaptýðý konuþmada her yýl baþkanlýk konferans salonunda yaþanan bu heyecanýn, dalga dalga Türkiye'deki tüm il, ilçe, kasaba ve köylere kadar yayýldýðýný söyledi. Görmez, salondaki heyecanlý hacý adaylarýna, "Kurada isimleriniz ister çýksýn ister çýkmazýn, Allah sizin yüreklerinizden bu heyecaný eksik etmesin." diye seslendi. Hac ibadeti dýþýnda Müslümanlar arasýndaki tüm statü ve farklarý ortadan kaldýran baþka bir iman þöleni olmadýðýný vurgulayan Görmez, geçmiþ yýllarda Türkiye'den kutsal topraklara giden hacýlarýn sayýlarý ile ilgili istatistiki bilgi verdi. Özellikle son yýllarda Türkiye'de hac ve umre ibadetine ilginin büyük oranda arttýðýný vurgulayan Görmez, katsayýnýn uygulandýðý kura sistemi hakkýndahatýrlatmalarda bulundu.

Ziyaretleri sýrasýnda, hacca gitmek isteyen vatandaþlarýn, "Neden kura çekiyorsunuz? Ýlk baþvurandan baþlayarak hacca gönderin." þeklinde sitem ettiðini anlatan Görmez, "Bu sistemi uygularsak, bu sene ilk kez müracaat edenlere 15 yýl sona sýra gelecek." diye konuþtu. Uzun incelemeler sonucunda hakkaniyeti saðlamak için katsayýlý kura sistemine geçildiðini söyleyen Görmez, "Kiþi bugüne kadar 5 kez müracaat ettiyse ismi 25 kez, 4 kez müracaat ettiyse 16 kez, 3 kez müracaat ettiyse 9 kez, 2 kez müracaat ettiyse 4 kez, ilk kez müracaat ettiyse 1 kez kuraya girecek." dedi. Bu sayede daha önce müracaat edenlere öncelik tanýndýðýný kaydetti.

2011 yýlýnda ilk kezbilgisayarortamýnda baþvurularýn alýndýðýný hatýrlatan Görmez, bu kapsamda 220 bin vatandaþýn online baþvuruda bulunduðunu belirtti. Gelecek sene telefonla baþvurularýn alýnmasý için de hazýrlýklarýn devam ettiðini aktardý.

Hacca bir kez gitmiþ kiþilerin ikinci kez baþvuruda bulunmamasýný isteyen Görmez, "Herkes yaklaþýk 1 milyon vatandaþýmýzýn yüreðinde büyük bir hasretle bu imkaný beklediðini düþünsün. Yeniden kutsal topraklara gitme özlemini umre ile yerine getirsin." þeklinde konuþtu.

TOPLAM MÜRACAAT 963 BÝN 868

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel ise 2007 yýlýndan bu yana hacca gitmek için bekleyen 188 bin 579, 2008 yýlýndan bu yana 120 bin 763, 2009 yýlýndan bu yana 130 bin 232 ve 2010 yýlýndan bu yana ise 194 bin 961 kiþinin bulunduðunu söyledi. 2011 yýlýnda ilk kez kayýt yaptýranlarýn sayýsýnýn 329 bin 313 olduðunu kaydeden Yücel, "Kayýt yeniletmiþ ve ilk defa kayýt yaptýrmýþ kiþilerle birlikte toplam müracaat 963 bin 868 olarak gerçekleþti." dedi. Yücel, toplam müracaatýn 518 bin 883'ünü kadýnlarýn, 444 bin 985'ini ise erkeklerin oluþturduðunu belirtti. Yaþ ortalamasýnýn 56 olduðunu aktardý.

Müracaat edenler arasýnda, müracaat ettikleri tarih itibariyle en yaþlý hacý adayýnýn Þanlýurfa'dan 109 yaþýndaki Leyla Lahlan, en küçük adayýn ise Malatya'dan 1 ay 8 günlük Ayþe Güneþ olduðu bilgisini verdi.

Hac kesin kayýtlarýnýn 20 Haziran -1 Temmuz tarihlerinde gerçekleþeceðini belirten Yücel, dolmayan kontenjanlara kayýtlarýn ise 11-15 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacaðýný ifade etti. Yücel, sonuçlarýn saat 21.00'dan itibaren internet üzerinden de duyurulacaðýný aktardý.

Konuþmalarýn ardýndan, bilgisayar ortamýnda kura çekimleri yapýldý. Hacý adaylarý büyük bir dikkatle ekranlardan isimlerini görmeye çalýþtý. Bazý hacý adaylarýnýn göz yaþlarýný tutamadýðý görüldü. Torunu ile birlikte gelen bir hacý adayý 5 yýldýr beklediðini anlatarak, kutsal topraklara gitmeyi çok arzu ettiðini ifade etti. Ýsimlerin ekranda gören hacý adaylarý ise telefonla yakýnlarýna haber verdi. Basýn mensuplarýna mutluluklarýný dile getirdi.

 

...    Yorumlar

 
Kurtlar Vadisi Pusu 138.Yeni Bölüm Fragmaný izle


mToolbox 1.0.1


Dursun Ali Erzincanlý – Sen Yoktun


Milly 2012 Sonbahar Koleksiyonu


YanMayAn BiLMez - AþKa DaiR


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe