..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazir MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sarki SözLeri
  Siirler
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þifalý Bitkiler
  iletisim
 

         sitemap

 Aþkýn Beþ Mevsimi - Aþka Dair

Aþkýn Beþ Mevsimi - Aþka Dair, aþka dair yazýlar, duygusal yazýlar, aþk yazýlarý, sevgiliye mektuplar, aþk mektuplarý, sevgili, aþk, 5 mevsim - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4190
islami sohbet

Aþk hasret yalnýzlýk vuslat ve hüzün..

 Þeyh Galib meþhur mesnevisinde 'Hüsn'ü bulmak için yollara düþen 'Aþk'ý mumdan bir gemiye bindirerek ateþ denizinden geçirir.

 "Mumdan bir gemiyle ateþ denizini geçmek de ne ola ki?" diye yormayýn zihninizi. Bu akýlla kavranabilir bir keyfiyet deðildir. Ve bu öyle bir manzaradýr ki aklý gözünde olanlarda temaþa zevki dahi uyandýrmaz.

 Bu tür muammalarýn hakkýndan ancak gönül gelir. Öyle ya ateþi gülþene çevirmek için Ýbrahim Ýbrahim olmak içinse kainatý gönlün sorgusundan geçirmek gerek. Ýmkansýzýn peþine düþmek mekanýn ve zamanýn ötesinde bir hayatýn düþünü yormaya çalýþmak ve aklýn sýnýrlarýnýn ötesine taþmaya çalýþmak…

Gönül bu iþine akýl erer mi?

 Tarih sayfalarýna kaydedilmiþ ne kadar kahramanlýk öyküsü edebi metinler arasýnda ün yapmýþ ne kadar aþk masalý varsa aklýn ve eþya düzeninin ötesinde yaþanmýþ serüvenlerdir hepsi. Bu nedenledir ki kimin "evvel zaman içinde..." diye baþlayan bir öyküsü vardýr iþte o zamanýn ve mekanýn dýþýna taþabiliyor demektir.

 Aklý gözünde olanlar dedim ya iþte onlar her þeyi yanlýþ yerde aradýklarý gibi mevsimleri de takvimlerde ararlar. Ömrünü rakamlara mahkum etmiþ her zavallý için baharýn kýþtan farký sadece renklerin deðiþmesidir.

 Dakikalara saatlere günlere aylara ve yýllara bölerek yaþadýðýmýzý sandýðýmýz bu hayat aslýnda beþ mevsimden ibarettir.

 Evet ömrün sadece beþ mevsimi vardýr: Aþk hasret yalnýzlýk vuslat ve hüzün.

Aþk zamanýn gönül rengine boyandýðý mevsimdir. Uçarý heveslerin býçkýn arzularýn beden mülkünü istila ettiði bu mevsimden hatýralar defterine nakþedilmiþ birkaç soluk resim kalýr. Ara sýra hayal aleminin pembe perdelerini aralayarak gönül penceresinden gülümseyen bu isimsiz suretlerin davetleri düþer aynalara. Damarda kanýn ýsýnmaya baþladýðý anlar olur. Akýl gecikmiþ davetlerin zelzelesinin enkazýnda kaybolur.

 Ve aþk her yýl mevsim ayýrmadan birkaç kez misafir olur gönül ülkesine. Aþk aklýn bedenden firar eylediði mevsimdir.

Hasret ýssýz yollarýn dikenlerini sevdanýn ve sohbetin ezgileriyle ayýklama uðraþýdýr. Dönmeyeceklerini bile bile gidenleri beklemektir. Beklemek aðýz tadýdýr hasret mevsiminde. Dem olur ki gönül; güneþi arayan ufuk bülbülü sesleyen gül ateþi arayan pervane aklýyla kavgalý bir divane yahut sýlaya selam göndermek için turna katarlarýný bekleyen bir garip olur.

 Hasret ki yollarýn yorgun yüreklere yüklediði gam gönül yurdunu vakitsiz kuþatan akþamdýr. Hasret ki yollarýn yolculara geçit vermediði mevsimdir.

Yalnýzlýk tutsaklýk zincirinin gönül kuþunun ayaklarýna dolandýðý andýr. Öyle yaman bir zamandýr ki bu gönül bahçesinin bütün renklerini siyaha dönüþtürür. Huzur ürkek bir güvercin gibi uçup gider ötelere. Geceler alabildiðince uzar gündüzler bir alacakaranlýktan ibaret kalýr. Aðlasýn hallerine talih ki þafaðýn zincirlerine vurulmuþ birer gölgedir sevgiden yoksul yürekler.

 Yalnýzlýk yýlgýnlýðýn insafsýz bir akýnla gönül ülkesini tarumar eylediði mevsimdir.

 Vuslat aldanýþtýr. Ýkiliðin olduðu yerde aþk aþkýn olmadýðý yerde vuslat yoktur. Çöl Mecnun'dan dað Ferhat'tan Kerem ateþten Aslý külden gül bülbülden ve gam gönülden ne zaman ayrýldý ki... Yusuf Züleyha'dan kaçabilir mi tek kanatla uçabilir mi turnalar aklýn anahtarý açabilir mi sevdanýn kapýsýný... Ve siz denize ulaþmayan kaç ýrmak gördünüz ki?

Vuslat ki ruhlarýn bedenleri imkansýzýn peþinde yorduðu mevsimdir.

Hüzün bütün duygularýn birbirine karýþtýðý ve akýlla gönlün kýyasýya yarýþtýðý bir kavþaktýr ki ona varan bütün yollar ýssýz bütün yolcular yaralý bütün haberler kötü ve bütün selamlar buruktur. Ve onun ikliminden geçen bütün kuþlarýn kanatlarý kýrýktýr. Her þeyden geriye buruk bir tat kalmýþtýr ancak.

 Ve hüzün yýllarýn ötesinden buruk davetler gönderen hatýralarýn mevsimidir.

 Ýþte böyle ey gül-i rana!

 Ömrün beþ mevsimi var: Aþk hasret yalnýzlýk vuslat ve hüzün.

 Sahi sen hangi mevsimdesin?

 *

Alýntý

 

...    Yorumlar

 
Yaz KaLem ...


krem tesettür tunik modeli


Dini Hikayeler - Bir Kese Altýn


AþýKTý RüzGaR


Nice Umutsuz Kapýlar Vardýr Açýlmaz


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe