..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Senden SoNra HeyÞeY SaNa DaiR

Senden SoNra HeyÞeY SaNa DaiR - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4140
islami sohbet

Senden SonRa HerþeY Sana DaiR...

Sabah erken uyanabilmek için kül tablasýný baþucumda býraktým.

Rüyamda içtiðim sigaralarýn dumaný tüm odayý kuþatmýþ.
Týrnaklarým, saçlarým ve tüm boþluklarým dibine kadar kül…
Sen içime çektiðim nikotinden zarar görme diye sýrf kalbimin bütün kapýlarýný sýký sýký kapatacaðým ve sigaranýn dudaklarýnda ne kadar güzel görünebileceðini hiçbir zaman anlatmayacaðým sana…

Aynaya baktýðým zaman üç gecedir uyumayan bedenimin, bu dört saatlik uykudan pek tatmin olmadýðýný anladým.
Neyse ki uykusuzluk yakýþýyor bana; çirkinliðimi tamamlýyor. Uykusuzluðuma armaðan etmek için kahve suyu kaynatmaya baþladým.
Dün gece telaþlý yumruklarla kapýmý çalan martýyý düþündüm sonra uzun uzun.
O martýyý sana hediye etmenin yollarýný aradým.
Gökler bir sana bir de ona yakýþýr herhalde…
Fakat önce saklamak için bambaþka yerlere koyup kaybettiðim denizlerimi bulmalýyým.
Denizleri o martýnýn ceplerine doldurup sana ulaþtýrmalýyým. Hak etmiyor derinliðin denizsiz kalmayý.

Gün boyunca insanlarýn gözünde duygularýmý kabul eden bir ifade aradým. Çabalarým boþa! N’olur sen söyle; hangi kitapta yazýyor kiþinin tanýmadýðý birine âþýk olamayacaðý?
Yanýmdasýzlýðýný düþünüp hüzünlendiðim her an þehrin birinde sana bir daha rastlamak için dualar tutturdum tüm ikiyüzlülüðümle.
Senin varlýðýný bilmeden önce ne kadar kolaydý insanlarýn hayatýna karýþmayan bir tanrýyla ilgili ahkâm kesmek.
Hâlbuki þu an, içime, seni tekrar görebilme umudu ekecek bir tanrýya, en az hayat kokan sabah kahvelerim kadar muhtacým…

Dýþarýya çýkýnca yaþadýðým þehirden nasýl nefret ettiðimi bir kez daha anladým ve seninkine ucundan kýyýsýndan benzer belki diye eskitmeye çalýþtým tüm sokaklarý.
Ankra'yý bir uçtan bir uca yirmi altý kez dolaþtým.
Bir öykü okudum, bir þarký dinledim, bir yerlerden bulduðum fotoðrafýnýn karþýsýna oturup kendime sarýldým.
Belki yabancýlýðýndan sýzan güzel müzik üstüme sinmiþtir diye seni gördüðüm gece giydiðim koyu siyah elbisemi kokladým.
Nafile…
Gözlerimi yüzüne emanet edip, seni keþfetmek için karþýnda durduðum o kýsacýk anlarda, sende gördüðüm notalarý beynime kazýmýþ olmasam ne kadar az þey kalacakmýþ bende içinde ‘sen’ olan. Bu yüzden seni özenle içime sakladým…

Beni seven bütün arkadaþlarýma telefon açýp iki yüz yirmi iki kez seni özlediðimi söyledim.
Sayýlara gereðinden fazlaca anlamlar yükledim.
Kýsacasý bugün, seni bir kez görmüþ olmama aldýrmadan deliler gibi seni özledim...

Acaba bir ikincisi olur mu bu melodik geliþinin?

 

   Yorumlar

 
MUSMUTLU Pazarlar


Hayatta ölüm var sen hala nerdesin yar!


ilahidinle


BabuTSa - Tabi GüZeLiM dinle


sen beni yenemezsin


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe