..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Asalet - Terbiye

Dini Hikayeler - Asalet - Terbiye hikayeleri - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

2951
islami sohbet
Firavun'un kahinleri, saltanatý yýkacak çocuðun dünyaya geldiðini kendisine haber verdiler. Firavun ölmemek için öldürmek sevdasýna kapýldý. O sene dünyaya gelen erkek çocuklarýný, kýlýçtan geçirtmeye baþladý.  Cellatlar; sokak sokak, ev ev dehþet ve ölüm saçýyorlardý.

Kadýnýn biri, doðum sancýlarý baþlayýnca, maðaraya vardý ve çocuðunu orada dünyaya getirdi. Çocuðunun , gözünün önünde öldürülmesinden korktuðu için orada býrakarak evine döndü. Mukadderatý ile baþbaþa kalan çocuðu, Cenab-ý Hakk'ýn emriyle, Hz.Cebrail besleyip  büyüttü.

Ýlk fýrsatta maðaraya koþan kadýn, çocuðunu hayatta bulunca sevindi, onu emzirip doyurdu ve tekrar evine döndü. Günler  böylece geçerek küçük büyüdü ve sonunda Hz.Musa'nýn kavmini, altýndan buzaðýya taptýran kimse bu çocuk oldu. Adý Musa.

Samira kabilesine mensup bulunduðu için, kendisine Samiri lakabý verilmiþtir. Asalet olmayýnca, Cebrail aleyhiselamýn verdiði  gýdaya ihanet etti.

Diðer bir Musa da Allah'ýn Kelimi, Peygamberi ve Firavun'un helakinin zahir planda sebebi oldu. Cenab-ý Hakk, onu Firavun'un sarayýnda ve kucaðýnda büyüttürdü. Hz.Musa'nýn annesi, kalbine gelen bir ilhamla oðlunu bir sandýk içine koyarak Nil'in akýntýsýna býraktý. Nil'in kýyýsýnda yapýlmýþ sarayýnýn balkonunda, karýsý Asiye ile birlikte oturmakta bulunan Firavun, nehirden gelmekte olan sandýðý yakalatýp açtýrdý. Derhal, içinden çýkan küçük Hz. Musa'yý öldürtmek için emir verdiyse de Asiye buna mani olarak:

- Benim için de, senin için de bir göz bebeði! Onu öldürmeyin. Olur ki, bize faidesi dokunur, yahut onu evlat ediniriz, dedi.

Netice itibariyle Firavun'un büyüttüðü Musa; Peygamber oldu ve Firavun'un saltanatýný yýktý. Bir Arab þairi, aslet olmayýnca terbiyenin fayda vermeyeceðini dile getiriken:

Fe Musa'llezi rabbahü Cibrilü kafirün
Ve Musa'llezi rabbahü Fir'avnü mürselü

demiþtir. Yani": (Asalet olmadýðý için) Cebrail'in büyüttüðü Musa kafir oldu ve (asil bir soya sahip olduðu için) Firavun'un beslediði Musa ise Peygamberdir"

 

   Yorumlar

 
EyLüL BakýþLým


resimli þiirler - HeR SaBaH


þekerpare


Anneler Günü Ýçin Alabileceðiniz Hediyeler


Sevgi kaðýda yazýlmaz kalbe kazýnýr


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe