..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Dini Hikayeler - Ana Hakký

Dini Hikayeler - Ana Hakký hikayesi - Dini Hikayeler - Ana Hakký yazilari - Dini Hikayeler - Ana Hakký hikayeleri - Dini Hikayeler - Ana Hakký hakkýnda yaþanmiþ hikayeler - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3431
islami sohbet
Hazreti Peygamberimiz (s.a.s.) eshabýyla oturmuþ sohbet ediyordu. Bir kadýn sahabe Resulullah'ýn huzuruna telaþla girerek:

- Ya Resûlellah! Þu anda kocam ölüm dçþeðinde, belki biraz sonra ölmüþ olacak... Yalnýz yanýnda kelime-i þehadet getirdiðimi anladýðý ve kendiside getirmeye çalýþtýðý halde þehadet kelimesi getiremiyor. Kocamýn imansýz gitmesinden korkuyorum. Bu hususta bir yardýmýnýzý bekliyorum, dedi.

Hazreti Peygamberimiz:

- Kocan saðlýðýnda ne gibi kötü harekette bulunurdu? diye sordu.

Kadýn hiçbir kötü amelinin olmadýðýný, namazýný kýlýp her türlü ibadetini noksansýz yerine getirmeye çalýþtýðýný söyledi.

Bu sefer Peygamberimiz:

- Kocanýzýn dünyada kimi var? diye sordu.

Kadýn ihtiyar bir annesi olduðunu söyleyince Peygamberimz (s.a.s.) kadýnýn kocasý Alkama'nýn anasýn huzura çaðýrdý. Hazreti Alkama'nýn anasý, Hazreti Peygamberimizin huzuruna çýktý. Peygamberimiz:

- Oðlun sana karþý nasýl hareket ederdi? Oðlundan memnunmusun? diyr sordu.

Alkamanýn anasý:

- Ya Resulullah, oðlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi. Evlendikten sonra hanýmýný dinledi, bana hor bakmaya baþladý. Hatta son zamanda evini bile ayýrdý. Ben de üzüldüm, onun bu hareketine, dedi.

Peygamberimiz (s.a.s.) yaþlý kadýna; oðlunun ölüm döþeðinde olduðunu, hakkýný helâl etmediði takdirde cehennem azabý çekeceðini söylediyse de kadýn:

- Hakkýmý helâl etmem ey Allah'ýn Resûlü, dedi.

Alkama ise evde yatýyor, hâlâ þehadet kelimesi getiremiyordu.

Hazreti Peygamberimi, kadýnýn annelik þefkatini harekete geçirmek için, orada bulunanlara:

- Bana biraz odun hazýrlayýn, diye emir verdi.

Kadýn hayretle :

- Odunu ne yapacaksýn ya Resûlellah! diye sormaktan kendini alamadý.

Çünkü o da þüphelenmiþti.

Peygamber Efendimiz :

- Oðlunu yakacaðým... Zira yarýn cehennemde yanacaðýna cezasýný burada çeksin, daha iyi buyurunca, kadýn dayanamadý,

- Oðlumun gözümün önünde yanmasýna razý olamam ya Resûlellah ! Ona hakkýmý helal ediyorum, dedi.

Murat hasýl olmuþtu... Hazreti Peygamberimiz,  Bilâl-ý Habeþi Hazretlerini göndererek :

- Git bakalým, Alkama ne haldedir? buyurdular.

- Bilâl-i Habeþi Alkam'nýn yanýna varýp þehadet kelimesei telkin ettiðinde, Alkama'nýn dili açýlmýþtý :

- Lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Resûlüllah, deyip ruhunu Allah'a teslim etti.

Kaynak: Büyük Dini Hikayeler, Ý.Sýddýk Ýmamoðlu, Osmanlý Yayýnevi

 

...    Yorumlar

 
Özletiyor Bu Çýlgýn Saðanak Seni


Kaybettiklerim Arasýnda


Baba Sözler


2013 BERAAT KANDÝLÝ TARÝHÝ


KandiL MesajLarý


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe