..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 AcýNIN SarNýCý OLduM BeN

AcýNIN SarNýCý OLduM BeN Sana DaiR - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4770
islami sohbet

AcýNýn SarnýCý Ben oLdum

Gitmiþtim.. Saçýmdan týrnaklarýma kadar boylu boyunca bir gidiþtim...
Durakta beklemekle otobüse binmek arasýndaki çýrpýnýþlarý kaplýyordu aklým.. Aklým öyle sevimsizdir ki böyle zamanlarda, bulutlarla yerkabuðu arasýnda sýkýþýr kalýrým.. Doyumsuz bir yolculuk þoku ardý ardýna gözlerime saplanýr..Ýki adýmda bir kavþak serilir önüme. Karasýzlýk buhraný sonra... Her acýnýn yürüdüðü söylence bir yol vardýr.Ýþte kavþaklarý hep acýya ayarlanan gidiþlerim bu söylenceye aldanýr... Kandili kýsýk bir aydýnlýkta zamanýn geç kalmýþlýðýnda yollarý birbirine düðümlerim... Günü ikiye böler acýnýn kýlýcý yüzüne yakýþan rengi seçer, geceyi giyinir acýnýn kanayan yarýklarýndan küçük adýmlar geçer... Resmi sevinç, içi ezinç baþlangýçla gözüm görmeye baþlar. Dilim tatlanýr, ceplerimde kývranýr ellerim.. Oysa yürek yeniktir hala.Bunu artýk kim deðiþtirebilir. Ýnsan görebilirse erdiðini soðuk sokaklara sokulma vakti gelmiþtir. Alnýmdan su eksildiðinde, acýlarýn kayalarý küflendiðinde aynalara suretimin sýðmadýðý zamanlarda gözüme dokunacak bir göz olmadýðýnda sýrasý gelmiþtir çantayý sýrtlamanýn. o günden sonra bütün kent sokaklarýnda asit yaðmurlarýnda tek baþýma yürürüm. Yüzüm keskin bir mehtapta küskün bir kedi kadar kimsesiz, yüzüm kapalý tüller kadar sessiz...

Az evvel bütün ýþýklarýn ardýna baktým yoktun!!
Bu kentte senin lisanýný konuþuyorum aþk boyu.. Lisaným var inanýyorum öyleyse bu gözümü alan sessizlik neden? Bu saðýr özlemin failini göster bana.. Her gün yüreðimi ipe götüren bir cellatý arýyorum..
Gözlerimi gösteriyorum kalabalýða gören yok mu? Peki tanýyan celladý mý? Bir yol daha uzadý önüme, kýyýsýnda sýra sýra meþe kolyesi.. Her meþenin gövdesine bir kelime yazýp geçmþim o yoldan..S enden baþka kim baþarabilirdi aðaçlardan cümle kurmayý...Ve beklediðim oldu aðaçlarýn yolun sonu denize çýktýðý..Ben seni denizsizken bilirim... Gözlerindeki son damla maviyi ellerinle saklardýn her seferinde.. Daha engelleri aramýzdan söküp karþýmýza almadan gittin... Deniz sýçradý üzerine, tuza, yakamoza aldanýp gittin!!!

Ne zaman rüzgar saçýlsa bir kadýn saçlarýna, benim bungun ellerim aðlýyor þimdi.. Gel ben ölmekteyim... Caddelerde adýmlarým boðuluyor, gözlerindeki surlarý katlime örüp durma!! Rengi kokuþmuþ yazlara mezarýmý kazma!! Naçar oturup aðladýðým, güldüðüm çay bahçelerinde denizden donuk gözlü balýklar bakýyor bana.. Vapurlarýn bir bir sana seferi yok.. Gözlerimdeki kayýp ilanlarýna aldýran da.. Ýç bükey bir acýyla geldiðim kentte enkaz oldum.. Bana ayrýlan kül bulutlarýný soðuruyorum þimdi.. Kanat ve el gibi tutabilir mi bir baþka eli ey deniz?

Bugün varlýðýmýn infazýna hükmettim.. Durgun bir denizle yanan bir kentin arasýnda kaldým.. Yamacýma yanaþan þu gemi son kavþaðým olsun. Ýsimsiz olsun.. Eylüle açýlýyor dalgalar.. Ah kalbim üzerine çullanacak yine sonbahar.. Sulara sok kanlý saçlarýný.. El salla tren istasyonuna, kýyýdaki cam kýrýklarýný damýt.. Olsa olsa bir sevgiden düþmüþtür bu acý.. Peki neden ben oldum bu acýnýn sarnýcý?
                         

 

 

   Yorumlar

 
Kayseri'de Hadise li Hastane Açýlýþý


MutLu HafTa SonLarý


Nilüfer & Feridun Düzaðaç / Kavak YeLLeri


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan'ýn 15. Günü - 15 Aðustos 2011 izle


Deðmiyor Bazen ...


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe