..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalar,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En ok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giri
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  letiim
 

         sitemap

 AþýKTý RüzGaR

AþýKTý RüzGaR AþKa DaiR - - Sohbet ve chat aramalar - iin kullanclarna hizmet veren - Trkiye'nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalar - damar szler - ak szleri - gzel szler - canl sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aka dair Sohbet arkadalklar kurmak isteyenlere  

Okunma

4958
islami sohbet

Aþýktý RüzgaR!....

 

Her yer kurak bir çöldü… rüzgar deli gibi eser, sürerdi hükmünü… Hakimi rüzgardý tüm çöllerin…
Çýlgýndý, önüne gelen her þeyi acýmadan daðýtýrdý. Günlerden bir gün, kumlarý bir birine katarken, bir kum tanesini gördü.
Hepsinden farklýydý, öylesine asildi ki binlerce kum tanesi arasýndan seçiliyordu. Rüzgar kendine hakim olamadý ve aþýk oldu kum tanesinin güzelliðine…
Günler geçiyor ve rüzgarýn kuma olan aþký gün geçtikçe büyüyordu. Kum tanesinin her hareketi onun elindeydi. Kimi zaman onu yavaþça kollarý arasýna alýp esiyor, kimi zaman sessizce gelip onu seyrediyordu. Rüzgar çöllerdeki hakimiyetini artýk kaybetmiþti. Eskisi gibi çýlgýnca esemiyor ve hiçbir þeyi önüne katýp sürükleyemiyordu.
Deli gibi esen çýlgýn rüzgardan geriye bir þey kalmamýþtý. Kum tanesinin asilliði karþýsýnda kendini günden güne yitiren rüzgar, bir gün bilinmek istedi. Ýstedi ki içindeki gizli hazineyi kum tanesi de görsün. Bilsin nasýl onun için yanýp tutuþtuðunu…
Aslýna bakarsanýz kum tanesi de onun için boþ deðildi. O da seviyordu rüzgarý…
Onun deli dolu oluþu, onu bir yerden bir yere sürükleyiþi, her bir hücresini saran nefesini hissetmek hoþuna gidiyor ve kum tanesini mutlu ediyordu… Fakat bazý acý gerçekler vardý ve içini kemiren düþüncelerden kurtulamýyordu.
Gelin görün ki rüzgarýn bunlardan haberi yoktu kumun onun için olan duygularýndan da, acýlarýndan da habersizdi…
Rüzgar kum tanesinin, kum tanesi rüzgarýn duygularýndan bi-haber yaþýyorken; rüzgar tüm cesaretini toplayýp kum taneciðine derdini anlatmaya karar verdi. Gözünde her bir varlýktan güzel olan kum taneciðine:

- yüreðim senindir desem alýr mýsýn bu yüreði? Dedi.

Rüzgarýn esintisi bir anda kum taneciðinin yüreðine bahar kokularýný getiriverdi. Kalbi bir kelebeðin kanat çýrpýþlarý gibi çarpmaktaydý.
Ama hazindi her kanat çýrpýþý… Biliyordu ki uçmaya çalýþsa düþecek ve bir kelebeðin bir günlük hayatý gibi son bulacak yaþamý…
Döndü ve dediki: - ey canýmýn caný, ey çöllerde estiði gibi yüreðimin her hücresinde esen asil rüzgarým...! Sen kurak çöllerin, baþý dumanlý daðlarýn, hoyrat denizlerin deli dolu sevgilisisin… Bense çöller ortasýnda kalmýþ, çaresiz küçük bir kum tanesiyim… imkansýzlýk kolyesi çoktan takýlmýþ boynumuza þimdi istesek de çöllerde susuzluktan kurtulamayýz der.
Rüzgar bu sözleri kabullenemez ve biricik sevdiðinden ayrý kalma düþüncesi rüzgarý deliye çevirir. Öylesine hoyratça esmeye baþlar ki önüne ne gelirse yýkýp geçer, her taraf toz dumana karýþýr. Rüzgar artýk bir fýrtýnadýr ve acýmasýzdýr. Ýçindeki aþk onu çýlgýna çevirmiþtir.
Deli gibi eserken kum tanesini unutmuþ ve onu denizler ortasýna fýrlatmýþtýr. Rüzgar, biricik sevdiði kum tanesini denizin mavi sularýna gömdüðünü çok geç anlar ama artýk istese de ne rüzgar, nede kum tanesi bir birine ulaþamamaktadýr. Bir anlýk öfke ve hýrs onu kum tanesinden ayýrmýþtýr.
 

Biricik göz bebeði sevdiði artýk denizlerin koynundadýr. O günden sonra rüzgar kendini denizlere adar. Her güneþin batýþýnda ve doðuþunda sevdiðini öpercesine eðilip denizin soðuk sularýna dudaklarýný deðdirir.

 

 

   Yorumlar

 
Kurbanýn Vakti Ne Zamandýr?


Grup Bahar - Lailehaillallah dinle


Iþýn Karaca Ne Duamsýn , Nede Budduam


Rüyada ölü üzerine aðlamak görmek


Bir YaLan Bir Gerçek - SaNa DaiR


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Ýmera - Vazgeçtim


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe