..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Gel Ey Selahaddin

Gel Ey Selahaddin - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

3442
islami sohbet
Dün seni gördüm düþümde, baþýný önüne eðmiþ derin derin düþünüyordun, hüzünlüydün aðzýný býçak açmýyordu… Öfkeliydin, aðlýyordun… arada bir etrafýna bakýnýp hayýflanýyordun…
Dün seni gördüm düþümde, elinde kýlýcýn boynunda egalin vardý, yetim çocuklar karþýlýyordu seni Bir meþale olup yanýyordu türküler, bir umuttu görünen, buruk bir umut… oyun arkadaþlarýnýn çoðu yoktu artýk Filistinli çocuklarýnýn Az önce atýlan bir füzenin ürkütücü sesinde öldüler, ne basit bir ifade, alýþýlmýþ biþey… Öldüler… Geride kalanlar ise birer savaþçý, her an gelecek ölümü beklemekteler Oyuncaklar yýkýntýlarýn altýnda, okullar birer harabe, kitaplarýnda kan desenli resimler

Marþlar söyleniyordu radyolarda, büyükler moral veren konuþmalar yapýyor, herkesi kenetlemeye çaðýrýyorlardý Bölünmüþtü halklar, bölünmüþtü topraklarý… Tanklar ilerliyordu zeytinlik baðlarýnda Filistin'in, yerle bir oluyordu güller, laleler… kan akýyordu çeþmeleri dumanlar yükseliyordu evlerden, geride harabe evler ve cansýz bedenler, çocuklar direniþ þarkýlarý söylüyorlardý ayný aðýzdan Bir kelebek hafifliðinde uçup gidiyorlardý, boyunlarýnda yalancý memelerle yalancý dünyadan göçüyorlardý… Bir çocuk seni çaðýrýyordu "teal ya selahaddin, teal"
Dün seni gördüm düþümde, elinde kýlýcýn, tehevvürden diþlerin birbirine geçirmiþ, kaþlarýný çatmýþtýn, suretin asýk, öfkeliydin, aðlýyordun… çocuklar dizlerine tutunmuþtu… seni karþýlýyordu þehidler, en önde Ahmet yasin, þikaki, rantisi, meþal ve binlerce þehid… baþlarý dikti, sana gülümsüyorlardý, ellerinde senin sancaðýn… sonra sen konuþuyordun… üzgündün, kederliydin, kýrýlmýþtý sesin, kýrýlmýþtý ayakta duran her þey…" biz böyle býrakmamýþtýk buralarý, petrol kuyularý ölüm kusmuyordu" ellerini açýyordun ilahi makama "ya rabb þu sultanlýklarý yerle bir et, rahatýna düþkün ve zillet içinde onursuzca yaþayanlarý utandýr rabbim"
Ey selahaddin; zalimleri böylesine cesaretlendirenler kim? evimizin içine kadar girdiler, namlularýn gölgesinde namusumuz ve kadýnlarýmýzýn gözü önünde kýrýlan onurumuz… Daha ne kadar diþlerimizi sýkacaðýz, sýkýlacak diþ kalmadý aðzýmýzda; Dilleri lal, kulaklarý saðýr gözleri kör, dilsiz þeytanlarýn bakýþlarý arasýnda reva görülen katliamlar daha ne kadar seyredilecek televizyon ekranlarýnda? Farkýnda deðiller mi riyakârlýðýn böylesine, beþ vakit huzura duranlarýn dualarý nerede? Yoksa dua da mý etmiyorlar? Cenneti garantileyenler nerede, hani günahtan arýndýrýlmýþ kitlelerin önderleri… ey eyyub-i yek olan ümmet'in baðrýna Yahudi kurþunu deðil, bizi içimizde bölenler ve sýrtýmýzdan hançerleyenler parçalýyor
Dün seni gördüm düþümde… sen geliyordun ve okþuyordun çocuklarýn saçlarýný Omuz vermiþtin eli sapan gençlere, yüreðini ortaya koyuyordun ama tanýdýk yerlerden zehir zemberek telkinler geliyordu seni ve sancaðýný taþýyanlarý kýnýyorlardý, sizi taþlýyorlardý Beyrut'un, Filistin'in sokaklarýnda…
Biliyorum selahaddin; gördüðüm düþ öfkelendirecek birilerini, hatta lanetleyecekler beni Biliyorum cehennemde bana yer ayýracaklar Söyle ey selahaddin; cehennem Filistinli annelerin yüreði kadar mý kor? Filistin kadar mý? Ahh Filistin! Sevdam, ilk kýblem, kirli ellerin iþgalindeki mabedim Yaný baþýnda bir masa kurulmuþ ve her türlü oyunlar oynanmakta Senin üzerine zar tutuyorlar büyük kumarbazlar
Çocuklarýn kaný üzerine, annelerin gözyaþlarý üzerine, yýkýlan evlerin enkazý üzerine… Topraklarýmýz þimdi herkesin gözü önünde gasp ediyorlar ve herkes sadece seyrediyor Gel ey selahaddin, gel þu gözü yaþlý ümmetin hatýrýna, gel ki gördüðüm düþ gerçeðe dönüþsün… Rabbimin yardýmýný getir, rabbimin yardýmýyla gel…

Aydýn Altay

 

...    Yorumlar

 
Bihter Modasý Yok Sattý


allýk kullanýmý


TextMaker Viewer 2010 R585


Bershka 2012 Kýþ Ayakkabý Modelleri


Deðmiyor Bazen ...


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe