..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 HüZünLerini RüZgarýMa Býrak- Hayata DaiR

Hayata DaiR - HüZünLerini RüZgarýMa Býrak, Hüzün Yazýlarý, Rüzgar yazýlarý, romantik yazýlar, duygusal yazýlarý, romantik yazýlar, hasret yazýlarý - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

5564
islami sohbet


HüZünLerini RüZgarýMa Býrak

Baþka türlü bir þey bu sevgili ne aþka benzer ne ölüme. Yerle gök arasýnda buruk bir çýðlýk gibi haykýrýr yürek. Çok tanýdýk bir hüzünlü düþtür yaþanan. Gözyaþlarýnda ýslanmýþ bir kaldýrým gibi Eylül’ün takvim yokuþlarýnda bitmeyen yapraklarý gibi; gözlerinde vurulmuþ son umudun yorgunluðu… Geliþlerine kurulmuþ saatin sevdaya rehin yelkovaný bir ihtilalin sancýlarýndaki keskin bir o kadar da suskun avaz gibi. Ölüm de olsa sonunda bu zehri þerbet diye içmek gibi bu sevda…

Ýçimden þehrin geçiyor hiç bilmediðim. Her sokakta seni soruyor seni arýyorum. Yüreðimde sonbahar bereleri düþe kalka geldiðim dizlerimde yaralar… Özlemim sözlerce kor ve arzularým saçlarým gibi uzar gider sabaha… Vuslatý getirdim dudaklarýmda bilmiyorsun yar… Þehrine gece geldi sevgili ama sen yoksun. Olsun be olsun… Ne fark eder ki mutluysan. Yalan olup gideyim bari ne diyorsun?

Þehrinde tanýmadýðým tüm insanlar gülüþlerimden nasibini alýyor. Coðrafyandaki hüzünlere baþkaldýrýyor zifiri bulutlarým. Açýkken göz bebeklerin sevdalý bir bakýþýn akýþýný hisset. Gözlerini yumduðunda sýcaðýmý kokla amber niyetine. Hasretinin çiçekli bahçelerine özlemli merhabalarýmý getirdim yar. Denizlerinin en son sevda hýþýrtýsýnda saçlarýmýn gecesine dalýp giderken sen; beni anýmsatacak kadar kafiyeli yýldýz býrakýp gideyim bari ne diyorsun ?

Gözlerimin aðlayan yerlerini bulutlara býrakýp acýlarýný alýp sebepsiz bir ölümü giyinip terk edeceðim þehrini. Yýðýn yýðýn dertler birkaç satýr vedaya sýðacak. Peki ya bendeki sen ne olacak sevgili… Bir izmaritin dumanýna karýþan düþlerim kuþ olup uçamayan özlemim ne olacak...

Hýrçýn denize atýp varlýðýmý ölesim var sevgili tatlý canýmdan kurtulasým var… Var da sana sevdalý ruhum ne olacak. Bensiz anlamsýz olmayacak mý imgelerin… Geceleri aðlayýþým inleyiþim hep bu yüzden iþte sevgili. Kesip atsam diyorum geceleri kanattýðý yerden aðlayýp inler mi yýldýzlar benim gibi… Bilmiyorum… Güzel günler yanýþlara verdi kendini doyulmaz an’lar yolunu þaþýrdý. Hummalý bir düþ inadý bedenimde nefesim daralýyor. Yalnýzlýðýn kilitleri vuruldu kapýlarýma ölüme ramak kaldý. Biçareyim yar yoksun….

Çare eriþtirmeye gitti geceler akþam vakti. Özlem iklimlerinde rüzgarý giydirdi þarkýlar. Issýz eteklerimden uçtu umutsuz martýlar yorgun sevdalar gecelere rehin.

Sözlerinin gölgesinde yaþarken gecelere sevdalandým ben… Oysa sen sabahlara aþýktýn… Yarým kalsa da umutlarýn israf edilmiþ zamanlarýný topladým yýldýzlý gecelerde… Nice dilekler getirdim avuçlarýmda yalýnayak… Güneþin ýþýklarýný gözlerimde sakladým belki bakarsýn diye yarýnlara benim gözlerimle…

Öyle kazýdým ki seni kendime… Ansýzýn çýkagelse ölüm benden arta kalan senin varlýðýn olacak… Zerreni bile yaþamak bana bir ömür yeterken seni silmek için varlýðýmý yok etmek bile yetmeyecek sevgili yetmeyecek…

Kelimelerce yüreðinde yaþattýðýn sevdalar büyümüþ aðaç olmuþ.. Bense gölgesinde bir kuru yaprak…Yine de al beni avuçlarýnda yeþereyim. Can bulsun ölmüþ hücrelerin benimle. Gözlerinin bulutlarýný býrak bana ateþe vereyim hafiflesin acýlarýn… Ne büyüt ne öldür beni kanýma gir…

Bir düþ olsa da seni yaþamak
Hüzünlerini rüzgarýma býrak
Kendinle tamamla beni uzak kýyýlarda
Kelimelerce büyütmesen de sana olan sevgimi
Öyle büyüksün ki yüreðimde
Yüreðini acýtmayan ak bir sýzý olayým içinde
Býrak sevgili…

 

...    Yorumlar
YuReK
O kadar da önemli deðildir býrakýp gitmeler, arkalarýnda doldurulmasý mümkün olmayan boþluklar býrakýlmasaydý eðer. Dayanýlmasý o kadar da zor deðildir, büyük ayrýlýklar bile, en güzel yerde baþlatýlsaydý eðer. Utanýlacak bir þey deðildir aðlamak, yürekten süzülüp geliyorsa gözyaþý eðer CaN yüceL eðeR þiirinden .. 
EfkarLýyým - Resimli Þiirler


Grup Bahar - O Erler ki dinle


Yalnýzlýk Sözleri


Pazar Sohbet Odalarý


Ahmet Þafak - Düþ Yakamdan Deli Gönül


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe