..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Resimli þiirler - Bazen AþK GiDeR

Resimli þiirler - Bazen AþK GiDeR þiirleri - Bazen aþk gider... Ve sen yýlardýr içinde yaþadýðýn yürekten valizler dolusu anýlarla kendi yalnýzlýðýna taþýnýrsýn..." Bazen aþk gider - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

4721
islami sohbet

Bazen aþk gider...

Ve sen yýlardýr içinde yaþadýðýn yürekten valizler dolusu anýlarla kendi yalnýzlýðýna taþýnýrsýn..."

Bazen aþk gider..

Günler geçer ardýndan

Ve aylar

Bazan de yýllar

Bebekler büyür

Ýnsanlar yaþlanýr

Ýnsanlar ölür

Eþyalar eskir

Evler yýkýlýr

Kurur aðaçlar

Sokaklarýn adý deðiþir

Anýlar belleðin acýmasýzlýðýna teslim olur

Sevilen unutulur

Seven yanar

Bazen aþk gider..Ve hayat da gider onun peþinden

Terk edildiðin yerde öylece kala kalýrsýn

Bir sabah uyanýrsýn ki, gözünü açtýðýn ömür, senin ömrün deðildir

Aynada tek parça görünen bedenin, aslýnda lime limedir

Nefes diye içine çektiðin, ciðerlerinde parçalanmýþ aþkýnýn cam kýrýklarýdýr

Her sabah ölmeyip, neden uyandýðýna lanet edersin

Bazen aþk gider..

Önünde bir kadeh raký, küllükte bir ölüm dolusu izmarit öylece bakakalýrsýn arkasýndan. Kulaðýn hiç çalmayacak olan telefondadýr. Zaman dursun, saatler hiç geçmesin istersin.. “Tanrým ne olur gerçek olmasýn, ne olur güneþ dogmadan geri dönsün, teninde bir baþka tenin kokusunu getirse bile dönsün yeter ki, hiçbir þey sormam ona, bu geceyi yaþanmamýþ sayarým, unuturum.. Yeter ki aþýk olmasýn!” Ýçimde durmaksýzýn çýðlýk atar dualar. Ama bazen aþk gider ve o çaresizce yalvardýðýn Tanrý bile gider peþinden. Sonra sabah olur, güneþ doðar. Aþkýn gelmez bir türlü! Bir gecede deðiþir ömrün.. O bir türlü inanmak istemediðin kader, seninle alay eder gibidir. Ömrünü adadýðýn, yýllarýný önüne serdiðin aþkýn, bir gecede bir baþka hayata karýþmýþtýr iþte… Bir gecede bir baþkasýnýn aþký olmuþtur.. iNANAMAZSIN!...

Bazen aþk gider..

Ve sen; yýllardýr içinde yaþadýðýn yürekten, valizler dolusu anýlarla, kendi yalnýzlýðýna taþýnýrsýn.. Elin varmaya varmaya boþaltýrsýn dolaplarý.. Valizleri kapý önüne yýðýp, yüzün sýrýlsýklam, son bir sigara için koltuða yýðýlýrsýn.. Gidiyorsundur iþte.. Aþkýný kendi ellerinle baþka aþka teslim edip ”Ömrünü onun ömrüne, hayallerini onun hayallerine, sevdaný onun sevdasýna ekleyip"

Bazen aþk gider..Ve adresi deðiþir evinin

Sesinin tonu deðiþir

Yüzünün rengi

Yediðin yemeðin tadý

Uykularýn deðiþir

Ve rüyalarýn

Her akþam açýp girdiðin kapýdan, baþka sevda giriyordur artýk.. Her gün oturduðun koltukta, o bakmaya doyamadýðýn gözlerin ýþýðýnda baþka sevda oturuyordur þimdi.. Yýllardýr evinde aðýrladýðýn, masalarýna konuk olduðun, hayatlarýný paylaþtýðýn dostlarýnýn kahkahalarý bir baþka ses karýþýyor artýk.. Senin gölgene alýþkýn duvarlar bile çoktan kabullenmiþtir yokluðunu. Aþkýnýn o tek cenneti bildiðin uykularýnda bir baþka sevdanýn rüyalarý.. Bazen aþk gider..

Ve anýlarda gider peþinden.. Aslýnda bilirsiniz nereye gittiðini. Onu çaðýran o eksik, yaralý ve hep kanayan çocukluðudur. Onu çaðýran, hani o gözlerinde görüp de belki ona en çok bu yüzden vuruldunuz, ertelenmiþ çocukluðun o mavi bahçesidir.. Dönüp dönüp yeniden baktýðý o gizemli bahçesinde, onu eksik severek yaralanmýþ annesinin sesini duyar gibi olmuþtur beklide.. Yanýldýðýný anladýðýnda da ürkekçe o bahçenin bir köþesine sýðýnýp, gözyaþlarýna boðulmuþtur.. Belki de onu bu yüzden affedersiniz. Belki de bu yüzden, bir baþka sevda için karþýnýzda gözyaþlarýna boðulduðunda onunla beraber aðlayýp, git ve aramaya devam et, unut beni, dersiniz.. Çünkü bilirsiniz ki; aþk çocukluðun arka bahçelerinde dalýp gittiðiniz ve sonra evin yolunu kaybettiðiniz, kurallarýný kimsenin bilmediði garip bir oyundur aslýnda.. Bir gün ansýzýn o oyunda yanývermiþ, hak etmediðiniz halde bahçeden kovulmuþsunuzdur.. Anlayamazsýnýz neden kovulduðunuzu, nerede hata yaptýðýnýzý, neden unutulduðunuzu.. Yýllardýr oynadýðýnýz o büyülü oyuna dalýp, hayatý dýþýnýzda býraktýðýnýz için, bir gün aþk gider ve siz evinizin yolunu bir türlü bulamazsýnýz. Sonra zaman geçer o karanlýk bahçe aydýnlanýr.. Ve anlarsýnýz ki, sevda denen o büyülü oyunda herkesin kurallarý birbirinden farklýdýr.. Siz ayný bahçede ayný oyunu oynadýðýnýzý sanýrsýnýz belki, ama onun sevdasý sizinkinden farklýdýr.. Kendi bahçenizle onun bahçesini, kendi oyununuzla onun oyununu, kendi kurallarýnýzla onun kurallarýný kendi aþkýnýzla onun aþkýný sýnayamazsýnýz.. Belki de bunu anladýðýnýz için, kendi bahçenizden onun bahçesini, kendi çocukluðunuzdan onun çocukluðunu, kendi sevdanýzdan onun sevdasýný sevebildiðiniz için, bir gün aþk gider ve siz onun gerçek aþk olduðunu anlayýp, unutamazsýnýz.. Belki de bu yüzden bir kibrit ateþiyle yakýp gittiði ömrünün alevleri arasýnda sizi unutan aþkýnýz, çocukluðun o karanlýk bahçesinde annesinin yarým býraktýðý sevgiyi aramaya gittiðinde ona öfke duyamazsýnýz.. Ve belki de bu yüzden, aslýnda yanýldýðýný anlayýp o bahçenin bir köþesinden ürkekçe size yeniden çocuk ellerini uzattýðýnda, ona yüreðinizin kapýlarýný hasretle sonuna kadar açarsýnýz.

Bazen aþk gider..

Günler geçer ardýndan

Ve aylar

Bazende yýllar

Bebekler büyür

Ýnsanlar yaþlanýr

Ýnsanlar ölür

Eþyalar eskir

Evler yýkýlýr

Kurur aðaçlar

Sokaklarýn adý deðiþir

Anýlar belleðinin acýmasýzlýðýna teslim olur

Sevilen unutulur

Seven yanar

Bazen aþk gider..

Ya da siz gittiðini sanýrsýnýz..

 

...  



  Yorumlar

 
desenli batik elbise modeli


Bahamut Kurulumu


iBRaHiM SaDRi - Bir Gün PeyGamBeRiMiZ GeLSe


Kurtlar Vadisi-ndeki Acemilik


jival tektaþ pýrlantalar


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe