..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 Bebek Þiiri - Bebek Þiirleri

Bebek Þiiri - Bebek Þiirleri kýsa Bebek þiirleri, en güzel Bebek Þiirleri, En iyi Bebek Þiirleri, Süper Bebek Þiirleri, Hazýr Bebek Þiirleri, Yeni Bebek Þiirleri - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

6531
islami sohbet

Bebek
Gül bebek güleç bebek..
Maviþ maviþ gül bebek,
Gün doðdu ha doðacak,
Dünyan güneþ dolacak.

Can bebek güleç bebek
Þafak söktü ha sökecek
Anne,baba,bacý,kardeþ,
Sana bir güneþ verecek!

Can bebek güleç bebek
Büyü can maviþ bebek;
Bir gün savaþlar bitecek,
Ýsmin olsun barýþ bebek.

Gül bebek güleç bebek
Bakýþlarýn kýrgýn bebek,
O ellerin yumuk yumuk,
Kirpiklerine gün inecek.

Can bebek barýþ bebek,
Bir gün devrim gelecek!
Senin güzel yaþamýnda,
Hak,huku,adalet olacak.

Gül bebek maviþ bebek,
Çocuklar hiç ölmeyecek!
Dünya çocuklarý bir olup,
El ele gülüp oynayacak.

Aðlatýr Bebek Sesi
Bebekler Umut,Sevgi
Varoluþun simgesi
Yaþam Tezi
Müziðin en güzel sesi
Bebek sesi
Yok oluþun hüznü
Yalnýzlýðýn,sessizliðin
Kimsesizliðin,
Umutsuzluðun hýrçýn sesi
Bebeksiz,ezgi,Bebek duygu,
Bebek yargý,Hayatýn denklemi
Sevginin þifresi,Bebek sesi
Kuzu melemesi,Bebek sesi
Gülüþü,Aðlamasý,Dayanamam, Hüzne boðar
Hep Aðlatýr Bebek Sesi
Çiçeklerin çiçeði
Ýki Nefesin Çekirdeði
Büyük Umutlar Gerçeði
Bebek sesi,Bebek Sevgi,
Bebek Umut,Bebek Fide,Bebek Dal
Bebek Tatlý,Bebek Bal
Yarab emanetin Bir caným var
Kurban olsun,Onu al
Yaþasýn,Bebekler,
Ölmesin Umutlar
Aðlamasýn hiç bir Ana
Kalem Yana,Göz Cana
Yüreklere,Yürek Ana
Þakýrdasýn Bebek Sesi

Bebek
Sen gül bebek,
Olmasýn gözünde yaþ,
Yürü bebek,
Çýksa da yoluna taþ.
Sen gül bebek,
Solmasýn yüzünde gül,
Koþ bebek,
Büyü bebek,
Düþ bebek,
Hayat bu demek.

Bebeðe Çaðrý
Soyguncu soysun da, vurguncu vursun
Sen ana karnýnda boþa durursun
Doksan günde çýk gel, dokuz ay dursun

Doðmaya gayret et, doðmaya bebek
Sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek.

Üçkaðýtçý düzen geçip gitmeden
Her ocakta üç- beþ baykuþ ötmeden
Çabuk ' Devlet malý deniz' bitmeden

Doðmaya gayret et, doðmaya bebek
Sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek

Makam armaðandýr, koltuk hediye
Muhkem ilamlar var ' rüþvet ye' diye
Ne diye beklersin söyle ne diye?

Doðmaya gayret et doðmaya bebek
Sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek

Göz kýrpýnca sýfýrý çok sayýlar
Zirveye týrmandý topal ayýlar
Yaðcý yeðen arar haydut dayýlar

Doðmaya gayret et doðmaya bebek
Sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek.

Artýk banka soymak basit eðlence
Günde milyar hiçtir ' yurtsever genç' e(!)
Dünyaya duhül et, gel biraz önce

Doðmaya gayret et doðmaya bebek
Sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek

Tez çýk, haram süt bul, beleþ kundak bul
Yalancýlýk mübah, yüzsüzlük makbul
Hukuksal açýdan bir ' olanak' bul

Doðmaya gayret et doðmaya bebek
Sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek

Adi ekranlarda iðrenç yüzü gör
Halký tiksindiren bir kof dizi gör
Önce onlarý gör, sonra bizi gör

Doðmaya gayret et doðmaya bebek
Sonra geç kalýrsýn yaðmaya bebek

Bebekler Aðlatýr Beni
Bebekler umut,sevgi
Varoluþun simgesi
Yaþam tezi
Müziðin en güzel sesi
Yok oluþun hüznü
Yalnýzlýðýn,sessizliðin
Kimsesizliðin,çaresi
Umutsuzluðun hýrçýn sesi
Bebeksiz,ezgi,bebek duygu,
Bebek yargý,hayatýn denklemi
Sevginin þifresi,bebek sesi
Kuzu melemesi,bebek sesi
Gülüþü,aðlamasý,kýnalý yavrular
Dayanamam, hüzne boðar
Hep aðlatýr bebek sesi
Çiçeklerin çiçeði
Ýki nefesin çekirdeði
Büyük umutlar gerçeði
Bebek sesi,bebek sevgi,
Bebek Umut,Bebek Fide
Bebek Dal,Bebek Tatlý,Bebek Bal
Yarab emanetin,Bir caným var
Kurban olsun, onu da al
Yaþasýn,yaþatýlsýn
Þakýrdasýn Bebek Sesi

Bebek
Sarý saçlý gül bebek
Elleri yumuk yumuk
Gözleri boncuk bebek
Kýskanýr seni çiçek
Arýlar ve uðurböcek
Al sana bir bebek
Sen aðlama gül bebek

Oy Oy Caným Bebek
Dolaþtým bugün Ankara sokaklarýný.
Ulusunu, Kýzýlayýný, Tunalýsýný.
Merhaba dedim insanýna, topraðýna, kuþuna.
Selam benden koskoca Ankara'ya.

Ben mi coþtum; yollar, insanlar mý coþtu?
Sanki bugün herkes mutluydu, gülüyordu.
Satýcýsý, yayasý, annesi, çocuðu.
Bir ara annenin karnýndaki bebeði gülüyordu.

Oy oy caným bebek, gözleri kehribar bebek.
Sen rahat ol yerinde, hayat hala devam ediyor bebek.
15 yýl önce ben yine dolaþýrken kaldýrýmlar yapýlýyordu.
Sen gelirken de kaldýrýmlar hala yapýlýyor bebek.

Açtýðýn zaman gözlerini hayata.
Sanma ki herkes mutlu bu hayatta.
Kimi uyanmamýþ uykusundan, kimi mutlu bu yaþamdan.
Almýþ baþýný gidiyor bu düzen, doðrulara aldýrmadan.

Oy oy caným bebek, gözleri kehribar bebek.
Uyuyor Ankara, sen çabuk uyan bebek.
Al eline kitabýný, göster onlara yol yordamý.
Oy oy caným bebek, umudum sen oldun bebek

Bebeðe Sitem
'Aman gelme' dedim, bak geldin iþte
Dünyaya meylin var, 'beþer'sin bebek
Bir bilsen dünyamýz neyin nesidir
Ayýrýr aðzýný iþersin bebek.

Kimisi su katar içtiðin süte
Kimisi at sokar yediðin ete
Günahtan, hileden, haramdan öte
Zulmet kuyusuna düþersin bebek.

Yukarýya gitsen 'köle' sayarlar
Aþaðýya insen tefe koyarlar
Her saat bir baþka renge boyarlar
Baktýkça sen sana þaþarsýn bebek.

Önün bal-petekli, elin mühürlü
Omuzun kötekli, dilin mühürlü
Haftan ipotekli, yýlýn mühürlü
Aydan, günden mahrum yaþarsýn bebek.

Sevgimiz rüþvettir seversek seni
Aldatmak içindir ne versek seni
Kalleþ çaðýmýzla eversek seni
Gerdeðe girmeden boþarsýn bebek.

UYKUSUNDA GÜLEN BEBEK

Ay bulutun ardýna düþtü
Bahar kýþýn ardýna
Bir bebek doðdu gülerek
Sevgi dedik adýna

Nenni de ninni güzel bebek
Elleri gül de yüzü melek
Düþünde de yarýþýrmýþ
Bir kuþ ile bir kelebek

Bele annesi bele
Bebek çýktý uzun yola
Ay buluttan çýkar mola
Haydi bebek rast gele

Ninni de ninni güzel bebek
Uykusunda gülen bebek
Bezeyelim yeryüzünü
Nakýþ nakýþ çiçek çiçek

Yýldýzlardan sürün olsun
Çiçeklerden dürün olsun
Aydan aydýn sudan duru
Pýnarlarca ömrün olsun

Nenni de ninni güzel bebek
Uykusunda gülen bebek
Düþlerinde yarýþýr da
Bir kuþ ile bir kelebek

Bebeðe
E bebek,
Koca bebek,
Nedir o kara gözlerinin üzerindeki,
kara çizgiler?
Kipriklerini esir etmiþ,sürdüðün rimel.
Utancýndan deðil eminim,kýzarmýþ yanaklarýn.
Dudaklarýn pembe bugün,
dün kýrmýzýydý.
E bebek,
Koca bebek,

Ýstermisin menekþeyi boyayayým,ben maviye
Ýstermisin kýrmýzý gülü yeþile,
Ýstemezsin,
Ýstemezsin bilirim.

E bebek,
Koca bebek,

Her þeyin doðalýný seversin.
Daðda yeþili,denizde maviyi
Menekþe,menekþe renginde güzeldir,
Sen kendi renginde.
E bebek,
Koca bebek.
Yapaylýk senin,neyine gerek.

 

...    Yorumlar

 
sarýþýn kadýn resimleri


GüzeL SözLer - Hz. MevLana - Kimi Ýnsan


gülen sarýþýn kýzlar


2011 Bebek battaniye modelleri


SesLi Þiir - Tunay Bozyiðit / Mor YaRaM


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe