..wWw.Mircte.Org...islami Sohbet, Sohbet Odalari,islami Chat,Dini Sohbet Kelimelerinde Trkiyenin En Cok Ziyaret Edilen Bedava Sohbet Sitesine hogeLdiniZ..

Men

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giris
  Dini Sohbetler
  Aðir abi Sözleri
  Aþk Sözleri
  Aþka DaiR
  bedava program indir
  Damar SözLer
  Dantel Modelleri
  Dini Resimli Sözler
  Diyet Listesi
  Erkek Giyim
  Galeri
  Güzel Sözler
  Hayata DaiR
  Hazýr MesajlaR
  HikayeLer
  Hüzünlü Sözler
  iLahi sözLeri
  ilahi dinle
  iLahi klipLeri izle
  iSLami Sohbet OdaLari
  Kadýn Giyim Moda
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Magazin Haberleri
  Mirc Dökümanlarý
  MirCTe GeyiK
  Mobilya Dekorasyon
  Muzik video
  ResimLi SiirLer
  Rize
  rüya tabirleri
  Sana DaiR
  Sohbet odalarý
  Son dakika haberleri
  Taký Tasarým
  Yemek Tarifleri
  Örgü - El Ýþleri
  Þarký SözLeri
  Þifalý Bitkiler
  Þiirler
  iletisim
 

         sitemap

 BazeN ÖyLe Sever Ki ÝnSaN- Aþka Dair

BAzeN ÖyLe Sever Ki ÝnSaN- AþKa Dair, duygusal yazýlar, hasret yazýlarý, ayrýlýk yazýlarý, özlem yazýlarý, sevda yazýlarý - - Sohbet ve chat aramalari - icin kullanicilarina hizmet veren - Turkiye,nin en iyi sohbet sitesi - sohbet siteleri - chat odalari - damar sozler - ask sozleri - guzel sozler - canli sohbet - islami chat - dini sohbet - islami sohbet - dini chat - hayata dair aska dair Sohbet arkadasliklar kurmak isteyenlere  

... ....

Okunma

5041
islami sohbet

BazeN ÖyLe Sever Ki ÝnSaN

Ne sevebilir, ne terk edebilirsiniz.
Kör kütük baðlanmýþsýnýzdýr aslýnda...
En güzel yýllarýnýzýn, acý tatlý hatýralarýnýzýn ortaðýdýr
iç çekiþmelerinizin müsebbibi, yazýlarýnýzýn ilhamý, sohbetlerinizin
konusudur.
Göz yaþlarýnýzda, bilinçaltýnýzda, kahkahanýzdadýr.
Korkunca saklandýðýnýz bir sýðýnak, coþunca öptüðünüz bir bayrak...
Sevdanýz riyasýz, çýkarsýz, karþýlýksýzdýr.
Sýnýrsýz ve nihayetsiz
"Ölmek var, dönmek yok"tur.
Lakin gün gelir anlarsýnýz
içten içe bir þeylerin kanadýðýný...
Tutkulu sevdalarýn gizli hançerleri baþlar parýldamaya...
Þurasýndan, burasýndan eleþtirmeye koyulursunuz:
"Þöyle görünse, öyle demese, deðiþse biraz ya da eskisi gibi olsa..."
Baþkalarýný örnek göstermeye,
"Bak onlar nasýl yaþýyor" demeye baþlarsýnýz.
Hem birlikte yaþayýp, hem özgür olmanýn yollarýný ararsýnýz.
Aþkýnýzýn gözü kör deðildir artýk, yanlýþýný görür düzeltmek istersiniz.
"Eskiden böyle miydi ya.." diye baþlayan
sohbetlerde açýlýr eleþtirinin kapýsý
açýldýkça, bastýrýlmýþ itirazlar yükselir bilinçaltýndan...
Böyle süremeyeceðini bilirsiniz.
Deðiþsin istersiniz.
O, sevgisizliðinize yorar bunu...
Ýhanete sayar.
Tutkulu iliþkilerde ihanetin bedeli ölümdür.
"Ya sev böyle ya da terk et" diye gürler...
Bir zamanlar bir gülücüðüyle alacakaranlýðý ýþýtan o rüya,
bir kabusa dönüþür birden...
Kapatýr gönlünün kapýlarýný, yasaklar kendini size...
Hoyrattýr, bakmaz yüzünüze...
Zehir akar dilinden, konuþturmaz, suçlar, yargýlar mahkum eder.
Mühürler dudaklarýnýzý, yýrtar atar yazdýklarýnýzý, siler sizi defterden...
"Ýyiliðin içindi hepsi, seni sevdiðim için..." dersiniz, dinletemezsiniz.
Ayrýlýrsanýz yaþamayacaðýnýzý bilirsiniz, lakin böyle de sevemezsiniz.
Ýhanetten kýrýlmýþtýr kaleminiz
severek, terk edersiniz...
"Madem öyle..."nin çaðý baþlar ondan sonra...
Madem ki siz böylesine tutkunken, o hep baþkalarýný seçmiþtir,
madem ki kýymetinizi bilmemiþtir, o halde "günah sizden gitmiþtir".
Lanet ederek bu karþýlýksýz aþka, çekip gitmeleri denersiniz.
Aþkýn göçmenlik çaðý baþlar böylece...
Daha özgür olacaðýnýz limanlara demirlerseniz bir süre...
Ne var ki unutamaz, uzaktan uzaða izlersiniz olup biteni...
Etrafý bir sürü uðursuzla dolmuþ, kurda kuþa yem olmuþtur.
Delikanlýlar, elikanlýlar, uðruna ölenler, sýrtýna binenler sarmýþtýr
çevresini...
Gurur duyar onlarla, koynunda besler, gözünü oysunlar diye...
Uðruna kan dökenleri sever, yoluna gül dökenlerden fazla...
"Bana ne... kendi seçimi" diye omuz silkmeye çabalarsýnýz bir süre...
Ama sonra...
Ansýzýn kulaðýmýza çalýnan bir þarký
ya da kapý aralýðýndan süzülüp gelen bir koku, hatýrlatýr onu yeniden...
Yaban ellerde, baþka kollarda ondan bahseder aðlarsýnýz.
Kokusunu özlersiniz
türküsünü söylemeyi, þarkýsýný dinlemeyi, yemeðini yemeyi, elinden bir kadeh
raký içmeyi...
Karþý nehrin kenarýndan hasret þiirleri haykýrýrsýnýz,
sular kulaðýna fýsýldasýn diye...
Dönüp "Seni hala seviyorum" diye baðýrmak geçer içinizden...
Dönemezsiniz.
Göremedikçe baðlanýr, uzaklaþtýkça yakýnlaþýrsýnýz.
Anlarsýnýz ki bir çaresiz aþktýr bu, ne onunla olur, ne onsuz...
Hem kollarýnda ölmek, kucaðýna gömülmek arzusu,
hem "Ne olacak sonunda" kuþkusu...
Böyle sevemezsiniz, terk de edemezsiniz.
Sürünür gidersiniz...

 

...    Yorumlar

 
Moralini Bozmak Gibi Olmasýn


2012 çizgili bayan takým elbise modelleri


Gitmek ÝkiYe AyrýLýr - AþKa DaiR


Kýrmýzý GüL YaprakLarý


AKYAZ Besi Çiftliði 2.0


Androidirc indir


kendime-cay-yaptim


islami-sohbet-komutlar-nick-komutlari


cepte-sohbet


sohbetlim-net


mobil-sohbetin-tek-adresi


sohbet-sila


sohbetlim-de-2018-sohbet


Kahvedeki Gizli Özlem


mp3 dönüþtürücü müzik indir


Copyright 2008 2018 Tm Haklar Sakldr mircte.org

Desing By eFe